Backspin

backspin backspin

Backspin je hlavolam ve tvaru disku. Na jedné jeho straně je umístěno 6 různěbarevných přihrádek, totéž platí i pro druhou stranu. Do jedné přihrádky se vejdou 3 kuličky. V přihrádkách je umístěno celkem 35 kuliček, přičemž se v jedné přihrádce vždy vyskytuje prázdné místo, pomocí něhož je možné přesouvat kuličky z ostatních přihrádek. Cílem hlavolamu je dosáhnout toho, aby ve všech přihrádkách byly jen kuličky jedné barvy a to takové, jaká je barva přihrádky.

Na této stránce najdete:

  • Backspin - značení
  • Backspin - složení dvou vnitřních kuliček v každé eliptické přihrádce
  • Backspin - složení zbylých kuliček

Backspin - značení

backspin

Backspin - složení dvou vnitřních kuliček v každé eliptické přihrádce

V prvním kroku se snažíme docílit toho, aby byly složeny dvě vnitřní kuličky v každé ze šesti eliptických přihrádek - jak je schematicky znázorněno na obrázku níže. Šedě označené kuličky nejsou pro správný průběh skládání podstatné.

backspin

Nejdříve skládáme kuličky do eliptických přihrádek v jedné stěně a to s využitím stěny druhé. Pakliže se příslušná kulička patřící do přední stěny nachází v eliptické přihrádce v zadní stěně, jednoduše obě přihrádky natočíme proti sobě a kuličky vzájemně vyměníme tak, aby se v přední stěně nacházela příslušná kulička na nejvíce vnitřní pozici přihrádky. Stejný postup je možné použít i pro umístění "prostřední" kuličky do příslušné přihrádky.

Pokud se kulička patřící do přední stěny vyskytuje v šišatoidní přihrádce v zadní stěně, je nutné ji přesunout pomocí prázdného místa do eliptické přihrádky. Pokud se kulička patřící do přední stěny nevyskytuje v zadní stěně, je nutné ji zásluhou prázdného místa přesunout do eliptické přihrádky v zadní stěně.

Následuje ukázka přesunutí fialové kuličky z nejvíce vnější pozice v oranžové eliptické přihrádce v přední stěně do nejvíce vnitřní pozice ve fialové eliptické přihrádce v zadní stěně.

backspin

Stejným způsobem lze složit i "prostřední" kuličky (protože nejvíce vnitřní kulička se posune právě na prostřední pozici v přehrádce) ve všech 6 eliptických přihrádkách a tím dokončit první krok řešení.

Backspin - složení zbylých kuliček

Pro svou jednoduchost bude popsán druhý krok řešení velmi stručně. Přední stranu za pomoci prázdného místa poskládáme do takové podoby, aby byla celá složena až na dvě kuličky. Přitom nezáleží na tom, v jakých přihrádkách (eliptické či šišatoidní) se nesložené kuličky vyskytují. Tip: jedna z těchto dvou kuliček může být umístěna v přihrádce, v níž po složení celého hlavolamu budou dvě kuličky a prázdné místo.

Hlavolam jako celek překlopíme a pomocí prázdného místa střídavě skládáme kuličky z nynější zadní stěny (jedná se o 2 kuličky zmíněné v předešlém odstavci, po jejichž vložení na správná místa dojde k přesunu jiné kuličky na jejich původní pozici). Tím je možné složit celý hlavolam.