BiCube / Bandaged Cube

bicube bicube

BiCube, či také Bandaged cube je hlavolam ve tvaru krychle. Jedná se o Rubikovu kostku 3x3x3, na níž jsou však některé kostičky pevně spojeny, vytvářejícíc bloky 1x1x2. Hlavolam je tvořen celkem čtyřmi dvoubarevnými bloky hran (a jednou "dvojhranou" - zafixované jsou dva "klasické" středy a jedna "klasická" hrana (vztaženo na kostku 3x3x3) - mezi nimi) a sedmi tříbarevnými bloky rohů. Krom toho se v něm nachází i jeden "klasický" roh, který najdeme i u klasické Rubikovy kostky 3x3x3. Cílem hlavolamu je dosáhnout toho, aby každá stěna byla tvořena právě jednou barvou. Mnohem jednodušší je Bandaged 2x2x2.

Na této stránce najdete:

  • BiCube / Bandaged cube - značení
  • BiCube / Bandaged cube - složení hlavolamu do základního stavu
  • BiCube / Bandaged cube - složení rohů

BiCube / Bandaged cube - značení

bicube

Kromě obrázku se ještě musíte vyznat ve značení tahů pro Rubikovu kostku 3x3x3. Možnost provádět tahy na BiCube je ale limitována její vnitřní stavbou. Nutnou, nikoli však postačující, podmínkou k otočení vrstvy hlavolamu je výskyt klasického rohu v otáčené vrstvě. V případě BiCube například platí, že tah d = U y'.

Dalo by se říci, že zatímco 1. krok řešení je čistě intuitivní, 2. krok naopak výhradně algoritmický.

BiCube / Bandaged cube - složení hlavolamu do základního stavu

Začneme tím, že postupně složíme 3 hrany, které mají jednu ze svých dvou barev stejnou jako je barva klasického středu (na appletu žlutá).

Dále orientujeme hlavolam tak, aby se klasický střed nacházel v dolní "vrstvě" - v případě appletu splněno od počátku. Poté složíme i hranu, jenž patří do prostřední "vrstvy" (na appletu modro oranžová). Posléze umístíme klasický roh (třeba i špatně orientovaný) do horní vrstvy na místo kam patří (určíme pomocí středů stěn, resp. hran hlavolamu - tři barvy klasického rohu musí být stejné jako sousední barvy středů stěn, resp. sousedních hran) a zároveň tak, aby byl na pozici URF - nahoře vpravo vepředu.

V tuto chvíli končí intuitivní část skládání. Pokud má klasický roh v horní vrstvě špatnou orientaci, provedeme tahy F' U' F R U' R' a tím vyřešíme dva problémy najednou - orientaci klasického rohu a složení zbývající hrany (nacházející se v horní vrstvě).

Označme jako "základní stav" hlavolamu to, pokud je složeno všech 5 hran a zároveň i klasický roh - viz značení. Až do úplného složení hlavolamu se vždy ujistěte, že každý algoritmus v druhé fázi řešení vychází ze složeného stavu!

BiCube / Bandaged cube - složení rohů

Pokračujme skládáním rohů. Důležitý algoritmus, který v průběhu řešení bude mnohokrát použit je R U R' F' U L' U' L F U'.

Tento algoritmus ovlivňuje pouze rohy horní vrstvy, přičemž dochází k přesunu URB -> UBL -> FUL -> URB.

Jako první složme roh na pozici DRB (vztaženo k základnímu stavu). Následující tabulka nabízí všechny možné pozice výskytu rohu DRB, stejně tak jako příslušné algoritmy.

Skládání rohu DRB
výchozí pozice rohu
algoritmus
současná pozice rohu
RUB
DRB
U F2 R F' U' R' F'
horní vrstva
RUB
(R U R' F' U L' U' L F U')·n
n=1 pro UFL; n=2 pro BUL
BLD
RUB
(d2 R U' B' R' U' B y2)·2
FRD
RUB
d2 R U' B' R' U' B y2
LFD
horní vrstva
d2 R U' B' R' U' B y2

Dalším skládaným rohem bude DLB. Všechny možné situace výskytu rohu na hlavolamu a jejich řešení jsou shrnuty v následující tabulce.

Skládání rohu DLB
výchozí pozice rohu
algoritmus
současná pozice rohu
LFU
DLB
d2 R U' B' R' U' B y2
horní vrstva
LFU
(R U R' F' U L' U' L F U')·n
n=1 pro LUB; n=2 pro BUR
DFL
LFU
d2 R U' B' R' U' B y2
DRF
horní vrstva
d2 R U' B' R' U' B y2

V pořadí třetím skládaným rohem bude DLF, viz tabulka níže.

Skládání rohu DLF
výchozí pozice rohu
algoritmus
současná pozice rohu
DFR
DLF
R U R' F' U L F L' U2'
BRU
DFR
R U R' F' U L F L' U2'
horní vrstva
BRU
(R U R' F' U L' U' L F U')·n
n=1 pro LUF; n=2 pro LBU

Posledním rohem patřící do dolních dvou vrstev je DRF. Závěrečná tabulka udává možnosti jeho výskytu, potažmo algoritmické řešení možných situací.

Skládání rohu DRF
výchozí pozice rohu
algoritmus
současná pozice rohu
BUR
DRF
R U2 L' U R' U2 L U L F' L' U' F R U' R'
horní vrstva
BUR
(R U R' F' U L' U' L F U')·n
n=1 pro LFU; n=2 pro LUB

Nyní je hlavolam buď složený nebo více pravděpodobně potřebují složit pouze tři rohy v horní vrstvě. K tomu poslouží již dříve zmíněný algoritmus R U R' F' U L' U' L F U', který aplikujeme jednou či dvakrát v závislosti na rozmístění rohů.Graficky stránku obohatil Michael Feather.