Dino Cube / XCube

dino cube dino cube

Dino cube, též známý jako XCube, je hlavolam ve tvaru krychle. Obsahuje 8 vrcholů, které je možné otáčet o násobky 120 stupňů. Každý vrchol je tvořen třemi dvoubarevnými hranami, přičemž 1 hrana je vždy "společná" pro dva sousedící vrcholy. Celkový počet hran na hlavolamu je tak 12. Cílem je uspořádat všechny hrany tak, aby každá stěna hlavolamu byla tvořena právě jednou barvou.

Na této stránce najdete:

  • Dino cube / XCube - značení
  • Dino cube / XCube - složení jedné vrstvy
  • Dino cube / XCube - složení prostřední vrstvy
  • Dino cube / XCube - složení třetí vrstvy

Dino cube / XCube - značení

dino cube

S ohledem na značení Rubikovy kostky mohou být hrany Dino cube popsány následovně:

  • DF, DR, DB a DL jsou ve složeném stavu v dolní "vrstvě"
  • FR, BR, BL a FL jsou ve složeném stavu v prostřední "vrstvě"
  • UF, UR, UB a UL jsou ve složeném stavu v horní "vrstvě"

Dino cube / XCube - složení jedné vrstvy

V prvním kroku řešení složíme libovolnou "vrstvu" (krom prostřední), tzn. umístíme 4 hrany, které mají stejnou jednu ze svých dvou barev, v závislosti na barevném schématu hlavolamu.

dino cube

TIP 1: Hrany doporučuji přidávat do vrstvy po jedné. Někdy se může vyskytnout taková situace, že pro vložení hrany do vrstvy je nejprve nutné část vrstvy přesunout, vložit hranu a následovně přesunout část vrstvy zpět. Stejný princip skládání je možné nalézt u mnoha dalších hlavolamů, typickým příkladem je např. skládání jedné vrstvy hlavolamu Skewb.

dino cube

TIP 2: Na počátku skládání není nutné začínat dolní vrstvou, ale můžeme začít např. s horní. Hlavolam po složení horní vrstvy můžeme vždy jako celek pootočit tak, aby složená vrstva byla posléze dolní.

Dino cube / XCube - složení prostřední vrstvy

dino cube

Prostřední vrstvu skládáme podobně jako předešlou - hranu po hraně, přičemž pokud možno otáčíme jen takovými vrcholy, abychom si nerozmíchali předchozí složenou vrstvu. Ovšem stejně jako u dříve složené vrstvy i zde může nastat situace, kdy pro vložení hrany na správné místo do prostřední vrstvy je nejdříve nutné část vrstvy přesunout, vložit hranu a následovně přesunout část vrstvy zpět.

dino cube

Dino cube / XCube - složení třetí vrstvy

Celou třetí vrstvu lze složit aplikováním komutátoru L F' L' F, viz obrázky níže.

Všechny možné případy rozmístění hran horní vrstvy jdou rozdělit do dvou skupin: buď není anebo je v horní vrstvě jedna hrana, která je správně orientovaná i permutovaná - neboli složená. Pro první variantu (v horní vrstvě se nevyskytuje složená hrana) použijeme tahy L F' L' F, čímž přejdeme na druhou variantu (v horní vrstvě se vyskytuje složená hrana). Hlavolam uchopíme tak, aby složená hrana byla na pozici UB (nahoře vzadu). Nyní provádíme L F' L' F tak dlouho, dokud nedojde ke složení hlavolamu (sekvenci je třeba aplikovat nejvýše dvakrát - viz obrázky níže).

dino cube

Pokud nechceme stejný komutátor aplikovat dvakrát, můžeme se z levé části obrázku dostat do pravé části takto: F' L F L' (tedy inverzním způsobem).