Crazy Cube 3x3x3

crazy cube 3x3x3 crazy cube 3x3x3

Crazy cube 3x3x3, v překladu "šílená kostka 3x3x3" či "bláznivá kostka 3x3x3", je otočný hlavolam o třech vrstvách. Oproti klasické Rubikově kostce 3x3x3 na něm však najdeme dva typy dílků navíc, které očividně při nevhodné metodě skládání mohou dovést řešitele k šílenství / bláznivosti. Cílem je složit jednotlivé stěny tak, aby každá obsahovala jen jednu barvu.

Na této stránce najdete:

  • Crazy cube 3x3x3 - značení
  • Crazy cube 3x3x3 - složení crazy středů na jedné stěně
  • Crazy cube 3x3x3 - využití intuitivní metody pro Rubikovu kostku 3x3x3

Crazy cube 3x3x3 - značení

crazy cube 3x3x3

Veškerá další notace při popisu řešení hlavolamu bude v souladu se značením pro Rubikovu kostku 3x3x3.

Crazy cube 3x3x3 - složení crazy středů na jedné stěně

crazy cube 3x3x3

Tak jako u Rubikovy kostky 3x3x3, i u Crazy cube 3x3x3 středy představují jednoznačné identifikátory barev stěn. K vybranému středu (na obrázku výše se jedná o střed bílé barvy) umístíme 4 crazy středy. Mimo ty se automaticky složí i další crazy středy v prostřední vrstvě (na obrázku zelené a červené crazy středy).

Podobně jako u automatického skládání crazy středů nenacházející se v horní stěně při skládání crazy středů v horní stěně, v dalších částech návodu se automaticky budou skládat crazy rohy (přičemž primárním cílem bude složení jiných dílků). Složené crazy rohy nebudou na obrázcích zaznamenány z důvodu lepší přehlednosti.

Crazy cube 3x3x3 - využití intuitivní metody pro Rubikovu kostku 3x3x3

V dalších krocích využijeme intuitivního návodu k řešení Rubikovy kostky 3x3x3.

Hned při skládání hran v první vrstvě ale musíme postup mírně poupravit. Probíhat bude následovně: hrany z prostřední vrstvy vložíme po jedné do vrstvy horní. Tudíž nutnou podmínkou je to, aby se hrana patřící do horní vrstvě nacházela ve vrstvě prostřední.

Protože je hrana tvořena dvěma barvami, může být v prostřední vrstvě s dvěma různými orientacemi, viz obrázek níže.

crazy cube 3x3x3

Pro jednoduchost bude uvážován jen stav, který je vyobrazen na pravé části obrázku (ovšem pro levou část je řešení symetrické). Z levé části se do pravé dostaneme tak, že hranu vložíme do dolní vrstvy (tahy F D F') a následně ji s opačnou orientací opět vložíme do prostřední vrstvy (tahy D' R' D R). Právě jsme se nenásilně naučili vkládat hranu z dolní vrstvy do prostřední. Pakliže chceme hranu z horní vrstvy dostat do vrstvy prostřední (protože je např. špatně orientovaná), umístíme ji (tahem/tahy U) na pozici UF. Provedeme tahy R U' R'. Tím se sice hrana z pozice UF dostala do prostřední vrstvy, zároveň ale došlo k jakémusi vedlejšímu efektu (který nicméně další řešení příliš nekomplikuje).

Hrany z prostřední vrstvy vkládáme do horní vrstvy následujícím způsobem: otáčíme horní vrstvou (tahem/tahy U) tak dlouho, až bude na pozici číslo 1 (viz obrázek níže) tatáž barva, jaká je na pravé stěně u hrany FR - v případě levé části obrázku tedy musíme provést tah U' a vznikne situace zobrazena na pravé části obrázku. Poté aplikujeme tah R (dojde ke spárování hrany a crazy středu v pravé stěně, a vyšoupnutí crazy středu z horní vrstvy) následovaný U' (případně U - v závislosti na tom, co nerozmíchá již jinou eventuelně složenou hranu po tahu R'; slouží k možnosti navrácení crazy středu do horní vrstvy) a potom R' (crazy střed se vrátí do horní vrstvy).

crazy cube 3x3x3

Po složení jedné hrany složíme druhou hranu obdobným způsobem. V levé části na obrázku níže jsou složené hrany bílo-zelená a bílo-oranžová. Třetí hranu patřící do horní vrstvy nebudeme skládat na místo kam patří, ale na to druhé, ve kterém se hrana může vyskytovat (takže na levém obrázku neprovádíme tah U). Pro konkrétní případ v levé části obrázku skládáme bílo-modrou hranu tahy R U R'. Na pravé části obrázku je znázorněna situace, kdy budeme skládat poslední hranu patřící do horní vrstvy. Tahy potřebné ke složení jsou R (spárování hrany a crazy středu v pravé stěně, a vyšoupnutí crazy středu z horní vrstvy) U (nerozmíchá již jinou složenou hranu po tahu R') R' (crazy střed se vrátí do horní vrstvy). Kdybychom si třetí skládanou hranu (bílo-modrou) umístili na místo kam patří, tento postup bychom nemohli aplikovat z toho důvodu, že by se v horní vrstvě nenacházela hrana, která by se druhým a třetím tahem nerozmíchala.

crazy cube 3x3x3

Dále skládáme tři rohy patřící do horní vrstvy. Rohy z dolní vrstvy vkládáme do horní vrstvy tak, aby se nerozmíchaly hrany v horní vrstvě (obvykle to jde provést třemi tahy) - zkrátka skládáme rohy tak, jak jsme zvyklí z prvního kroku intuitivního skládání Rubikovy kostky 3x3x3. Hlavolam by měl po dokončení vypadat jako na obrázku níže.

crazy cube 3x3x3

Poté hlavolam obrátíme vzhůru nohama a skládáme tři ze čtyř hran patřící do prostřední vrstvy s využitím pracovního rohu - viz druhý krok intuitivního skládání Rubikovy kostky 3x3x3.

Pro další postup využijeme pracovní hranu, stejně tak jako v případě třetího kroku intuitivního skládání Rubikovy kostky 3x3x3. Pozor však musíme dát na to, aby vkládaná hrana ve třetí vrstvě byla spárována s příslušným crazy středem (analogie se skládáním hran v první vrstvě). Příslušným crazy středem lze samozřejmě pohybovat tahem/tahy U, viz obrázek níže. Na něm žluto-zelenou hranu složíme nastavovacím tahem U a poté F' U' (případně U v závislosti na tom, co nerozmíchá již jinou eventuelně složenou hranu) F.

crazy cube 3x3x3

Po složení všech hran (a všech středů) na hlavolamu dojde k automatickému složení všech crazy rohů. Zbývají tak poskládat pouze rohy. Postupujeme totožně jako u čtvrtého kroku intuitivního skládání Rubikovy kostky 3x3x3.Graficky stránku obohatil Paul Smet.