Axis Cube

axis cube axis cube

Hlavolam Axis cube mění v průběhu skládání svůj tvar, avšak ve složené podobě zaujímá tvar krychle. Při bližším zkoumání dojdeme k závěru, že se jedná o variantu Rubikovy kostky, konkrétně Supercube 3x3x3. Cílem je uspořádat dílky na hlavolamu tak, aby každá stěna byla tvořena právě jednou barvou.

Na této stránce najdete:

  • Axis cube - značení
  • Axis cube - složení první vrstvy bez 1 rohu + orientování 5 středů
  • Axis cube - složení 3/4 hran ve druhé vrstvě
  • Axis cube - složení zbylých hran + orientování zbylého středu
  • Axis cube - složení zbylých rohů

Axis cube - značení

Axis cube

Zatímco u mnoha krychlovitých hlavolamů se při řešení můžeme řídit jejich barevným schématem stěn či vrstev, u Axis cube je lepší orientovat se podle samotných typů dílků. A to navzdory tomu, že na hlavolamu najdeme 6 dvoubarevných středů, 2 rohy trojbarevné a 6 rohů jednobarevných, a konečně 6 hran dvoubarevných a 6 hran jednobarevných.

Axis cube - složení první vrstvy bez 1 rohu + orientování 5 středů

Celý návod bude založen na standardním barevném schématu Axis cube ve složeném stavu (viz obrázky výše) a značení tahů pro Rubikovu kostku. Pakliže máte barvy na vašem hlavolamu rozmístěny odlišně, jednoduše lze převést vaše barevné schéma na popisované tím, že vzájemně porovnáte barvy všech šesti stěn na hlavolamech (referenčním v návodu a vaším hlavolamem) a učiníte případnou korekci pro váš hlavolam (pokud je to možné, doporučuji mít u vašeho hlavolamu orientaci takovou, že alespoň jedna barva v rámci jedné vaší stěny bude shodná s referenčním (popisovaným) barevným schématem - čím více barev stěn budete mít shodných, tím méně budete potřeba dělat korekcí).

Krok bude rozdělen na dvě fáze: nejprve složíme 4 hrany a orientujeme 5 středů, poté ve druhé fázi složíme 3 rohy.

Najdeme si bílo-zelený střed a pootočíme celým hlavolamem tak, aby se tento střed nacházel v horní vrstvě, zatímco ostatní středy se budou nacházet vlevo, vpravo, dole, čelně k nám a směrem od nás - tím získáme klasickou orientaci jako u Rubikovy kostky 3x3x3. Najdeme si bílou hranu a přesuneme ji k bílo-zelenému středu tak, aby tato hrana byla viditelně složená (resp. spárovaná s bílo-zeleným středem). Protože bílo-zelený střed má 2 možnosti, kam by hrana mohla být vložena, a bílá hrana má 2 možné orientace, existují celkem 2·2 = 4 možnosti, jak bílou hranu s bílo-zeleným středem spárovat.

Udělejte tahy potřebné k tomu, aby bílá hrana směřovala směrem k vám, a další střed obsahující bílou barvu (tzn. bílo-oranžový) byl napravo. Bílá hrana je sice správně orientovaná (díky bílo-zelenému hornímu středu), avšak bílo-oranžový střed být správně orientován nemusí. Tahy R natočte bílou plošku bílo-oranžového středu tak, aby tahem U' bylo možné bílo-oranžový střed složit (musíte vybrat 1 z celkových 2 možností natočení bílo-oranžového středu).

Stejným způsobem pokračujte se skládáním zelené hrany (protože bílo-zelený střed je již správně orientován, zbývá určit správnou z celkových 2 možností natočení zelené hrany), potažmo středu, který obsahuje zelenou barvu - tedy zeleno-oranžový.

