Soutěžní instruktáž - jak dokončit váš pokus skládání


Tyto pokyny vám pomůžou k dokončení vašeho pokusu skládání. Pro detailnější informace se podívejte do článku A pravidel WCA (česky zatím nepřeložena).

1. Sezení či stání?

Když skládáte, můžete si vybrat mezi sezením a stáním. Je to především záležitost osobních preferencí, takže si vyberte podle toho, co je pro vás pohodlnější. Pokud není židle ve vašem dosahu, mohla by být někde poblíž a tak si ji jednoduše přisuňte. Jestliže máte židli, ale nechcete ji, dejte ji stranou. Pokud chcete sedět a není židle, požádejte o ni vašeho rozhodčího.

2. Prohlídka

Předtím než začnete skládat, máte 15 vteřin na prostudování hlavolamu. Když přicházíte do prostoru (závodního), váš hlavolam bude zakrytý. Na stole bude časomíra Stackmat. Ještě na nic nešahejte! Rozhodčí se vás zeptá "Ready?" ("Připraven?"). Odpovězte "OK" nebo "Yes" ("Ano") nebo kývnutím hlavy a rozhodčí odkryje hlavolam. Zdvihněte ho a prostudujte si ho. Zatím na něm nedělejte žádné tahy nebo budete diskvalifikováni. Rozhodčí zvolá dvě věci během této prohlídky. Úderem osmé vteřiny řekne "8 seconds" ("8 vteřin"). Při dvanácté vteřině řekne "Go" ("Začni"). Jakmile řekne "Go", potřebujete začít se skládáním velmi brzo, abyste se vyhnuli penalizaci. Pamatujte, že časomíře trvá spuštění asi 1 vteřinu a budete potřebovat i nějaký čas na položení hlavolamu. Musíte začít se skládáním do 15 sekund; rozhodčí vám nic neřekne po "Go" ve 12. vteřině.

Poznámka: Na prohlídku máte 15 vteřin, ale není požadováno využít celý čas. Pakliže jste připraveni ke skládání po šesti sekundách prohlídky, začněte se skládáním.

3. Spuštění časomíry

Časomíra používaná na závodech WCA je Stackmat ze Speedstacks.com. Před počátkem skládání položte obě dlaně na časoměřič; na místa s obrázky dlaní. Když to provedete, rozsvítí se červené světlo. Nechte obě dlaně položené, dokud se nerozsvítí zelené světlo (kolem 1 vteřiny). Jakmile je zelené světlo rozsvícené, můžete odstranit své dlaně, zvednout váš hlavolam a skládat. Zatímco skládáte, červené a zelené světlo bude blikat.

Při skládání se vyhněte tomu, abyste se časomíry dotkli, protože to by ji mohlo zastavit. Pokud sedíte, ujistěte se, že vaše předloktí o ni nezavadí.

4. Skládání hlavolamu

Složte hlavolam. Přišli jste na závody, takže očividně víte jak na to, ne? Fajn. Pokud se vám přihodí "pop" (rozpadnutí hlavolamu na několik částí), dejte hlavolam zase dohromady a dokončete pokus. Pakliže narazíte na "nesložitelnou" pozici když se blížíte ke konci, rozeberte hlavolam a tento problém vyřešte. Když dokončujete váš pokus, položte složený hlavolam, jinak váš výsledek bude 'Did Not Finish' ('Nedokončil'), zkráceně DNF. Jestliže v jednom kole máte dvakrát DNF (jednou pro formát Aritmetický průměr ze všech tří pokusů), nedocílíte průměrného času a pravděpodobně nepostoupíte do dalšího kola. I když máte pomalý čas, vždy se snažte položit složený hlavolam.

5. Zastavení časomíry

Jakmile jste složili váš hlavolam, položte ho a dejte obě dlaně na časomíru. Zastavte časomíru plochami dlaní, které směřují dolů. Nedělejte karate chvaty, nepoužívejte zápěstí. Pokud rychle ťuknete do časomíry a zdvihnete opět ruce, nemusí se zastavit. Položte obě dlaně na časoměřič a nechte je tam do doby, dokud nepřestanou blikat světla.

6. Vyčkání

V tomto okamžiku se nedotýkejte vašeho hlavolamu ani časomíry. Rozhodčí se ujistí, že hlavolam je správně složen a poté zaznamená čas zjištěný na časomíře. Rozhodčí zapíše váš čas a potom se podepište/napište iniciály na soutěžní zapisovací lístek. Nepodepisujte se, pokud nesouhlasíte s tím, co napsal rozhodčí.Přeloženo a upraveno z cubingUSA.com. (Originální) odkaz platný ke dni 19. 1. 2013.
Související instruktáže: jak být závodníkem a jak být dobrým rozhodčím.