Supercube

Supercube je klasická Rubikova kostka 3x3x3 s tím rozdílem, že místo jednotlivých barev na každé straně kostky nalezneme obrázky - od růných šipek a čar přes reklamní tematiku, až po rodinné příslušníky či domácí mazlíčky. Proto se jí také někdy říká Obrázková kostka. Jak uvidíme později, princip skládání Supercube je do značné míry stejný jako u Rubikovy kostky.

Na této stránce najdete:

 • Supercube 3x3x3
  • složení první vrstvy bez jednoho rohu + orientování pěti středů
  • složení 3/4 hran ve druhé vrstvě
  • složení zbylých hran + orientování zbylého středu
  • složení zbylých rohů
 • Supercube 4x4x4
  • využití metody Cage

Supercube 3x3x3

supercube 3x3x3 supercube 3x3x3

Supercube - složení první vrstvy bez jednoho rohu + orientování pěti středů

Zkusme si ze začátku porovnat dva hlavolamy: Rubikovu kostku 3x3x3 a Supercube. Oba jsou tvořeny rohy s třemi možnými způsoby orientace (viz značení tahů). Oba jsou tvořeny i hranami se dvěmi možnými způsoby orientace. Zásadní rozdíl je však ve středech. Zatímco Rubikova kostka 3x3x3 může mít (technicky vzato) 4 možné způsoby orientace, pro nás jsou vzájemně nerozeznatelné. Jakýkoli ze čtyř případů se nám jeví stejně. Na druhou stranu Supercube může mít také 4 možné způsoby orientace středu, zde jsou ale všechny jednoznačně rozlišeny. Z toho plyne, že pokud v průběhu skládání Supercube neorientujeme středy (krok 2 a 4), můžeme hlavolam skládat jako Rubikovu kostku. V těch případech, kdy dochází k orientování středů (krok 1 a 3), řešení pozměníme tak, abychom dosáhli kýženého výsledku.

Protože intuitivní návod na Rubikovu kostku 3x3x3 je již sepsán, omezíme se v dalším pouze na doplňující videonávody. K nim jsou přiřazeny texty, abychom lépe pochopili, co se na videu odehrává.

Zatímco v 1. kroku návodu na Rubikovu kostku při skládání hran jedné vrstvy nebereme v potaz orientaci středů, u Supercube tento případ uvažovat musíme.

Na videu výše se skládá nejdříve zeleno-černá hrana (+ zelený a černý střed). Prvně je zmíněná hrana umístěna na takovou pozici, aby se dalo se zeleným středem "volně" otáčet. Tzn. aby se zelený střed mohl orientovat tím způsobem, že po spárování se zeleno-černou hranou budou šipky ukazovat jedním směrem. Stejným způsobem orientujeme i černý střed a zeleno-černou hranu vložíme na své místo.

Pokračujme s oranžovo-černou hranou. Tady stačí jen spárovat oranžový střed s hranou a tu pak vložit na své místo, protože černý střed je již správně orientován díky minulé hraně.

Postup opakujme i pro modro-černou hranu a modrý střed.

Na závěr zbývá stejným principem spárovat červený střed s červeno-černou hranou a tu umístit na svou pozici.

K videu není co dodávat. Skládání rohů probíhá naprosto stejně, jako v případě 1. kroku návodu na Rubikovu kostku.

Pořadí skládání: modro-oranžovo-černý, zeleno-červeno-černý a zeleno-oranžovo-černý roh.

Supercube - složení 3/4 hran ve druhé vrstvě

Opět netřeba komentovat video, skládání je totožné s 2. krokem návodu na Rubikovu kostku.

Pořadí skládání: zeleno-oranžová, zeleno-červená a modro-oranžová hrana.

Supercube - složení zbylých hran + orientování zbylého středu

Protože je třeba správně orientovat i poslední střed (žlutý), skládání této fáze bude mírně odlišné od skládání Rubikovy kostky.

Použijeme-li terminologii z 3. kroku návodu na Rubikovu kostku, pak na pozici pracovní hrany se na začátku nachází hrana žluto-oranžová. Dále vidíme, že žlutý střed nemá stejnou orientaci s ani jednou žluto-barevnou hranou (šipky směřují jiným směrem). Proto nejprve orientujeme (tahy U, U2 nebo U') žlutý střed tak, aby po vložení pracovní hrany do třetí vrstvy měl střed správnou orientaci.

Jakmile má střed shodnou orientaci s alespoň jednou hranou, můžeme po zbytek skládání fáze použít totožný postup jako u 3. kroku návodu na Rubikovu kostku.

Pořadí dalšího skládání: žluto-červená a žluto-zelená hrana.

Supercube - složení zbylých rohů

V posledním kroku řešení hlavolamu máme již všech 6 středů správně orientováno, všechny hrany jsou složeny a zbývá tak jen složit některé rohy.

Protože postup je totožný se 4. krokem návodu na Rubikovu kostku, inspiraci můžeme hledat právě tam.Supercube 4x4x4

supercube 4x4x4 supercube 4x4x4

Supercube - využití metody Cage

V souladu s kapitolou nazvanou "Známý postup nad zlato" ve článku o tom, jak skládat hlavolamy, využijeme metodu Cage. Po jejím nastudování by neměl být problém porozumět prvnímu ze dvou videonávodů, který se zabývá složením všeho až na 5 středů. Měli byste tudíž dosáhnout stavu, kdy bude na hlavolamu nesložených maximálně 20 středových dílků.

Ve druhém, a zároveň posledním, videu je ukázáno řešení pro zbylé dílky. Nic nového pod Sluncem, pouze u posledních 3 středových dílků je třeba učinit počáteční úvahu, co se vlastně bude cyklit a kam.Graficky stránku obohatili Werner Randelshofer a dnes již neexistující softwarová firma Gabbasoft.