Barrel / Octagon

barrel barrel

Barrel, také známý jako Octagon, dostal název podle svého tvaru ve složené podobě. V rozmíchaném stavu připomíná Square-1, ale z hlediska principu skládání má blíže k Windmill cube. Jedná se o variantu Rubikovy kostky. Záludnost hlavolamu spočívá v neschopnosti rozeznání orientace a permutace některých dílků během skládání.

Na této stránce najdete:

  • Barrel - značení
  • Barrel - složení jedné vrstvy bez jednoho rohu (pracovního)
  • Barrel - složení zbývajících hran
  • Barrel - složení zbývajících rohů

Barrel - značení

barrel

Kromě výše uvedeného obrázku se může hodit i značení značení tahů Rubikovy kostky.

Barrel - složení jedné vrstvy bez jednoho rohu (pracovního)

Hrany v první vrstvě skládáme podobně jako v 1. kroku návodu na Rubikovu kostku. U rohů, které mají jen dvě barvy, nelze předem určit, kam který patří (pokud si nepamatujeme barevné schéma složeného hlavolamu). Tudíž si náhodně vybrané tři rohy patřící do první vrstvy libovolně umístíme, viz video níže.

Barrel - složení zbývajících hran

Hrany prostřední vrstvy mají jen jednu barvu, tudíž nelze předem říct, jestli jsou orientovány správně či špatně. Společně s hranami v horní vrstvě je skládáme stejně jako v 2. kroku návodu na Rubikovu kostku a 3. kroku návodu na Rubikovu kostku.

Může ošem nastat situace, kdy je třeba orientovat jen jednu hranu v horní vrstvě (taková situace na Rubikově kostce nastat nemůže) - viz video dole. Příčina takové možnosti tkví v tom, že není správně orientovaná jedna hrana v prostřední vrstvě (nebo hrany tři v prostřední vrstvě). Problém jednoduše vyřešíme tím, že jednu hranu z prostřední vrstvy vložíme do vrstvy horní a následně zpět do vrstvy prostřední, jen s opačnou orientací (která je okem nerozeznatelná). Poté je možno složit všechny hrany. Na videu níže se v prostřední vrstvě mění orientace fialové hrany.

Barrel - složení zbývajících rohů

Pro skládání zbývajících rohů využijeme poznatky ze 4. kroku návodu na Rubikovu kostku a tím hlavolam složíme celý.

Může se však objevit jev, kdy je potřeba permutovat jen dva rohy (takový jev se na Rubikově kostce objevit nemůže). Situace pramení z toho, že v první fázi skládání jsme špatně permutovali jednak rohy v dolní vrstvě (správná permutace je však okem nerozeznatelná), a následně (v návaznosti na rohy) pak i hrany ve druhé vrstvě. Řešení je následující: permutovat dvě hrany v prostřední vrstvě (na videu níže se společně s hranami ve druhé vrstvě (konkrétně žlutá a fialová hrana) přesouvají i příslušné rohy dolní vrstvy). Po opětovném složení zbývajících hran již půjdou složit všechny rohy, tudíž i celý hlavolam.Graficky stránku obohatil Werner Randelshofer.