Puk

puk puk

Hlavolam Puk nápadně připomíná sportovní náčiní - hokejový kotouč. Je tvořen šesti barvami o dvanácti dílcích. Vnitřní mechanismus dovoluje otáčet jedním ze dvou půlkruhů, při každém otočení se zamění pozice 6 dílků. Cílem hlavolamu je poskládat jednotlivé dílky k sobě v závislosti na jejich barvě, popř. jejich barevného schématu.

Na této stránce najdete:

 • Puk - značení
 • Puk - spárování barev
 • Puk - setřídění barev

Puk - značení

puk

Krátce ke značení: znak "+1" znamená pohyb všech dílků o 30 stupňů po směru hodinových ručiček, "-1" značí pohyb všech dílků o 30 stupňů proti směru hodinových ručiček, symbol "|" vyjadřuje překlopení pravé poloviny hlavolamu o 180 stupňů. Na posledním obrázku ve značení je znázorněno 12 pozic, které dílky mohou zaujímat.

Puk - spárování barev

puk

Hlavolam orientujeme do takové podoby, abychom mohli přetáčet dílky 1-6. Dále se podíváme na barvu dílku číslo 12. Cílem je druhý dílek o stejné barvě dostat na pozici číslo 1 nebo 11. Tedy tam, kde dojde ke spárování dílků se stejnou barvou.

Pokud se dílek o stejné barvě jako na pozici 12 vyskytuje i na pozici číslo:

 • 11, proveďte tah +1 do té doby, než na pozici 12 bude jiný, nespárovaný dílek (za předpokladu, že nejsou spárovány všechny dílky)
 • 10, 9, 8 nebo 7, proveďte tahy nezbytné k tomu, aby se dílek přesunul na některou z pozic 1-6. Zároveň je dobré dát pozor na to, aby se již spárované dílky na pozicích 11-8 nerozmíchaly (tahy +3 | -3 pokud jsou spárovány jen pozice 11-10, tahy +1 | -1 pokud jsou spárovány pozice 11-10 a 9-8)
 • 6, proveďte tah |
 • 5, proveďte tahy (+1 | -1 |)·2
 • 4, proveďte tahy | +1 | -1 |
 • 3, proveďte tahy +1 | -1 |
 • 2, proveďte tahy (| +1 | -1)·2 a viz pozice číslo 6
 • 1, čtěte další odstavec :-)

Nyní by měly být dva dílky - pozice číslo 12 a 1 - o stejné barvě spárovány, tudíž je potřeba udělat tah +2, aby na pozici číslo 12 přešel jiný dílek, resp. jiná barva. Proces párování je pro všechny dílky stejný - v závislosti na výskytu druhého dílku stejné barvy provedeme tahy uvedené výše. Tak je možné barevně spárovat všechny dílky.

Puk - setřídění barev

puk

Jde o volitelný krok. Konvenční barevné schéma hlavolamů v našich zeměpisných polohách bývá založeno na tom, že protilehlé dílky se liší o odstín žluté barvy. Proto se lze běžně setkat s následujícím rozmístěním středů např. v případě Rubikovy kostky 3x3x3: bílý naproti žlutému, zelený proti modrému a červený naproti oranžovému. Proč tedy obdobně nesetřídit spárované dílky u hlavolamu Puk?

Nejprve se snažíme barevně uspořádat jednu polovinu hlavolamu, tzn. 6 dílků o třech barvách na pozicích 1-6.

Pokud chceme prohodit barvy na pozicích 1-2 s těmi, které se nacházejí na pozicích 5-6, stačí provést tah |. Před jednoduchým přetočením však dílky na pozicích 12 a 1 nesmějí mít stejnou barvu.

Pokud chceme provést cyklus pozic 11-12 => 7-8 => 9-10 => 11-12, ujistíme se, že dílky na pozicích 12 a 1 nemají stejnou barvu. Poté provedeme tahy (-1 | +1 |)·3 -1 (-1 | +1 |)·3 -1. Zjednodušeně zapsáno se jedná o [(-1 | +1 |)·3 -1]·2, slovní popis uvedených tahů podává Jaap Scherphuis.

Kombinací předchozích dvou odstavců poskládáme tři barvy na pozice 1-6, a následovně zbylé tři barvy na pozicích 7-12.