Gimmick

gimmick gimmick

Gimmick patří mezi ty jednodušší hlavolamy. Má trojúhelníkovou podstavu a v jedné vrstvě se nacházejí pouze 4 dílky, z nichž 3 jsou rohy.

Na této stránce najdete:

  • Gimmick - značení
  • Gimmick - složení 2 rohů v jedné vrstvě
  • Gimmick - složení zbylých rohů

Gimmick - značení

gimmick

Gimmick - složení 2 rohů v jedné vrstvě

To by měl zvládnout každý. Zároveň se seznámíte s jednoduchým principem hlavolamu. Stručná nápověda: rohy patřící do horní vrstvy (které ještě nejsou složené) nejprve dáme do dolní vrstvy, poté otáčíme horní vrstvou (tah/tahy U) a následně z dolní vrstvy přesuneme roh do horní vrstvy na místo, kam patří.

Gimmick - složení zbylých rohů

De facto aplikujeme postup z předchozího kroku. Natočíme hlavolam tak, aby nesložený roh byl v dolní vrstvě (zbylé dva rohy v dolní vrstvě jsou složené) a zároveň aby se s ním dalo otáčet tahem R2. Provádíme tah/tahy U do té doby, než bude tahem R2 možné složit roh v horní vrstvě.

Pokud se dostanete do stavu, kdy bude nutné v horní vrstvě vyměnit jen dva rohy (dolní vrstva bude složená), umístěte tahem R2 jeden nesložený rohy do dolní vrstvy a skládejte v souladu s předešlým odstavcem.

Složené vrstvy případně zarovnáme tahem/tahy U.Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu Gimmick, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.