Pyraminx

pyraminx pyraminx

Pyraminx je hlavolam ve tvaru tetraedru (pravidelného čtyřstěnu). Vnitřní mechanismus dovoluje otáčet čtyřmi vrcholovými dílky, stejně jako čtyřmi sub-tetraedry. Cílem je poskládat hlavolam do takové podoby, aby každou jeho stranu (stěnu) tvořila právě jedna barva. Podobné vlastnosti mají hlavolamy Octahedron či Skewb.

Na této stránce najdete:

  • Pyraminx - značení
  • Pyraminx - složení rohů
  • Pyraminx - složení středů
  • Pyraminx - složení jedné stěny bez jedné hrany
  • Pyraminx - složení zbylých hran
  • videa světových rekordů

Pyraminx - značení

pyraminx

Pyraminx - složení rohů

pyraminx

Triviální část. Otočíme 4 rohy tak, aby nám barvy rohů souhlasily s barvami středů.

Pyraminx - složení středů

Středy složíme otáčením sub-tetraedrů. Na třech vzájemně sousedících sub-tetraedrech je možné nalézt jen jednu společnou barvu, tudíž existuje jen jedna možnost, jak středy vůči sobě natočit, aby byly složené.

Pyraminx - složení jedné stěny bez jedné hrany

Všimněte si, že žluto-zelená hrana je již shodou okolností složená. Proto bude jedna složená stěna bez jedné hrany právě ta spodní. Zbývá tedy složit buď žluto-červenou nebo žluto-modrou hranu. Bude složena žluto-modrá hrana. Se stejným principem se lze setkat při skládání hran druhé vrstvy na Rubikově kostce.

Pyraminx - složení zbylých hran

Co se principu týče, tato fáze je podobná skládání hran horní vrstvy na Rubikově kostce a probíhá tak, že se jednotlivě skládají hrany z horního sub-tetraedru za pomoci nesložené hrany v dolní stěně.

Někdy se nám přihodí, že Pyraminx je téměř složen - až na dvě hrany. Na vyřešení tohoto problému použijeme komutátory.

Videa světových rekordů

Stejně tak jako má fotbal FIFA nebo atletika IAAF, i Pyraminx má jakýsi výbor, který organizuje soutěže po celém světě. Jedná se o WCA - World Cube Association. Takže se dá ve skládání hlavolamu Pyraminx oficiálně závodit. Soutěží ve dvou formátech: jednotlivém nejrychlejším složení hlavolamu a potom i průměrném složení. Jako průměr se zde bere pět po sobě jdoucích časů jednoho kola skládání, přičemž nejlepší a nejhorší čas se neuvažuje a ze zbylých tří časů se vypočte aritmetický průměr.

disciplína: Pyraminx jednotlivé složení
jméno: Dominik Górny (Polsko)
výsledek: 0.91 s
rozmíchání: dostupné na požádání
složení: dostupné na požádání
typ hlavolamu: QiYi MoFangGe X-man Design Bell M
metoda skládání: Božský algoritmus
osobní názor na použitou metodu: viz níže
závod: Byczy Cube Race; 23-24. 6. 2018; Polskodisciplína: Pyraminx průměrné složení
jméno: Tymon Kolasiński (Polsko)
výsledek: 1.86 s
rozmíchání: dostupná na požádání
složení: dostupná na požádání
typ hlavolamu: MoYu M
metoda skládání: založena na top-first (viz níže)
osobní názor na použitou metodu: viz níže
závod: Grudziądz Open; 6. 4. 2019; Polsko


Pokud vás rychlostní skládání (tzv. speedcubing) zaujalo, přečtěte si článek o tom, kde koupit Pyraminx, jaký typ je nejlepší a jak skládat rychleji.Osobní názor k metodám skládání při světových rekordech


Pyraminx:

V případě světového rekordu pro jednotlivé složení, jenž má hodnotu 0.91 s, šlo o optimální řešení (neboli Božský algoritmus). Přesto se domnívám, že rekord je možné překonat daleko snáze, než například u Rubikovy kostky 2x2x2. Základem úspěchu však bude nepochybně "pěkné" rozmíchání.

Ukazatelem kvality závodníka v případě skládání "jednoduchého" hlavolamu je časový průměr. Obecně platí, že při rychlostním skládání hlavolamu Pyraminx nelze spoléhat jen na jednu metodu, ale v závislosti na rozmíchání je nutné metody střídat.

Existují dvě základní skupiny, do kterých můžeme metody zařadit: V-first a top-first. Zatímco u první skupiny se začíná složením jedné stěny bez jedné hrany (viz např. návod na této stránce), pro druhou skupinu začínáme složením více či méně bloků, jenž tvoří jeden trojbarevný střed a 2 příslušné hrany. Názvy mnoha metod pro řešení hlavolamu lze najít tady.

Protože top-first metody obecně umožňují skládat více dílků najednou oproti metodám založených na V-first, mohou být z časového hlediska (resp. počtem tahů potřebných ke složení) efektivnější. Je to však vyváženo vyšším počtem algoritmů, které se řešitel v případě použití metod top-first musí naučit.Graficky stránku obohatili Jeremy Fleischman a Lucas Garron.