Není těžké nahlédnout, že další hrana v horní vrstvě musí obsahovat zelenou barvu (plyne z bílo-zeleného středu) a dále i buď červenou nebo žlutou barvu (plyne z červeno-žlutého středu). Jak zeleno-červená, tak i zeleno-žlutá hrana se na hlavolamu vyskytují. Nicméně si sami můžete vyzkoušet, že u zeleno-žluté hrany nenajdete možnost správného natočení na žádoucím místě. Z tohoto důvodu do horní vrstvy patří hrana zeleno-červená. Po její správné orientaci (dá se zjistit s ohledem na bílo-zelený střed) orientujte i červeno-žlutý střed.

Poslední hrana patřící do horní vrstvy může být buď bílo-modrá, nebo bílo-červená. Stejně jako v předešlém případě se můžete přesvědčit, že bílo-modrá hrana do horní vrstvy nepatří. Vložte bílo-červenou hranu na své místo se správnou orientací (v návaznosti na bílo-zelený střed) a pootočte celým hlavolamem tak, aby (zřejmě prozatím špatně natočený) červeno-modrý střed byl vpravo. Nyní již nelze pokračovat v dříve nastíněné orientaci pro červeno-modrý střed, neboť by se rozmíchala některá z hran horní vrstvy.

Proveďte tahy R2 D' a patřičně natočte (pomocí tahů R) pravý střed tak, aby po inverzních tazích D R2' byl tento střed správně orientován (to poznáte již po prvním inverzním tahu). Pokud je tomu zapotřebí, stejným způsobem orientujte i zbylé 3 středy (kromě fixního horního a prozatím nepotřebného dolního), které mohly být v průběhu skládání hran v horní vrstvě nesprávně natočeny - ačkoli v jednu dobu byly natočeny správně.

Při pohledu shora by měl nyní hlavolam vypadat následovně (šedé dílky ignorujte):

Axis cube

Druhou fázi začneme tím, že si hlavolam jako celek otočíme vzhůru nohama. Tím se 4 složené hrany ocitnou v dolní vrstvě. Budeme skládat 3 rohy z horní vrstvy patřící do dolní vrstvy. Pokud se rohy patřící do dolní vrstvy nevyskytují v horní vrstvě, musíme je tam nejprve vložit (takovým způsobem, aby nedošlo k rozmíchání již složených dílků).

Z barevného schématu hlavolamu vidíme, že jednobarevný roh je mj. červený. Ten si proto složíme jako první. Metodou pokus-omyl zjistíme správnou z celkových tří možností natočení onoho rohu na místě, kam červený roh patří. Dále vidíme, že další jednobarevný roh patřící do dolní vrstvy je zelený, proto jej stejným principem složíme. Můžeme vypozorovat, že i bílý roh patří do dolní vrstvy, takže i ten následně poskládáme.

Axis cube - složení 3/4 hran ve druhé vrstvě

Ať už pomocí návodu na Supercube 3x3x3, potažmo instrukcí ve 2. kroku řešení Rubikovy kostky 3x3x3, poskládáme tři ze čtyř hran ve druhé vrstvě - středy nám určí barevné kombinace potřebných hran, na jejich správnou orientaci musíte přijít sami (např. metodou pokus-omyl).

Axis cube - složení zbylých hran + orientování zbylého středu

Na pozici pracovní hrany (viz terminologie ve 3. kroku návodu na Rubikovu kostku 3x3x3) zprvu umístíme hranu patřící do horní vrstvy, pakliže už na tomto místě není. Poté za účelem správné orientace zbylého středu aplikujeme postup uvedený v návodu na složení Supercube (díky dvou možným způsobům orientací hran můžete k jejich skládání použít opět metodu pokus-omyl).

Na konci kroku by měl hlavolam vypadat nějak takhle (šedé dílky ignorujte):

Axis cube

Axis cube - složení zbylých rohů

Díky náročnému rozlišení orientace jednobarevných rohů (mj. i v případě, kdy je nutné orientovat jen dva z nich na správných místech) doporučuji při jejich skládání opětovně využít metodu pokus-omyl. Navzdory tomu, že princip je totožný se skládáním rohů ve 4. kroku na řešení Rubikovy kostky. Proto lze hledat inspiraci právě tam.Graficky stránku obohatili Boris Mouradov.