Floppy Cube

floppy cube floppy cube

Floppy cube je v podstatě Rubikova kostka 1x3x3. Zatímco klasická Rubikova kostka 3x3x3 má 43 252 003 274 489 856 000 různých pozic, Floppy Cube jen 192, přičemž z každé pozice je možné hlavolam složit do 8 tahů. Přestože existují i hlavolamy s menším počtem různých pozic (dají se takové ještě nazývat hlavolamy?), např. Rubikova kostka 1x2x2 se šesti možnými pozicemi, Floppy Cube patří rozhodně mezi jednodušší hlavolamy. Cílem, jak jinak, je uspořádání hlavolamu do takové podoby, aby na každé stěně byla právě jedna barva.

Na této stránce najdete:

  • Floppy cube - permutace rohů
  • Floppy cube - orientace hran

Floppy cube - permutace rohů

floppy cube

Všimneme si, že zatímco rohy se mohou v omezené míře permutovat, střed a hrany jsou fixní (v tom smyslu, že pokud je na horní stěně viditelná určitá barva středu, dochází z hlediska hran pouze k jedné ze dvou možných orientací; pro druhou barvu horního středu získáme opět jen jednu ze dvou možných orientací hran) - pojmy jsou vysvětleny ve značení tahů. Jedna ze dvou barev středu určuje horní/dolní barvu stěny, jedna ze tří barev hran určuje čelní/boční/zadní barvu stěn. V závislosti na barvách středu a hran permutujeme rohy. Jako bonus se orientují automaticky. Tuto fázi by měl zvládnout každý sám, alespoň se tak seznámí s vlastnostmi hlavolamu.

Floppy cube - orientace hran

floppy cube

Existují 4 způsoby orientace hran. První, kdy jsou všechny hrany orientované správně = hlavolam je složen. Druhá, kdy je potřeba orientovat dvě sousedící hrany. Třetí, kdy je zapotřebí orientovat dvě protilehlé hrany. A konečně čtvrtá, kdy musíme orientovat všechny 4 hrany. Případ č. 2 se dá řešit tahy (R2 F2)·3. Ty orientují pravou a čelní hranu. Případy č. 3 a 4 se dají řešit dvojím aplikováním zmíněného postupu (společně s tahy y - tedy rotací hlavolamu jako celku).

Metoda skládání je jak intuitivní, tak efektivní. Za čtvrt hodiny hraní na počítačovém simulátoru jsem dosáhl průměrného času lehce pod 1 vteřinu z 12 pokusů (nejlepší a nejhorší čas jsem škrtnul a počítal aritmetický průměr ze zbylých 10 časů).