X-Cube

x cube x cube

X-cube je hlavolam tvořený Rubikovou kostkou 3x3x3, u níž jsou na čtyři z její šesti stěn připojeny přídavné vrstvy 1x3x3. Vnitřní mechanismus hlavolamu dovoluje během skládání změnu tvaru. Cílem je uspořádat dílky hlavolamu tak, aby byly v souladu s barevným schématem složené Rubikovy kostky 3x3x3.

Na této stránce najdete:

  • X-cube - značení
  • X-cube - složení 3x3x3 části
  • X-cube - složení hran
  • X-cube - složení rohů

X-cube - značení

x cube

Za účelem lepší názornosti budou při řešení hlavolamu použity videonávody.

X-cube - složení 3x3x3 části

Začneme s poskládáním 3x3x3 části. Tu si můžeme představit jako skládání horní a dolní stěny Rubikovy kostky 3x3x3 i přesto, že na X-cube jsou v této 3x3x3 části "hrany", "rohy" i středy jednobarevné. V návaznosti na odkázanou stránku lze nejprve vložit 4 "hrany" a 3 "rohy" k jednomu (dolnímu) středu, a poté za pomoci pracovního rohu (pracovní hrana ve druhé vrstvě neexistuje, neboť neexistuje ani druhá vrstva) vložit zbylé 4 "hrany" do příslušné (opozitní) stěny. Pro "rohy" je možné využít totožný princip skládání jako u intuitivní metody na již zmíněnou Rubikovu kostku 3x3x3. Tvar hlavolamu se automaticky stane složeným.

X-cube - složení hran

Pokračujeme skládáním hran, a to nejprve v první, potom ve druhé, následně ve třetí a konečně ve čtvrté vrstvě 1x3x3, jenž je charakterizována barvou svého středu.

Přestože se na hlavolamu vyskytuje jedna dvojice hran mající stejné barevné schéma (pro každou hranu), je nutné tyto stejně barevné hrany od sebe odlišovat. Složená hrana musí být nejenom správně umístěna na svém místě, ale i správně orientována (natočena). Protože podmínku potřebné orientace hrany z dané dvojice hran splňuje jen jedna hrana, nepředstavuje rozlišení hran větší problém.

Ve videu jsou zprvu skládány hrany patřící k zelenému středu vrstvy 1x3x3. Poté jsou skládány hrany patřící do vrstvy opozitní (s modrým středem). Aby bylo možné složit čtvrtou modrou hranu, je nejdříve nutné umístit třetí modrou hranu na nesprávné místo (takové je jen jedno - tam, kam patří čtvrtá modrá hrana) do správné vrstvy, s následným složením jak čtvrté, tak i třetí modré hrany (inverzním tahem k tahu skládajícímu čtvrtou modrou hranu).

Hrany ve třetí 1x3x3 vrstvě musíme poskládat za využití sudého násobku tahu R2 (či jeho ekvivalentu), abychom si nerozmíchali již složené hrany v předchozích dvou vrstvách 1x3x3.

Dále si zvolíme jednu hranu ve čtvrté vrstvě 1x3x3 jako referenční, a tu tahem/tahy U složíme (na videu jde o oranžovo-zelenou). Sudým násobkem tahu R2 (a natáčením čtvrté 1x3x3 vrstvy tahem/tahy U) se snažíme složit i zbylé tři hrany patřící do čtvrté vrstvy. Může se však přihodit, že v ní budou zapotřebí vyměnit jen dvě hrany. Tomuto stavu se říká problém parity a principiálně lze řešit jak tahem R (ten by vedl k rozmíchání již dříve složených hran ve všech vrstvách 1x3x3), tak i tahem U (ten povede k rozmíchání hran jen ve čtvrté vrstvě 1x3x3).

X-cube - složení rohů

Po složení - s využitím komutátorů, resp. konjugací - 4 rohů patřící do jedné vrstvy 1x3x3 (principem známých ze skládání posledních 5 rohů na Rubikově kostce 3x3x3) následně složíme 3 rohy patřící do opozitní vrstvy 1x3x3. Čtvrtý roh v oné druhé vrstvě 1x3x3 poslouží jako pracovní. Za jeho pomoci poskládáme, pokud možno, rohy ve zbylých dvou vrstvách 1x3x3.

Pakliže je v zápětí zapotřebí vzájemně prohodit jen dva rohy, můžeme jednak provést tah R (čímž by se však rozmíchala část hlavolamu), příp. tahy (R U2)·4 R, viz např. sekce o vyřešení tzv. OLL parity u Rubikovy kostky 4x4x4. Poté již rohy půjdou složit postupem známým ze 4. kroku návodu na Rubikovu kostku 3x3x3.Graficky stránku obohatil Boris Mouradov.