AI 4x4x4 Cube

ai cube 4x4x4 ai cube 4x4x4

Hlavolam, jehož přesný název zní AI Bandaged 4x4x4 Cube, je tvořen čtyřmi bloky o velikosti 1x1x1 a čtyřmi bloky o rozměrech 2x2x2. Jeden blok 1x1x1 je objemově shodný s jedním blokem 2x2x2. Aby bylo možné rozmíchat / skládat dílky v blocích 2x2x2, je nezbytné hlavolam dostat do konfigurace, v níž jsou všechny bloky 2x2x2 ve "dvou vrstvách" a zároveň všechny bloky 1x1x1 v "jedné vrstvě". Cílem je dosáhnout toho, aby se na každé stěně kostky vyskytovala jen jedna barva.

Na této stránce najdete:

  • AI 4x4x4 cube - značení
  • AI 4x4x4 cube - složení dvou bloků 2x2x2
  • AI 4x4x4 cube - složení zbylých hran
  • AI 4x4x4 cube - složení zbylých středů
  • AI 4x4x4 cube - využití návodu na Rubikovu kostku 2x2x2

AI 4x4x4 cube - značení

ai cube 4x4x4

Na kostce se nacházejí tři typy dílků: jednobarevné středy, dvoubarvné hrany a trojbarevné rohy. Čtyři rohy jsou "velké" a zbylé 4 "malé" (ty patří ve složeném stavu do bloků 2x2x2).

AI 4x4x4 cube - složení dvou bloků 2x2x2

Namísto psané formy byla pro návod k hlavolamu zvolena forma audio-vizuální. Postup řešení tak můžete zhlédnout skrze videa, která jsou dle mého názoru vhodnější k zobrazení více situací pro rozmístění jednotlivých dílků na hlavolamu.

ai cube 4x4x4

V prvním kroku (a vlastně až po krok poslední) budou v součinnosti se značením pro Rubikovu kostku 3x3x3 a předešlým obrázkem využívány následující komutátory:

  • otáčení hnědého bloku 2x2x2 po směru hodinových ručiček - z x (U L U' L')·2
  • otáčení hnědého bloku 2x2x2 proti směru hodinových ručiček - z x (U L' U' L)·2

Protože osmý tah (rotace s hlavolamem se do počtu tahů nezapočítává) v obou případech nemá na průběh skládání potřebných dílků vliv, bude v návodu vynecháván. V počátečním videu je nastíněn postup, jak složit první blok o rozměru 2x2x2.

Následuje video, které řeší problematiku druhého 2x2x2 bloku. V čase 3:11 má být řečeno po směru hodinových ručiček namísto proti směru hodinových ručiček, z čehož pramení i nedorozumění v čase 3:30.

AI 4x4x4 cube - složení zbylých hran

Nyní se nabízejí dvě možná pokračování ve skládání. Prvním je složit třetí blok 2x2x2 (stejným způsobem jako dva předešlé), což ale vede k pouze jednomu rozmíchanému bloku 2x2x2. Složit onen poslední blok není úplně nejlehčí (kdo se ale cítí, vzhůru do toho ;-) ).

Místo toho je ve třetím videu ukázán způsob skládání zbylých hran hlavolamu, přičemž na rozložení zbylých středů prozatím nezáleží. Algoritmus na výměnu dvou hran (bez ohledu na středy), který je v souladu se značením tahů pro Rubikovu kostku 3x3x3 a rovněž i konfigurací hlavolamu znázorněnou ve videu, má tvar:

  • E (R2 U' R2 U R2 U D' R2 U R2 U' R2 D) E' y' (R2 U' R2 U R2 U D' R2 U R2 U' R2 D) E

V čase 0:32 je špatně zmíněna modro-oranžová hrana - má být řečena žluto-oranžová. V čase 1:57 má být řečeno modro-žlutou místo modro-oranžovou a dále i počátkem 4. minuty má být místo žluto-červená řečeno zeleno-červená.

AI 4x4x4 cube - složení zbylých středů

V tuto chvíli se rozmíchané dílky - středy - dají vždy složit s využitím trojcyklů. Na videu je ukázáno, jakým způsobem. Pokud si dříve zmíněné sekvence tahů (U L U' L')·2 označíme jako A a (U L' U' L)·2 jako A' (pro osmý tah platí to, co bylo zmíněno v sekci o skládání prvních dvou bloků 2x2x2), pak výměna třech středů jde zapsat jako:

  • [(M A M' A') (M A' M' A)]·2

Přičemž poslední A na konci algoritmu nemusí být prováděno - jedná se jen o orientaci bloku 2x2x2. Pakliže chcete cyklit stejné tři středy jako na videu, jen v opačném (inverzním) směru, proveďte buď dvakrát za sebou předešlý algoritmus, nebo jen jednou algoritmus k němu inverzní, tj. [(A' M A M') (A M A' M')]·2.

V čase 0:01 má být řečeno předposlední namísto poslední.

AI 4x4x4 cube - využití návodu na Rubikovu kostku 2x2x2

Nyní lze na hlavolam pohlížet jako na Rubikovu kostku 2x2x2. Jakoukoliv metodou, kterou poskládáte kostku 2x2x2, složíte i AI 4x4x4 cube.Graficky stránku obohatil Boris Mouradov.
Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu AI 4x4x4 cube, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.