Soutěžní instruktáž - jak dokončit váš pokus skládání


Tyto pokyny vám pomůžou k dokončení vašeho pokusu skládání. Pro detailnější informace se podívejte do článku A pravidel WCA (česky zatím nepřeložena).

1. Sezení či stání?

Když skládáte, můžete si vybrat mezi sezením a stáním. Je to především záležitost osobních preferencí, takže si vyberte podle toho, co je pro vás pohodlnější. Pokud není židle ve vašem dosahu, mohla by být někde poblíž a tak si ji jednoduše přisuňte. Jestliže máte židli, ale nechcete ji, dejte ji stranou. Pokud chcete sedět a není židle, požádejte o ni vašeho rozhodčího.

2. Prohlídka

Předtím než začnete skládat, máte 15 vteřin na prostudování kostky. Když přicházíte do prostoru (závodního), váš hlavolam bude zakrytý. Na stole bude časomíra Stackmat. Ještě na nic nešahejte! Rozhodčí se vás zeptá "Ready?" ("Připraven?"). Odpovězte "OK" nebo "Yes" ("Ano") nebo kývnutím hlavy a rozhodčí odkryje hlavolam. Zdvihněte ho a prostudujte si ho. Zatím na něm nedělejte žádné tahy nebo budete diskvalifikováni. Rozhodčí zvolá dvě věci během této prohlídky. Úderem osmé vteřiny řekne "8 seconds" ("8 vteřin"). Při dvanácté vteřině řekne "Go" ("Začni"). Jakmile řekne "Go", potřebujete začít se skládáním velmi brzo, abyste se vyhnuli penalizaci. Pamatujte, že časomíře trvá spuštění asi 1 vteřinu a budete potřebovat i nějaký čas na položení kostky. Musíte začít se skládáním do 15 sekund; rozhodčí vám nic neřekne po "Go" ve 12. vteřině.

Poznámka: Na prohlídku máte 15 vteřin, ale není požadováno využít celý čas. Pakliže jste připraveni ke skládání po šesti sekundách prohlídky, začněte se skládáním.

3. Spuštění časomíry

Časomíra používaná na závodech WCA je Stackmat ze Speedstacks.com. Před počátkem skládání položte obě dlaně na časoměřič; na místa s obrázky dlaní. Když to provedete, rozsvítí se červené světlo. Nechte obě dlaně položené, dokud se nerozsvítí zelené světlo (kolem 1 vteřiny). Jakmile je zelené světlo rozsvícené, můžete odstranit své dlaně, zvednout vaši kostku a skládat. Zatímco skládáte, červené a zelené světlo bude blikat.

Při skládání se vyhněte tomu, abyste se časomíry dotkli, protože to by ji mohlo zastavit. Pokud sedíte, ujistěte se, že vaše předloktí o ni nezavadí.

4. Skládání kostky

Složte kostku. Přišli jste na závody, takže očividně víte jak na to, ne? Fajn. Pokud se vám přihodí "pop" (rozpadnutí kostky na několik částí), dejte kostku zase dohromady a dokončete pokus. Pakliže narazíte na "nesložitelnou" pozici když se blížíte ke konci, rozeberte kostku a tento problém vyřešte. Když dokončujete váš pokus, položte složenou kostku, jinak váš výsledek bude 'Did Not Finish' ('Nedokončil'), zkráceně DNF. Jestliže v jednom kole máte dvakrát DNF (jednou pro formát Aritmetický průměr ze všech tří pokusů), nedocílíte průměrného času a pravděpodobně nepostoupíte do dalšího kola. I když máte pomalý čas, vždy se snažte položit složenou kostku.

5. Zastavení časomíry

Jakmile jste složili vaši kostku, položte ji a dejte obě dlaně na časomíru. Zastavte časomíru plochami dlaní, které směřují dolů. Nedělejte karate chvaty, nepoužívejte zápěstí. Pokud rychle ťuknete do časomíry a zdvihnete opět ruce, nemusí se zastavit. Položte obě dlaně na časoměřič a nechte je tam do doby, dokud nepřestanou blikat světla.

6. Vyčkání

V tomto okamžiku se nedotýkejte vaší kostky ani časomíry. Rozhodčí se ujistí, že kostka je správně složena a poté zaznamená čas, zjištěný na časomíře. Rozhodčí zapíše váš čas a potom se podepište/napište iniciály na soutěžní zapisovací lístek. Nepodepisujte se, pokud nesouhlasíte s tím, co napsal rozhodčí.Přeloženo a upraveno z cubingUSA.com. Odkaz platný ke dni 19. 1. 2013.
Související instruktáže: jak být závodníkem a jak být dobrým rozhodčím.

REKLAMA:
„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain