Dogic

dogic dogic

Hlavolam Dogic má tvar dvacetistěnu s podstavou pravidelného trojúhelníku. Lze u něho provádět celkem dva typy tahů: při prvním se pohybuje 5 středových dílků na vrcholech hlavolamu, při druhém pak 10 středových dílků a současně i 5 rohů (viz značení níže). Přestože existuje několik barevných verzí hlavolamu, v průběhu návodu bude rozebírána jen dvanáctibarevná varianta.

Na této stránce najdete:

  • Dogic - značení
  • Dogic - složení rohů jedné barvy + příslušného středu
  • Dogic - složení zbylých rohů
  • Dogic - složení zbylých středů

Dogic - značení

dogic

Na hlavolamu se nachází celkem 20 trojbarevných rohů (vzájemně rozlišitelných) a 12 jednobarevných středů, každý skládající se z 5 identických středových dílků.

Dogic - složení rohů jedné barvy + příslušného středu

Cílem tohoto kroku bude dosažení stavu, jenž je znázorněn následujícím obrázkem (potažmo dílků mající bílou barvu).

dogic

Nejprve začneme skládáním pěti rohů mající onu bílou barvu. Pro tento účel lze využít návodu na řešení hlavolamu Flowerminx / Kilominx, neboť rohy na hlavolamu Dogic jsou ekvivalentní dílkům odkazovaného hlavolamu.

Po složení 5 rohů jedné barvy přejdeme ke složení příslušného (tzn. bílého) středu. Video níže ukazuje jakým způsobem.

Dogic - složení zbylých rohů

Podle barevného schématu již složených rohů poskládáme v souladu s návodem na složení hlavolamu Flowerminx / Kilominx zbylé rohy.

V návaznosti na obr. 1 a posledních dvou odstavců na odkazované stránce k hlavolamu Flowerminx / Kilominx doporučuji z důvodu lepšího orientování se na hlavolamu Dogic využít popisovaného skládání rohů po prstencích.

V průběhu řešení tohoto kroku by měl hlavolam vypadat třeba nějak takto:

ddogic

Na konci tohoto kroku potom hlavolam vypadá následovně:

dogic

Dogic - složení zbylých středů

Skládání středových dílků je vysvětleno ve videu výše (od času 3:00), proto je možné hledat inspiraci právě tam.

Jako druhý až šestý střed doporučuji složit střed sousedící k již složenému bílému středu. Důvodem je to, že při skládání posledních šesti středů nebude již zapotřebí použít druhé možnosti skládání středových dílků zmíněné ve videu (tzn. nenastane situace, při níž bychom museli skládat středový dílek nacházející se v protilehlém středu).Graficky stránku obohatil Boris Mouradov.