Rex Cube

rex cube rex cube

Rex cube je hlavolam ve tvaru krychle. Obsahuje 8 vrcholů, které je možné otáčet o násobky 120 stupňů. Každý vrchol je tvořen třemi dvoubarevnými hranami, třemi jednobarevnými středy a devíti jednobarevnými rohy. Zároveň jsou 4 rohy, 2 středy a 1 hrana vždy "společné" pro dva sousedící vrcholy. Cílem je uspořádat všechny dílky tak, aby každá stěna hlavolamu byla tvořena právě jednou barvou.

Na této stránce najdete:

  • Rex cube - značení
  • Rex cube - složení hran
  • Rex cube - složení středů
  • Rex cube - složení rohů

Rex cube - značení

rex cube

Rex cube - složení hran

Hrany de facto nejsou nic jiného, než hlavolam s názvem Dino cube, pro který je již návod k dispozici.

Rex cube - složení středů

Použijeme-li značení ze stránky o Dino cube, mohou být hrany obou hlavolamů složené dvojím způsobem. Tím prvním je ten, ve kterém se váš hlavolam nachází nyní. Druhým způsobem je pak stav, u něhož jsou např. hrany UB a UF vyměněny. Zatímco hlavolam Dino cube můžeme považovat za složený v obou případech, u Rex cube je situace odlišná.

Hrany jako takové jsou sice u Rex cube složené taktéž v obou případech, ale u skládání středů vyjde najevo rozdíl v jejich vzájemné poloze.

Nejprve si složte 3 vzájemně sousedící středy. Docílíte toho komutátorem L' R L R' (viz obrázek).

rex cube

Pokud chcete invertovat směr fialových šipek, stačí provést inverzní tahy komutátoru, tedy R L' R' L (nebo 2x za sebou předešlý komutátor).

TIP: středy skládejte po jednom - k jednomu složenému středu složte jeden ze 4 možných tak, že vhodně otočíte hlavolamem jako celkem a provedete komutátor tak, abyste si nerozmíchali již složený první střed. Třetí střed můžete vybírat jen ze dvou možností (aby všechny tři byly vzájemně sousedící) stejným způsobem.

Po složení třech sousedících středů mohou nastat dvě možnosti: buď půjdou zbylé tři středy složit komutátorem uvedeným výše (tzn. hrany jsou ve správné vzájemné poloze) anebo dva středy budou vyměněné (tzn. hrany jsou v nesprávné vzájemné poloze). Druhý případ převedeme na první tak, že vyměníme např. hrany UF a UB. To uděláme třeba tahy R' F' R (hrana z pozice UB se přesunula na pozici UF). Nyní poskládáme zbylou hranu patřící do "horní vrstvy", stejně tak jako všechny ostatní hrany (čili opakujeme první krok - skládání hran jako u hlavolamu Dino cube).

Dále opětovně poskládáme tři sousedící středy a poté již bude možné složit i zbývající tři středy. Po konci kroku by tak měly být složené všechny hrany i všechny středy.

Rex cube - složení rohů

Nějakou dobu jsem nemohl přijít na systém, jakým poskládat rohy tak, aby se nerozmíchalo vše předtím složené. Nakonec jsem na metodu přišel, nicméně ta:

  • je tahově dlouhá a tudíž časově náročná
  • není intuitivní, je algoritmická
  • je nepřímočará a nudná

Z těchto důvodů jsem se poohlédl po jiné metodě skládání na internetu. Líbí se mi postup, který ve svém videu prezentuje chlapík říkající si crazybadcuber. Všechny nevýhody zmíněné výše jsou ve videu eliminovány, takže jeho video doporučuju.

Metoda, která je publikována níže, je v porovnání s videem otřesná. Základní princip je ale dost podobný a je znázorněn na obrázku.

rex cube

Algoritmus [F (L' R L R') ]·6 vyměňuje bílý a červený roh (čísla 3 a 4). Jako vedlejší efekt se vyměňují i pozice rohů označenými čísly 1 a 2 (plus mění se orientace některých středů - ty jsou ale jednobarevné a proto nás to nemusí až tak moc trápit). Ve výsledkku je jedno, jestli začnete skládat všechny 4 rohy patřící do jedné stěny nebo třeba 2 rohy patřící do jedné stěny a 2 rohy patřící do jiné stěny (první přístup se mi zdá více přehledný, druhým zase můžete při troše štěstí skládat dva dílky najednou).

Samotné skládání probíhá tak, že skládaný roh umístíme na pozici č. 4 a po provedení algoritmu se vymění pozice 3 a 4 - takže na obrázku dojde ke složení bílého rohu (shodou okolností i červeného). Někdy se však může stát, že skládaný roh nejde umístit na pozici 4. Je to z toho důvodu, že pro rohy na hlavolamu existují dvě orbity (oběžné dráhy), viz další obrázek.

rex cube

Hnědě je zobrazena první orbita, růžově druhá. Rohy z jedné orbity se nemůžou nacházet v té druhé. Jak je patrné z posledních dvou obrázků, oba vyměňující se rohy (nezapočítávají se ty pod čísly 1 a 2) se nacházejí v jedné orbitě.

Vždy existuje možnost, jak dílek v jedné orbitě přesunout na libovolné místo v téže orbitě do maximálně dvou tahů. Z toho plyne fakt, že skládaný roh se dá na pozici č. 4 přesunout právě do těchto dvou tahů. Pokud ne, nachází se skládaný roh v druhé orbitě. Čili na pozici 4 se dá do dvou tahů přesunout roh z pozice 1 i 2. Nejde naopak přesunout roh z pozice 5 na pozici 4 (tudíž roh na pozici 5 nejde dostat ani na pozici číslo 3). Po otočení s kostkou jako celkem doleva se však pozice 6 dostane na pozici 3, a tehdy bude možné provedením algoritmu (a nastavovacím tahem) přesunout původní pozici 5 právě na původní pozici 6.

Nezbývá tak nic jiného, než do aleluja provádět nastavovací tahy, algoritmus a inverzní nastavovací tahy pro složení předem rozmíchaných dílků - jedním slovem konjugace. Mezi skládáním jednotlivých rohů samozřejmě musíte otáčet kostkou jako celkem.

Mimochodem nevím jak vám, ale mně osobně se algoritmus provádí daleko lépe (a tudíž i rychleji), když je kostka položená na stole, než když tahy provádím s kostkou "ve vzduchu".Graficky stránku obohatil Paul Smet.
Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu Rex cube, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.