Master Pyraminx

master pyraminx master pyraminx

Master pyraminx má podobu pravidelného čtyřstěnu. Jak název napovídá, jedná se o rozšíření hlavolamu Pyraminx. Vnitřní mechanismus povoluje nezávisle otáčet jednou ze čtyř "vrstev" na hlavolamu se vyskytujících. Cílem je dosáhnout stavu, kdy je každá stěna tvořena právě jednou barvou.

Na této stránce najdete:

 • Master pyraminx - značení
 • Master pyraminx - složení vrstvy až na 1 hranu, 1 dvouhranu a středík
 • Master pyraminx - složení hran
 • Master pyraminx - složení dvouhran
 • Master pyraminx - složení středíků

Master pyraminx - značení

master pyraminx

Master pyraminx - složení vrstvy až na 1 hranu, 1 dvouhranu a středík

Krok bude možné rozdělit do čtyřech dílčích fází, jmenovitě:

 • složení rohů
 • složení 2/3 dvouhran patřící do jedné vrstvy
 • složení středů
 • složení 5/6 hran patřící do jedné vrstvy

Video ukáže, jakým způsobem toho docílit.

Master pyraminx - složení hran

Za účelem poskládání hran využijeme postup nastíněný mj. u hlavolamu Pyraminx - sekce složení zbylých hran. Budeme tudíž pracovat s tzv. pracovní hranou. Složené středy (potažmo rohy) jednoznačně určují pozice a orientace skládaných hran, nicméně pro lepší přehlednost může být vhodné si složit i středíky. Pozor si přitom musíte dát na to, abyste si nerozmíchali jednu z již dvou složených dvouhran - viz následující video.

Master pyraminx - složení dvouhran

Ke složení dvouhran si vystačíme se stejnou taktikou, jakou jsme použili v minulém kroku řešení. Místo hrany však necháme pracovat dvouhranu, viz video níže.

Master pyraminx - složení středíků

Nyní mohou na hlavolamu nastat tři situace. Potřebujeme prohodit:

 • 0 středíků - hlavolam je složen
 • 3 středíky - viz text s obrázky níže
 • 4 středíky - viz video níže

Pokud je nutné vyměnit 3 středíky, natočte hlavolamem jako celkem tak, aby jeho dolní vrstva byla složená. Za účelem složení středíků pootočte druhou vrstvu zdola, čímž ale dojde k rozmíchání hran 1 - 3 a dvouhran 4 - 6 na následujícím obrázku.

master pyraminx

Jestliže chcete cyklit dílky v pořadí 1 → 2 → 3 → 1, postupujte dle instrukcí na horním z dvojice dalších obrázků. Dolní slouží k cyklení hran v inverzním pořadí (1 → 3 → 2 → 1).

master pyraminx
master pyraminx

Osmý tah u obou algoritmů nemusí být prováděn, aby nedošlo k opětovnému rozmíchání středíků. Dvojím provedením jedné sekvence (bez osmého tahu) lze přejít na sekvenci druhou.

Pakliže chcete cyklit dílky v pořadí 4 → 5 → 6 → 4, postupujte dle instrukcí na horním z dvojice dalších obrázků. Dolní slouží k cyklení dvouhran v inverzním pořadí (4 → 6 → 5 → 4).

master pyraminx
master pyraminx

Osmý tah u obou algoritmů nemusí být prováděn, aby nedošlo k opětovnému rozmíchání již složených dílků. Dvojím provedením jedné sekvence (bez osmého tahu) lze přejít na sekvenci druhou.

Pro vyměnění všech 4 středíků uchyťte hlavolam tak, aby dva středíky, které je třeba prohodit, byly vpravo a vlevo, přičemž zbylé dva středíky, jenž je třeba vyměnit, byly vepředu a dole.

Poté proveďte komutátor (L R' L' R)·3, viz závěrečné video.Graficky stránku obohatil Boris Mouradov.