Windmill Cube

windmill cube windmill cube

Windmill cube je hlavolam ve tvaru krychle. V rozmíchané podobě připomíná hlavolamy měnící svůj tvar, jako je např. Square-1. Při bližším pozorování však docházíme k závěru, že se jedná o variantu Rubikovy kostky. Na rozdíl od ní ale u Windmill cube (stejně tak jako u podobného hlavolamu Fisher cube) záleží na orientaci středů v prostřední vrstvě.

Na této stránce najdete:

  • Windmill cube - značení
  • Windmill cube - složení jedné vrstvy bez jednoho rohu (pracovního) + orientace středů prostřední vrstvy
  • Windmill cube - složení zbylých hran
  • Windmill cube - složení zbylých rohů

Windmill cube - značení

windmill cube

Windmill cube - složení jedné vrstvy bez jednoho rohu (pracovního) + orientace středů prostřední vrstvy

windmill cube

V principu je skládání tohoto kroku stejné jako 1. krok návodu na Rubikovu kostku, jen s tím rozdílem, že je nutné orientovat středy v prostřední vrstvě. To můžeme učinit například tím, že si nejdříve umístíme hranu do dolní vrstvy se správnou orientací, poté vhodně orientujeme střed v prostřední vrstvě, pak "spárujeme" hranu se středem a nakonec tahem R2 (L2, F2 nebo B2 - viz značení tahů) celek umístíme na správné místo.

Rohy v horní vrstvě se skládají totožným způsobem, jako v 1. kroku návodu na Rubikovu kostku, viz předešlý odkaz.

Šedé kostičky pro správné skládání nejsou podstatné, hlavolam tedy nemusí být nutně ve tvaru krychle (jako je zobrazeno na obrázku).

Windmill cube - složení zbylých hran

windmill cube

Hlavolam by měl po skončení druhého kroku vypadat jako na obrázku výše. Hrany skládáme naprosto stejně, jako v 2. kroku návodu na Rubikovu kostku a 3. kroku návodu na Rubikovu kostku.

Windmill cube - složení zbylých rohů

windmill cube

Pro skládání zbylých rohů využijeme poznatky ze 4. kroku návodu na Rubikovu kostku a tím hlavolam složíme celý.