Rubikovo domino

rubikovo domino rubikovo domino

Rubikovo domino, dnes spíše nazývané Rubikova kostka 2x3x3, je hlavolam ve tvaru kvádru (anglicky se tomu říká cuboid). Cílem hlavolamu je seřadit vzestupně počet puntíků od 1 do 9 směrem zleva doprava v bílé vrstvě a zároveň seřadit vzestupně počet puntíků od 1 do 9 směrem zprava doleva ve vrstvě černé tak, aby se hodnota počtu puntíků v jedné vrstvě rovnala hodnotě počtu puntíků v druhé vrstvě (princip domina). V případě Rubikovy kostky 2x3x3 je cílem dosáhnout toho, aby každá stěna byla tvořena právě jednou barvou.

Na této stránce najdete:

  • Rubikovo domino - složení jedné vrstvy bez jedné hrany (pracovní)
  • Rubikovo domino - složení zbylých rohů
  • Rubikovo domino - složení zbylých hran

Rubikovo domino - složení jedné vrstvy bez jedné hrany (pracovní)

Pokud v návodu na Rubikovu kostku 3x3x3 budeme ignorovat prostřední (vertikální) vrstvu a budeme provádět jen tahy R2, M2, L2, F2, B2, U, U2, D, D2 (viz značení tahů) včetně jejich inverzí (a rotací hlavolamu jako celkem), lze na Rubikovu kostku pohlížet jako na Rubikovo domino, resp. Rubikovu kostku 2x3x3. Tohoto faktu využijí i následující applety.

Na appletu výše se do desátého tahu skládají rohy horní vrstvy, 3 ze 4 hran horní vrstvy můžeme složit s využitím komutátoru B2 M2' B2' M2, potažmo aplikováním konjugace. (Od 19. tahu na appletu je však použit algoritmus (R2 F2)·3, který vyměňuje hrany UR s DR a UF s DF. Tento algoritmus je dost univerzální na to, abychom podle něho poskládali 3 ze 4 hran jedné vrstvy. Proto se také využívá při skládání hlavolamu Floppy cube, jenž tvoří zákadní stavební jednotku (nejenom) Rubikova domina).

Rubikovo domino - složení zbylých rohů

Ten, kdo umí skládat Rubikovu kostku poslepu, v tuto chvíli zajásá, neboť ke složení zbylých rohů použijeme algoritmus, který je pro skládání poslepu třeba umět. A sice R2 U' R2 U R2 U D' R2 U R2 U' R2 D pro prohození dvou pravých rohů v horní vrstvě.

Rubikovo domino - složení zbylých hran

Algoritmus R2 U M2' U' R2' U M2 U' (kdo umí skládat Rubikovu kostku 3x3x3 metodou corners first, nemusí se ho učit, protože ho již zná - porovnejte s algoritmem č. 17 na odkazované stránce) je v podstatě trojcyklus, kde se cyklí hrany na pozicích UR => DB, DB => DR, DR => UR. Pro naše účely je postačující jen výměna UR => DB, protože pracovní hrana na appletu je právě na pozici UR. S touto znalostí a s přihlednutím k principu konjugace složíme pokud možno všechny hrany.

Může však nastat situace, kterou trojcyklem složit nedokážeme - prohození jen dvou hran. Řešení této situace je popsáno u appletu dole.

Trojcyklus, jak již název napovídá, cyklí tři hrany. Proto jej nelze použít k permutaci jen dvou hran. Na klasické Rubikově kostce nemůže nastat situace, kdy je třeba permutovat jen dvě hrany (viz odstavec o teorii grup).

Na Rubikově dominu (Rubikově kostce 2x3x3) však tento problém vzniknout může. Pakliže aproximujeme klasickou Rubikovu kostku 3x3x3 Rubikovým dominem (tj. v případě appletů), nezískáme informaci o tom, jak je v průběhu skládání orientována a permutována prostřední vertikální vrstva. A právě ta je příčinou vzniklého problému. Algoritmus R2 U2 R2 U2 R2 U2 na klasické Rubikově kostce prohazuje dvě hrany z horní vrstvy a dvě hrany z prostřední vrstvy. Aplikací tohoto algoritmu na Rubikovo domino dojde k prohození jen dvou hran v horní vrstvě.

Poté již bude možné hlavolam složit pomocí komutátoru (trojcyklu) uvedeného výše.Graficky stránku obohatil Michael Feather.