Barrel / Octagon

barrel barrel

Barrel,také známý jako Octagon, dostal název podle svého tvaru ve složené podobě. V rozmíchaném stavu připomíná Square-1, ale z hlediska principu skládání má blíže k Windmill cube. Jedná se o variantu Rubikovy kostky. Záludnost hlavolamu spočívá v neschopnosti rozeznání orientace a permutace některých dílků během skládání.

Na této stránce najdete:

  • Barrel - značení
  • Barrel - složení jedné vrstvy bez jednoho rohu (pracovního)
  • Barrel - složení zbylých hran
  • Barrel - složení zbylých rohů

Barrel - značení

barrel

Kromě výše uvedeného se může hodit i značení značení tahů Rubikovy kostky.

Barrel - složení jedné vrstvy bez jednoho rohu (pracovního)

Hrany v první vrstvě skládáme podobně jako v 1. kroku návodu na Rubikovu kostku. U rohů, které mají jen dvě barvy, nelze předem určit, kam který patří (pokud si nepamatujeme barevné schéma složeného hlavolamu). Tudíž si náhodně vybrané tři rohy patřící do první vrstvy libovolně umístíme, viz applet níže.

http://www.java.com

Barrel - složení zbylých hran

Hrany prostřední vrstvy mají jen jednu barvu, tudíž nelze předem říct, jestli jsou orientovány správně či špatně. Společně s hranami v horní vrstvě je skládáme stejně jako v 2. kroku návodu na Rubikovu kostku a 3. kroku návodu na Rubikovu kostku.

http://www.java.com

Může ošem nastat situace, kdy je třeba orientovat jen jednu hranu v horní vrstvě (taková situace na Rubikově kostce nastat nemůže) - viz applet dole. Její příčina je v tom, že není správně orientovaná jedna hrana v prostřední vrstvě (nebo hrany tři v prostřední vrstvě). Problém jednoduše vyřešíme tím, že jednu hranu z prostřední vrstvy vložíme do vrstvy horní a následně zpět do vrstvy prostřední, jen s opačnou orientací (která je okem nerozeznatelná). Poté je možno složit všechny hrany.

http://www.java.com

Barrel - složení zbylých rohů

Pro skládání zbylých rohů využijeme poznatky ze 4. kroku návodu na Rubikovu kostku a tím hlavolam složíme celý.

http://www.java.com

Může se však objevit jev, kdy je potřeba permutovat jen dva rohy (takový jev se na Rubikově kostce objevit nemůže). Jev pramení z toho, že v první fázi skládání jsme špatně permutovali rohy (správná permutace je však okem nerozeznatelná). Řešení je následující: permutovat dva rohy v dolní vrstvě (na appletu se s rohy permutují i hrany střední vrstvy). Poté jdou složit všechny rohy a tudíž i celý hlavolam.

http://www.java.comGraficky stránku obohatil Werner Randelshofer.