Gear Ball

gear ball gear ball

Ve složeném stavu má hlavolam Gear ball tvar koule. Zajímavý je svým mechanismem - tvoří jej soustava ozubených koleček. Ve vnější části pláště hlavolamu jsou umístěna tři malá očka, takže se dá Gear ball nosit jako přívěsek. Vzhledem ke své velikosti a hmotnosti je těžké si to představit, nicméně ta možnost tady je.

Na této stránce najdete:

  • Gear ball - využití návodu pro hlavolam Gear cube
  • Gear ball - složení zbylých dílků

Gear ball - využití návodu pro hlavolam Gear cube

Při porovnání hlavolamů Gear ball a Gear cube můžeme najít řadu podobností. Odmyslíme-li si v případě Gear ball kulatý tvar, a budeme-li ignorovat 4 jednobarevné dílky v těsném sousedství každého středu, dostaneme právě Gear cube.

Nechť jsou ony přebytečné dílky v rámci hlavolamu Gear ball nazývány hrankami.

Prvním krokem řešení je poskládat vše kromě hranek. Nebereme-li v úvahu hranky, jsou vlastnosti hlavolamů Gear cube a Gear ball stejné - můžeme tak využít návod na Gear cube.

Gear ball - složení zbylých dílků

Zbývají poskládat hranky. Můžeme si všimnout dvou věcí:

  • hranky jsou vázány k hranám - 2 hranky obklopující 1 hranu jsou vždy stejné barvy jako ona hrana
  • orientace hranek je dána v rámci celého prstence - když je v prstenci špatně orientovaná hranka (resp. pár hranek), i ostatní hranky v daném prstenci jsou špatně orientovány (což plyne ze symetrie hlavolamu a důsledku tohoto Odstavce)

Obecně mohou nastat dva případy - buď je zapotřebí orientovat hranky ve dvou prstencích nebo v žádném (to když máte kliku a přeskočíte celý tento krok řešení). Pro první případ natočte hlavolam tak, aby se špatně orietnované hranky nacházely v prstencích M a E (kdyžtak viz značení tahů pro Rubikovu kostku), vždy taková možnost existuje. Proveďte:

  • (R2 D2)·3

Prvními dvěma tahy dostáváme původně horní střed do levé stěny, přičemž hrana, které patří na pozici UF zůstává v M prstenci (ostatně nikam jinam se ani dostat nemůže). Dalšími dvěma tahy dojde ke "spárování" oné hrany a středu (za neporušení již složené hrany na pozici UL), pátým tahem vložíme střed i hranu na své místo a následně šestým tahem složíme zbývající středy a rohy.

Mimochodem, pokud se špatně orientované hranky budou vyskytovat v prstencích M a S, a vy nebudete chtít provádět tah x' (aby se hranky dostaly do prstenců M a E), můžete zkusit (R2 B2)·3 - obecně musíte 3x otočit ve stejném směru prstence, ve kterých se špatně orientované hranky nacházejí. Proto pro orientaci hranek v prstencích S a E platí (D2 B2)·3 = (D2 F2)·3 = (F2 D2')·3 atd.Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu Gear ball, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.