Rubikova kostka 2x2x2

rubikova kostka 2x2x2 rubikova kostka 2x2x2

Rubikova kostka 2x2x2, známá také jako "kapesní kostka" (pocket cube), se skládá z 8 různobarevných dílků. Každým tahem se díky vnitřnímu mechanismu kostky mění pozice 4 dílků. Cílem hlavolamu je dosáhnout toho, aby každou stěnu kostky tvořila právě jedna barva.

Rubikova kostka 2x2x2 (kde 2 značí počet vrstev v souřadnicovém systému x,y,z) může mít 3 674 160 různých pozicí (tj. 7!·36), kdy po zafixování jedné kostičky na kostce se ostatní kostičky mohou permutovat 7! způsoby, a faktor 36 se týká orientací kostiček, kdy při fixaci oné kostičky a důsledku odstavce o teorii grup může mít zbylých 6 kostiček 3 způsoby orientace (kostička je totiž oblepena třemi různými barvami), což se pro porovnání s kostkou 3x3x3, která má 43 252 003 274 489 856 000 různých pozic ([1] · [(12!/2)·(211)] · [(8!·37)]) při fixaci osového kříže, zdá být poměrně malé číslo. Nejrychlejší speedcubeři (rychloskladači) kostek 2x2x2 dokáží najít 1 ze 3 674 160 možností (tu, kdy je kostka složena) za méně než 2 vteřiny.

Rubikova kostka 2x2x2 se z jakékoli pozice dá složit do max. počtu 11 tahů (resp. 14 za předpokladu, že tah X2 počítáme jako dva tahy X, kde X je R, U, F, L, D a nebo B - či jejich inverze – viz značení tahů).

Na této stránce najdete:

  • Rubikova kostka 2x2x2 - složení jedné vrstvy
  • Rubikova kostka 2x2x2 - orientování opozitní stěny
  • Rubikova kostka 2x2x2 - permutování opozitní stěny
  • videa světových rekordů

Rubikova kostka 2x2x2 - složení jedné vrstvy

Jsou dva termíny, které je třeba u Rubikovy kostky 2x2x2 rozlišovat. Vrstva a stěna. Mělo by to být patrné ze simulátorů.

složená vrstva složená bílá stěna

První vrstvu složíme intuitivně. Inspiraci lze hledat v 1. kroku návodu na Rubikovu kostku 3x3x3 - skládání rohů. Celá kostka 2x2x2 není vlastně nic jiného, než rohy kostky 3x3x3.

Rubikova kostka 2x2x2 - orientování opozitní stěny

Opozitní stěnu poznáme podle toho, že se na ní nevyskytuje barva, která se nachází ve složené vrstvě. V případě simulátoru jde o stěnu žlutou. Orientaci dílků provedeme s využitím komutátorů.

Orientaci 3 rohů otočených ve stejném směru hodinových ručiček můžeme řešit dvoufázově. V první fázi si nejdříve orientujeme správně jeden roh (viz tahy 2 - 7 na dalším simulátoru), přičemž na druhý roh aplikujeme inverzní postup (viz tahy 9 - 14). Tím ve druhé fázi obdržíme dva protichůdně otočené rohy, a tuto situaci již umíme složit (principiálně totožným způsobem).

Rubikova kostka 2x2x2 - permutování opozitní stěny

V tuhle chvíli mohou na hlavolamu nastat tři případy. V prvním bude opozitní vrstva složená, a tím pádem bude složená i celá kostka. Ve druhém případě budou v opozitní vrstvě špatně permutovány dva sousední dílky, viz dolní simulátor vlevo. Ve třetím případě budou v opozitní vrstvě špatně permutovány dva diagonální dílky, viz dolní simulátor vpravo. O druhém a třetím případu souhrnně hovoříme jako o problému parity. Po jeho vyřešení prvním tahem (viz teorie v odkazovaném článku) složíme kostku s využitím komutátorů (v nichž se budou cyklit 3 rohy).

Ani nevím proč - snad z nostalgie - mi tu pořád visí stránka s dalšími metodami na skládání Rubikovy kostky 2x2x2. Protože v češtině zatím neexistuje ekvivalent onoho textu, odkážu na něj alespoň odsud. Poslední aktualizace tam proběhla v roce 2010 (další není v plánu), takže ta stránka už pomalu (rozuměj rychle) začíná být neaktuální. Tady to je.

Videa světových rekordů

Stejně tak jako má fotbal FIFA nebo atletika IAAF, i Rubikova kostka 2x2x2 má jakýsi výbor, který organizuje soutěže po celém světě. Jedná se o WCA - World Cube Association. Takže se dá ve skládání Rubikovy kostky 2x2x2 oficiálně závodit. Soutěží ve dvou formátech: jednotlivém nejrychlejším složení hlavolamu a potom i průměrném složení. Jako průměr se zde bere pět po sobě jdoucích časů jednoho kola skládání, přičemž nejlepší a nejhorší čas se neuvažuje a ze zbylých tří časů se vypočte aritmetický průměr.

disciplína: 2x2x2 jednotlivé složení
jméno: Maciej Czapiewski (Polsko)
výsledek: 0.49 s
rozmíchání: U' R F R U R F' U' R2 U' F
složení: x y' U' R U R'
typ kostky: DaYan
metoda skládání: Božský algoritmus
osobní názor na použitou metodu: viz níže
závod: Grudziądz Open; 19-20. 3. 2016; Polskodisciplína: 2x2x2 průměrné složení
jméno: Martin Vӕdele Egdal (Dánsko)
výsledek: 1.21 s
rozmíchání: dostupná na požádání
složení: dostupná na požádání
typ kostky: ChuWen M
metoda skládání: EG
osobní názor na použitou metodu: viz níže
závod: Kjeller Open; 20-21. 10. 2018; Norsko


Pokud vás rychlostní skládání (tzv. speedcubing) zaujalo, přečtěte si článek o tom, kde koupit Rubikovu kostku, jaká kostka je nejlepší a jak skládat rychleji.Osobní názor k metodám skládání při světových rekordech


Rubikova kostka 2x2x2

V případě světového rekordu pro jednotlivé složení šlo o optimální řešení (neboli Božský algoritmus). To znamená, že rozmíchaná kostka byla složena nejmenším počtem potřebných tahů. Nemyslím si, že bude snadné překonat tento rekord. Už jen proto, že vyzvednutí kostky z podložky a zastavení časomíry po konci skládání trvá nejméně cca. 0.3 s. Čili na samotné skládání připadá čas kratší než 0.2 s. Takhle rychle se samozřejmě nedá dlouhodobě skládat s žádnou metodou.

Ukazatelem kvality závodníka v případě řešení "jednoduchého" hlavolamu je časový průměr. Pokud si dokážete představit rozmístění nálepek na kostce po několika málo tazích, je silně efektivní metoda EG. Jedna stěna kostky se dá složit vždy do 5 tahů. Martin Vӕdele Egdal, jakožto zkušený borec, to dokáže a nadto je občas schopen určit rozmístění nálepek po těchto tazích. Co z toho plyne? Že zná celé řešení kostky ještě předtím, než začne hlavolam skládat, protože po těchto max. 5 tazích následuje druhý a poslední krok metody.Graficky stránku obohatili Michael Feather a Conrad Rider.