Soutěžní instruktáž - jak být dobrým rozhodčím


Byli jste požádáni o pomoc s rozhodcováním na závodech Rubikovy kostky. Nebojte se. Je to velmi jednoduchý proces. Oficiální pravidla (česky zatím nepřeložena) lze najít na stránkách WCA, ale nepotřebujete si zapamatovat všechna z nich. Tady je několik rad:

1. Seznamte se s pravidly WCA

WCA (World Cubing Association) je řídící orgán soutěžního rychloskládání, podobně jako NBA v případě basketbalu. Závodníky jsou pravidla WCA dodržována v průběhu celé soutěže. Není nezbytné znát všechna pravidla nazpaměť, ale jejich přečtení je užitečné. V pozdějším textu bude snaha o zdůraznění nejdůležitějších z nich.

2. Můžete dělat rozhodčího a závodit

Lidé se bojí dělat rozhodčího, protože si myslí, že sami nebudou moci soutěžit. To není pravda. Pokud chcete rozhodcovat, musíte jednoduše dokončit všechny vaše pokusy skládání v kole a potom můžete jít dělat rozhodčího. Jestliže je kolo rozděleno do skupin, potom můžete rozhodcovat hned, a soutěžit později po prohození skupin.

3. Zeptejte se, co byste měli dělat

U některých soutěží s mnoha dobrovolníky je zajištěno jak míchání kostek, tak samotné rozhodcování u závodníka. V jiných případech jsou potřeba "míchači" i "rozhodčí u závodníka".

4. Nerozptylujte závodníky

Ujistěte se, že máte vypnutý mobilní telefon. Nesnažte si pokecat se soutěžícím, který se zkouší připravit na skládání.

5. Ohlašte závodníkova jména

Ohlašte závodníkova jména a počkejte až přijdou. Měli by být někde poblíž soutěžního prostoru.

6. Udržujte kostku zakrytou

Budete mít k dispozici nějaký kryt na kostku. Může to být kousek papíru nebo jiný typ krytu. V době přípravy závodníka na skládání udržujte kostku zakrytou.

7. Ujistěte se, že vy i závodník jste připraveni

Je několik věcí, které byste si měli ujasnit:

  1. Na podložce je pouze hlavolam (a kryt). Všechny ostatní věci (propisky atd.) jsou stranou.
  2. Časomíra Stackmat ukazuje "0.00". Pokud ne, stiskněte tlačítko "reset".
  3. Vaše stopky jsou vynulovány a připraveny ke spuštění.
  4. Soutěžící je připraven (má židli pokud ji vyžaduje, atd.).

8. Zeptejte se závodníka "Ready?" ("Připraven?")

Uchopte kryt tak, abyste byli připraveni ho rychle odstranit a potom se zeptejte soutěžícího, jestli je připraven. Jakmile potvrdí že je připraven, sejměte kryt a spusťte vaše stopky.

9. Zvolejte "8 seconds" ("8 vteřin")

Když je na stopkách 8 vteřin, řekněte "8 seconds" ("8 vteřin").

10. Zvolejte "Go" ("Začni")

Když je na stopkách 12 vteřin, řekněte "Go" ("Začni").

11. Když závodník spustí časomíru, zastavte stopky

Jakmile soutěžící zvedne dlaně z časoměřiče, zastavte stopky. Na skutečném čase nezáleží, pouze na tom, do kterého ze tří intervalů spadá.

  1. Čas je kratší než 15 vteřin. V pořádku, nic se nemusí udělat.
  2. Čas je delší než 15 vteřin, ale kratší než 17 sekund. Závodník obdrží 2 trestné vteřiny.
  3. Čas je delší než 17 vteřin. Soutěžící obdrží penalizaci ve tvaru "Did Not Finish" ("Nedokončil"), zkráceně DNF.

12. V průběhu skládání

Během skládání (závodníka) byste měli sledovat pár věcí. Ujistěte se, že se časomíra nezastavila. Pokud soutěžící začal chybně nebo se dotkl časoměřiče svýma rukama, nešťastnou náhodou může dojít k jeho předčasnému zastavení. Uvědomte si to, ať nepřiřadíte závodníkovi nespravedlivě krátký čas. Poraďte se s "vrchním" rozhodčím, co v takové situaci dělat. V průběhu skládání se taktéž přesvědčte, že nenarážíte do ostatních soutěžících, kteří mohou být v blízkosti.

13. Dokončení pokusu

Závodník položí svoji kostku a poté zastaví časoměřič. Ten musí být zastaven plochami dlaní, ne zápěstími. Po zastavení časomíry nejsou povolené žádné tahy. Podívejte se na kostku pro ujištění, že je kompletně složena. Pokud je na ní patrné mírné vychýlení stěn, berte v potaz Článek 10 (v pravidlech WCA) pro zjištění co je a co není penalizováno. Pokud si nejste jisti, vždycky to můžete probrat s "vrchním" rozhodčím. Pokud se rozhodnete pro diskusi s ním, nechte ho přijít za vámi. Nezvedejte kostku a nikam ji nepřenášejte.

14. Zapište čas

Jestliže závodník neobdrží penalizaci, zapište čas na soutěžní zapisovací lístek. Poté se podepište/napište iniciály do kolonky pro rozhodčí a nechte závodníka napsat iniciály/podepsat se do kolonky pro soutěžící. Pokud závodník obdrží penalizaci, zapište ji ve tvaru přidání ji k času na časomíře – např. 17.65 + 2 = 19.65 za předpokladu, že časoměřič zobrazil 17.65 a závodník obdržel 2 vteřiny penalizace. Až závodník dokončí všechny pokusy pro dané kolo, vraťte mu kostku a umístěte kompletně vyplněný soutěžní zapisovací lístek na místo určené vaším "vrchním" rozhodčím. V opačném případě přineste kostku a soutěžní zapisovací lístek zpět k rozmíchávajícímu stolku.

15. Pokud jste na pochybách, zeptejte se delegáta WCA

Pokud máte nějaké otázky týkající se pravidel, vždy se ptejte delegáta WCA pro objasnění. Většina pokusů skládání proběhne hladce, ale mohlo by se vyskytnout několik případů, které nespadají do tohoto mini-školení.Přeloženo a upraveno z cubingUSA.com. Odkaz platný ke dni 19. 1. 2013.
Související instruktáže: jak být závodníkem a jak dokončit váš pokus skládání.

REKLAMA:
„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain