Platypus

platypus platypus

Platypus je hlavolam, který je tvořen 4 otočnými vrcholy se třemi dílky a 4 otočnými stěnami taktéž se třemi dílky. Jeden dílek je společný pro jeden vrchol a jednu stěnu, proto je dílků celkem 12. Jak vrcholy, tak stěny se mohou otáčet o násobky 120 stupňů. V každé stěně je umístěn jednoznačný fixní střed (rozlišitelný např. barvou nebo karetními symboly: srdce, piky, káry, zelené). Každý vrchol je taktéž rozlišitelný - má na sobě napsáno buď A, K, Q nebo J. Po plášti každé stěny se nacházejí tři barvy, přičemž jedna barva je společná pro dvě "sousedící" stěny. Cílem hlavolamu je nejen poskládat pohyblivé dílky do příslušných vrcholů a stěn, ale i spárovat barvy po plášti stěn tak, aby se stejná barva nacházela u obou "sousedních" stěn.

Na této stránce najdete:

  • Platypus - složení barev na plášti stěn
  • Platypus - složení zbylých dílků

Platypus - složení barev na plášti stěn

Intuitivně poskládáme barvy na plášti stěn. Najděte si jednu barvu na dvou stěnách. Natočte tyto dvě stěny tak, aby se onou barvou "dotýkaly". K těmto dvou stěnám natočte třetí a poté čtvrtou stěnu tak, aby se "dotýkaly" stěny o jedné barvě. Pro celý krok není zapotřebí více než 4 tahů (první dva na "spárování" dvou stěn, třetí na "spárování" třetí stěny a čtvrtý na "spárování" poslední stěny). Nyní je všech 6 barev na plášti stěn poskládáno, přejdeme tedy na další krok.

Platypus - složení zbylých dílků

V tomto kroku půjde o dání pohyblivých dílků nejenom do správných vrcholů, ale i o vzájemnou polohu dílků v rámci jednotlivých vrcholů (kde vrchol je složen ze tří dílků). Bude popsán systém pro skládání barevných dílků (a tudíž i barevných středů), nicméně pro karetní symboly (srdce, piky, káry, zelené) na pozicích středů stěn je postup analogický.

Začneme s tím, že si dáme tři správné dílky do jednoho z vrcholů na místa, kam patří (viz dále). Každy vrchol je označen písmenem a každý dílek je taktéž označen písmenem a barvou. Písmena vrcholů musí souhlasit s písmeny dílků v nich obsažených a zároveň barva dílku musí souhlasit s barvou středu stěny.

Myšlenka celého dalšího postupu je následující:

  • pohybem stěny vyšoupnout dílek, co do horního vrcholu nepatří
  • pohybem čelního vrcholu ho vyměnit za dílek, co do horního vrcholu patří
  • pohybem stěny zašoupnout dílek do horního vrcholu
platypus

Nechť je horní vrchol na předešlých obrázcích označen písmenem A. Do vrcholu A dostáváme dílky z čelního vrcholu (když se tam dílek s písmenem A nenachází, otočte hlavolamem jako celkem tak, aby se tam pod jiným natočením nacházel).

Na jaké místo v horním vrcholu dílek patří nám řeknou barevné středy. Když proto chceme zelený dílek A dostat na své místo (viz obrázek vlevo), zelenou stěnou (tzn. stěnou, v níž se nachází zelený střed) pohybujeme jednou směrem k sobě, pak čelním vrcholem jednou směrem doleva a následně zelenou stěnou jednou od sebe. Hnědě jsou pro jednoduchost označeny všechny barvy na plášti stěn, bíle zas dílky, na nichž v průběhu skládání nezáleží (platí jak pro obrázek vpravo, tak obrázek vlevo).

Když chceme modrý dílek A dostat na své místo (viz obrázek vpravo), modrou stěnou pohybujeme jednou směrem k sobě, pak čelním vrcholem jednou směrem doprava a následně modrou stěnou jednou od sebe.

Skládání posledního dílku ve vrcholu A je analogické - natočte si vrcholy tak, jak je ukázáno na jednom z případů výše a aplikujte popsaný postup. Samotným natáčením vrcholů se nemění pozice barev na plášti stěn, takže ve třítahovém intuitivním skládání nemůžete udělat chybu (na konci samozřejmě musíte natočit vrchol A tak, aby dílky A byly na svých místech).

Když máte složený vrchol A, stejným postupem skládejte třeba vrchol K. Až budete mít tyto dva vrcholy, zbývá složit stejným způsob jeden ze zbylých dvou, ten druhý se složí automaticky sám (asi ho bude potřeba natočit tak, aby byl složený celý hlavolam, ale to je jen jeden tah navíc).Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu Platypus, díky čemuž mohl vzniknout tento návod. Graficky stránku obohatil Jaap Scherphuis.