Skewb

skewb skewb

Skewb je hlavolam ve tvaru krychle. Zajímavostí je, že neobsahuje hrany, je tvořen jen šesti jednobarevnými středy a osmi trojbarevnými rohy. Skewb se do jisté míry podobá hlavolamu Pyraminx, především z hlediska otáčení částí hlavolamu podél jeho os.

Na této stránce najdete:

  • Skewb - značení
  • Skewb - složení jedné "vrstvy" (4 rohů + 1 středu)
  • Skewb - složení středů
  • Skewb - složení zbylých rohů
  • videa světových rekordů

Skewb - značení

skewb

Skewb - složení jedné "vrstvy" (4 rohů + 1 středu)

Zprvu se může točení s hlavolamem Skewb zdát poněkud neomalené - obzváště je-li uživatel zvyklý točit s Rubikovou kostkou. Po úvodním seznámením se s otočným systémem by však neměl být problém dosáhnout stavu, který je zobrazen na obrázku níže.

TIP: Pokud máte u jednoho středu složeny 3 rohy a nemůžete za boha složit ten čtvrtý, použijte následující trik. Jeden složený roh dočasně vhodně přesuňte, vložte skládaný roh a poté přesuňte první roh zpět. Tahle finta se nazývá konjugace.

skewb

Skewb - složení středů

Otočíme Skewb o 180 stupňů směrem k sobě či od sebe a podíváme se na barvu horního středu. Pokud je stejná jako barva složených (dolních) rohů, uspořádáme hlavolam do takové podoby, jaká je vyobrazena na obrázku dole.

skewb

Pomocí komutátoru umístíme horní střed na své místo. Toho lze docílit například tahy L F' L' F.

Pokud se barva horního středu neshoduje s barvou složených rohů - tím pádem předešlý postup nelze aplikovat - využijeme výše uvedený komutátor k tomu, abychom na pozici horního středu dostali jiný střed.

Poté je již možné aplikovat postup skládání z prvního odstavce tohoto kroku a složit všechny středy.

Skewb - složení zbylých rohů

Pro poslední, třetí, krok skládání mohou nastat tři situace. V první z nich jsou po dokončení druhého kroku horní rohy složeny, tím pádem je složen celý hlavolam. Zbylé dvě situace jsou ilustrovány na obrázku níže.

skewb

Jak je patrno, komutátor L F' L' F při jednom provedení ovlivňuje (permutuje) středy (s nevyužitými vedlejšími efekty), při dvojím provedení se středy vrátí na své bývalé pozice a ovlivněny (orientovány) jsou rohy.

Videa světových rekordů

Stejně tak jako má fotbal FIFA nebo atletika IAAF, i Skewb má jakýsi výbor, který organizuje soutěže po celém světě. Jedná se o WCA - World Cube Association. Takže se dá ve skládání hlavolamu Skewb oficiálně závodit. Soutěží ve dvou formátech: jednotlivém nejrychlejším složení hlavolamu a potom i průměrném složení. Jako průměr se zde bere pět po sobě jdoucích časů jednoho kola skládání, přičemž nejlepší a nejhorší čas se neuvažuje a ze zbylých tří časů se vypočte aritmetický průměr.

disciplína: Skewb jednotlivé složení
jméno: Andrew Huang (Austrálie)
výsledek: 0.93 s
rozmíchání: dostupné na požádání
složení: dostupné na požádání
typ hlavolamu: asi QiYi MoFangGe X-Man Design Wingy
metoda skládání: Božský algoritmus
osobní názor na použitou metodu: viz níže
závod: WCA World Championship; 11-14. 7. 2019; Austráliedisciplína: Skewb průměrné složení
jméno: Łukasz Burliga (Polsko)
výsledek: 2.03 s
rozmíchání: dostupná na požádání
složení: dostupná na požádání
typ hlavolamu: MoYu M
metoda skládání: dvoukroková
osobní názor na použitou metodu: viz níže
závod: CFL Santa Claus Cube Race; 16-17. 12. 2017; Polsko


Spoludržitelem světového rekordu v průměrném složení je se shodným časem 2.62 vteřin i Polák Łukasz Burliga.<-->Pokud vás rychlostní skládání (tzv. speedcubing) zaujalo, přečtěte si článek o tom, kde koupit Skewb, jaký typ je nejlepší a jak skládat rychleji.Osobní názor k metodám skládání při světových rekordech


Skewb:

Podobně jako hlavolam Pyraminx je i Skewb poměrně jednoduše algoritmicky řešitelný hlavolam. Proto bylo jen otázkou času, kdy ho někdo vyřeší absurdně rychlým Božským algoritmem.

V současné době existují tři základní metody pro rychlostní skládání: dvoukroková (složení minimálně jedné vrstvy; složení zbytku), tříkroková/Kirjava-Meep (složení stěny; složení rohů; složení středů) a čtyřkroková/Ranzhova metoda. Podrobnosti k metodám lze nalézt jinde. Tříkroková (a čtyřkroková) metoda je tahově více náročná než dvoukroková, co do počtu algoritmů je ale více uživatelsky přívětivá. Obecně platí, že v rychlostním skládání hlavolamu Skewb nelze spoléhat jen na jedinou metodu, ale v závislosti na rozmíchání je nutné metody střídat.