Tetra Pyramid / aXe Cube

tetra pyramid tetra pyramid

Tetra pyramid je hlavolam ve tvaru pravidelného mnohostěnu (název tohoto geometrického tělesa neznám, obecně se snad dá hovořit o seříznuté krychli). Známý je též pod jménem aXe cube. Ačkoli to na první pohled nevypadá, jde o modifikaci Rubikovy kostky 3x3x3.

Na této stránce najdete:

  • Tetra pyramid / aXe cube - vlastnosti hlavolamu
  • Tetra pyramid / aXe cube - využití intuitivní metody na složení Rubikovy kostky

Tetra pyramid / aXe cube - vlastnosti hlavolamu

Pokud si u Rubikovy kostky 3x3x3 vhodně seříznete části mezi dvěma sousedícími rohy pro všechny 3 vrstvy hlavolamu, vznikne vám modifikace nazývaná právě Tetra pyramid.

Protože seříznutí na Rubikově kostce 3x3x3 neovlivní středy (viz značení tahů pro Rubikovu kostku), jsou tyto dílky shodné pro oba hlavolamy. Tetra pyramid dále obsahuje 12 hran o třech barvách (jedna barva na hraně je však na zmatení nepřítele), 4 čtyřbarevné rohy (opět jedna barva je na zmatení nepřítele) a 4 jednobarevné rohy (pouze jednu barvu těchto rohů zapříčinilo ořezání z původní krychle).

Na Tetra pyramid jsou tudíž k nalezení barvy jako na Rubikově kostce, plus jedna barva navíc, se kterou si až tak moc nemusíme lámat hlavu. Pokud bude princip skládání odlišný než v případě Rubikovy kostky, bude na to upozorněno.

Tetra pyramid / aXe cube - využití intuitivní metody na složení Rubikovy kostky

Složíme si jednu vrstvu bez jednoho rohu, podobně jako v případě 1. kroku návodu na Rubikovu kostku. Jako nesložený roh doporučuji nechat jednobarevný roh. Důvod je ten, že v poslední fázi skládání (složení rohů) nemusíme jednobarevný roh orientovat - všechny jeho orientace se nám totiž zdají být identické (na rozdíl od čtyřbarevného rohu, který má 3 různé orientace). Jinými slovy to znamená ušetření nějakých tahů v konečné fázi řešení hlavolamu. Na druhou stranu, pokud necháte na pozici pracovního rohu čtyřbarevný roh, vložení ho zpět do spodní vrstvy se správnou orientací v poslední fázi skládání jde rovněž snadno - za využití jednobarevných rohů, u nichž na orientaci i permutaci po složení všech čtyřbarevných rohů nezáleží.

Druhý a třetí krok (složení hran) jsou stejné pro oba hlavolamy. Ve čtvrtém kroku stačí složit dva čtyřbarevné rohy, zbytek hlavolamu se po dokončení komutátoru složí automaticky (za splnění podmínky, že na pozici pracovního rohu v dolní vrstvě byl jednobarevný roh).

Jediné, co by vás mohlo vyvést z míry je stav, kdy je zapotřebí orientavat jen jeden čtyřbarevný roh, příp. orientovat dva čtyřbarevné rohy ve stejném směru otáčení hodinových ručiček - s takovými případy se na Rubikově kostce nesetkáte. Příčina tkví právě v jednobarevných rozích - protože všechny 3 způsoby jejich orientace se nám zdají být identické, buď jednoduše pootočíme jednobarevný roh (samozřejmě společně s nějakým jiným rohem) tak, aby bylo možné složit všechny čtyřbarevné rohy anebo prostě skládáme jeden čtyřbarevný roh a poté další čtyřbarevný roh, čímž je rovněž možné předešlé případy vždy vyřešit.Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu Tetra pyramid, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.