Fisher Cube

fisher cube fisher cube

Fisher cube je hlavolam, který má ve složeném stavu tvar krychle. V rozmíchané podobě připomíná hlavolamy měnící svůj tvar, jako je např. Square-1. Při bližším pozorování však docházíme k závěru, že se jedná o variantu Rubikovy kostky. Na rozdíl od ní ale u Fisher cube záleží na orientaci středů v prostřední vrstvě.

Na této stránce najdete:

  • Fisher cube - značení
  • Fisher cube - složení jedné vrstvy bez jednoho rohu (pracovního) + orientace středů prostřední vrstvy
  • Fisher cube - složení zbylých hran
  • Fisher cube - složení zbylých rohů

Fisher cube - značení

Fisher cube

Zákeřnost tohoto hlavolamu spočívá v tom, že počet barev pro kostičky Rubikovy kostky neodpovídá počtu barev Fisher cube. Konkrétně: všech 6 středů Rubikovy kostky má 1 barvu, zatímco u Fisher cube mají dva středy rovněž jednu barvu, ale zbylé 4 středy mají barvy dvě. Rohy mají u Rubikovy kostky 3 barvy, u Fisher cube pouze 2. A konečně hrany mají u Rubikovy kostky 2 barvy, kdežto u Fisher cube mají 4 hrany jednu barvu a zbývající 4 hrany mají dokonce barvy 3. Především lidé zvyklí na Rubikovu kostku pak mohou mít při skládání určité potíže. Mohou si např. myslet, že skládají roh (počtem barev i opticky tak skutečně vypadá), jenže ve skutečnosti to roh není.

Principiálně se skládání neliší od hlavolamu Windmill cube, proto bude užit podobný text při popisu, jak Fisher cube složit. Důvodem toho je skutečnost, že návod na Windmill cube existoval dříve, a jsem línej vymýšlet originální text. Historicky vzato byla ale Fisher cube vynalezena daleko před Windmill cube. Zasloužil se o to v osmdesátých letech minulého století Angličan Tony Fisher, zatímco Windmill cube se začala vyrábět až po roku 2000.

Fisher cube - složení jedné vrstvy bez jednoho rohu (pracovního) + orientace středů prostřední vrstvy

Fisher cube

V principu je skládání tohoto kroku stejné jako 1. krok návodu na Rubikovu kostku, jen s tím rozdílem, že je nutné orientovat středy v prostřední vrstvě (v případě Rubikovy kostky se tak děje automaticky). To můžeme učinit například tím, že si nejdříve umístíme hranu do dolní vrstvy se správnou orientací, poté vhodně orientujeme střed v prostřední vrstvě, pak "spárujeme" hranu se středem a nakonec tahem R2 (L2, F2 nebo B2 - viz značení tahů) celek umístíme na správné místo.

Rohy v horní vrstvě se skládají totožným způsobem, jako v 1. kroku návodu na Rubikovu kostku, viz odkaz výše.

Šedé kostičky pro správné skládání nejsou podstatné, hlavolam tedy nemusí být nutně ve tvaru krychle (jako je zobrazeno na obrázku).

Fisher cube - složení zbylých hran

Fisher cube

Hlavolam by měl po skončení druhého kroku vypadat jako na obrázku. Hrany skládáme naprosto stejně, jako v 2. kroku návodu na Rubikovu kostku a 3. kroku návodu na Rubikovu kostku.

Fisher cube - složení zbylých rohů

Fisher cube

Pro skládání zbylých rohů využijeme poznatky ze 4. kroku návodu na Rubikovu kostku a tím hlavolam složíme celý.Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu Fisher cube, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.