Srdce

srdce srdce

Srdce je klasická Rubikova kostka 3x3x3 s tím rozdílem, že se na hlavolamu vyskytují identické dílky. Nestejné velikosti dílků dovolují hlavolamu měnit při skládání svůj tvar.

Na této stránce najdete:

  • Srdce - složení první vrstvy bez jednoho rohu + orientování středů
  • Srdce - složení 3/4 hran ve druhé vrstvě
  • Srdce - složení zbylých hran
  • Srdce - složení zbylých rohů

Srdce - složení první vrstvy bez jednoho rohu + orientování středů

Při popisu bude použito značení pro Rubikovu kostku.

Nejprve si ze šesti středů najdeme dva, které jsou výrazně méně "zakulaceny" než zbylé čtyři. Tyto dva středy určují horní a dolní vrstvu. Dále si do horní vrstvy vložíme správně orientovanou hranu, která tam patří. Někdy můžeme pozorovat ne zcela dokonalé zarovnání se středem horní vrstvy. V takovém případě hranu umístíme třeba do dolní vrstvy, orientujeme jinak horní střed (tahem U) a zkusíme hranu opět vrátit do horní vrstvy. Proces opakujeme do té doby, než jsou hrana se středem zarovnány. Hrana sousedí se dvěma středy, takže i druhý střed obdobně orientujeme tak, aby byl s hranou zarovnán.

Takto postupujeme pro 4 hrany patřící do horní vrstvy a posléze složíme 3 rohy stejným způsobem, jako je znázorněno v 1. kroku návodu na Rubikovu kostku.

Osobně nechávám na pozici nesloženého rohu buď "malý" nebo "velký" roh (čili ne jeden ze "středně velkých" rohů). Důvod je ten, že 4 "středně velké" rohy na Srdci se vyskytující vypadají identicky, ale identické jsou pouze 2 dvojice. Zkrátka a dobře se mi špatně rozeznávají od sebe. Ale principiálně je šumák, který roh zůstane nesložen.

Srdce - složení 3/4 hran ve druhé vrstvě

Postupujeme stejně, jako v případě 2. kroku návodu na Rubikovu kostku. Pro lepší přehlednost nechávám pozici nesložené hrany ve druhé vrstvě nad pozicí pracovního rohu, ale opět je to jedno.

Když ale necháte ve druhé vrstvě nesloženou "malou" nebo "velkou hranu", získáte tím lehkou výhodu oproti tomu, když necháte nesloženou "středně velkou" hranu (více viz poslední odstavec v kroku "Srdce - složení zbylých hran").

Srdce - složení zbylých hran

Přichází asi nejtěžší krok skládání, který budeme řešit dvoufázově - ale principiálně odpovídá skládání 3. kroku návodu na Rubikovu kostku. Nejdřív permutujeme všechny zbylé hrany, následně ty neorientované orientujeme. Z pozice pracovní hrany umístěte hranu do nynější horní vrstvy tak, aby byla se středem horní vrstvy zarovnána (když např. bude hrana na pozici pracovní hrany složitelná tahem R, udělejte tah R a koukněte se, jestli je hrana zarovnána se středem horní vrstvy. Jestli není, vraťte hranu tahem R' zpět na pozici pracovní hrany. Orientujte jinak střed horní vrstvy - tahem U - a postup opakujte, dokud nebude hrana se středem zarovnána). Opakujte pro všechny 4 hrany patřící do horní vrstvy. Pokud hranu patřící do horní vrstvy nemůžete vložit na požadované místo - typicky se jedná o případ, kdy jsou v horní vrstvě tři hrany složené a čtvrtá se vyskytuje na pozici pracovní hrany - nezbývá, než vyměnit 2 identické hrany: jednu z horní a druhou z dolní vrstvy. Při takové výměně je žádoucí, aby se rozmíchalo co nejméně složených dílků hlavolamu. Když např. budete chtít vyměnit hrany na pozicích UF a DF, přičemž nesložený roh v dolní vrstvě bude na pozici DLF, proveďte R' F2 R (prvním tahem si odsuneme již složený roh DRF někam fuč, druhým tahem hrany vyměníme a třetím tahem přisuneme zpět složený roh).

Po takovéto výměně hran mezi horní a dolní vrstvou by měly být všechny hrany v horní a dolní vrstvě zarovnatelné s příslušnými středy.

Jestliže na pozici pracovní hrany patří "středně velká" hrana, může se stát, že ta bude po složení hran v horní vrstvě špatně orientovaná. Protože se ale v prostřední vrstvě nacházejí dvě hrany, u nichž nerozeznáme správnou orientaci (jedná se o "malou" a "velkou" hranu), jednoduše orientujeme jednu z nich současně se špatně orientovanou hranou. Otočíme s kostkou tak, aby se špatně orientovaná hrana vyskytovala na pozici RF. Poté provedeme komutátor x R' E' R2 E2 R' U2' R E2' R2' E R U2 x'. Tak dojde k orientaci hran na pozicích RF a LF (pro nás se ale jeví LF pořád stejně orientovaná).

Pokud na pozici pracovní hrany patří "malá" nebo "velká" hrana, je vždy možné poskládat všechny hrany tak, aniž by se musel použít komutátor uvedený v předešlém odstavci. Důvodem je to, že se nám pro "malou" i "velkou" hranu patřící do prostřední vrstvy jeví obě její možnosti orientace stejně.

Srdce - složení zbylých rohů

Postupujeme obdobně jako u 4. kroku návodu na Rubikovu kostku. Osobně co nejdříve skládám, pokud možno, "středně velké" rohy. To proto, aby se mi navzájem mezi sebou nepletli.

Může však vzniknout situace, kdy bude zdánlivě zapotřebí vyměnit jen dva rohy. Ve skutečnosti je potřeba vyměnit 3 rohy, z nichž dva jsou identické - výsledek nám tak bude připadat jako výměna jen dvou rohů. Za tímto účelem můžete využít komutátory.Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu Srdce, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.