Mirror Blocks / Bump Cube

mirror blocks mirror blocks

Hlavolam Mirror blocks, známý též jako Bump cube, je variantou Rubikovy kostky 3x3x3. Skládá se z rozměrově odlišných dílků jedné barvy, takže během skládání mění svůj tvar. Namísto uspořádání barevného schématu je tak cílem poskládat hlavolam do tvaru kostky (krychle).

Na této stránce najdete:

  • Mirror blocks / Bump cube - složení vrstvy bez jednoho rohu
  • Mirror blocks / Bump cube - složení 3 hran ve druhé vrstvě
  • Mirror blocks / Bump cube - složení zbylých hran
  • Mirror blocks / Bump cube - složení zbylých rohů

Mirror blocks / Bump cube - složení vrstvy bez jednoho rohu

Pro skládání Mirror blocks bude použito značení tahů jako v případě Rubikovy kostky 3x3x3.

Po skončení prvního kroku by měla vrstva hlavolamu při pohledu shora vypadat jako na obrázku níže. Chybějící roh v první vrstvě může být samosřejmě jakýkoli ze čtyřech možností.

mirror-blocks

U návodu na Rubikovu kostku na těchto stránkách se začíná se skládáním od bílé barvy. Protože Mirror blocks barvy nemá, doporučuji začít se skládáním od "nejmenšího středu". Bez újmy na obecnosti ale můžete začít s jakýmkoli jiným. Jak na to?

Otáčíme jednotlivou vrstvou tak dlouho, až rozměr zvolené hrany odpovídá odpovídá rozměru sousedícího středu. Analogicky: bílo-nějaká hrana v případě Rubikovy kostky 3x3x3 patří do vrstvy, ve které je bílý střed. Následně otáčíme s touto "složenou dvojicí (střed + hrana)" tak dlouho, dokud nenajdeme další střed, jenž rozměrově odpovídá zvolené hraně. V případě Rubikovy kostky 3x3x3 se jedná o určení druhého barevného středu, mezi které dvoubarevná hrana patří. Obdobně postupujeme i u zbylých tří hran, které rozměrově odpovídají danému středu. Tím složíme 4 hrany první vrstvy hlavolamu.

Následně složíme 3 ze 4 rohů první vrstvy. Opět se řídíme rozměry - tentokrát roh sousedící se dvěmi složenými hranami musí rozměrově odpovídat právě oněm zmíněným hranám. Místo nesloženého rohu si označme jako pracovní roh.

Shrnutí dosavadního postupu je možno vidět v 1. kroku návodu na Rubikovu kostku.

Mirror blocks / Bump cube - složení 3 hran ve druhé vrstvě

Doporučuji první složenou vrstvu (až na pracovní roh) umístit směrem dolů. V současné horní vrstvě potom najdeme hranu, která rozměrově odpovídá středu ve druhé vrstvě a zároveň neodpovídá rozměru středu v horní vrstvě. Poté postupujeme principiálně stejně jako v případě 2. kroku návodu na Rubikovu kostku - to platí i tehdy, pokud se skládaná hrana vyskytuje v druhé vrstvě.

Pozn.: u Rubikovy kostky 3x3x3 není problém, zásluhou barevného schématu, skládat jednotlivé hrany patřící do druhé vrstvy na "první pokus". U Mirror blocks se mi nepodařilo najít způsob, jak s ohledem na charakter středů a hran ve druhé vrstvě určit správnou pozici hrany na "první pokus" ze dvou možných případů - jestli hrana patří "nalevo" nebo "napravo" od daného středu. Pokud znáte takový způsob, napište mi.

Mirror blocks / Bump cube - složení zbylých hran

Pomocí pracovní hrany složíme zbylé hrany. Hrany patřící do horní vrstvy musejí rozměrově souhlasit jak středu horní vrstvy, tak i příslušnému středu druhé vrstvy. Před samotným skládáním hrany na pozici pracovní hrany doporučuji horní vrstvu pomocí tahů U natočit tak, aby bylo vidět, které hrany jsou v ní složené a které ne. Hrana patřící do druhé vrstvy bude složena automaticky.

Mirror blocks / Bump cube - složení zbylých rohů

Nevím, co k tomu napsat více, než to co už je ve 4. kroku návodu na Rubikovu kostku. Snad jen, že bez barev je skládání rohů poněkud matoucí, ale principiálně je totožné pro oba hlavolamy. A dále, pokud jste začali se skládáním od "nejmenšího středu", jako poslední skládáte "největší rohy", kterými se mě osobně pohybuje lépe než rohy, které patří k "nejmenšímu středu".Děkuji Martinu Zahradníkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu Mirror blocks, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.