Rubik's Magic

rubiks magic rubiks magic

Rubik's magic je hlavolam mající 4x2 = 8 dílků. Ty jsou spojeny důmyslným systémem lanek, které musí být vhodně uspořádány, aby se daly dílky překlápět. Cílem je ze tří nepropojených kruhů, nacházejících se na přední straně, vytvořit tři propojené kruhy, které jsou umístěné na zadní straně hlavolamu. Velmi podobný je hlavolam Master magic.

Rubik's magic - řešení hlavolamu

Návod není univerzální pro každou možnou pozici hlavolamu, ale vychází z toho, že jsou na přední straně tři nespojené kruhy. Otočíme hlavolam na stranu druhou a orientujeme ho tak, jak je schematicky znázorněno na prvním obrázku níže. Řešení je kombinací třech principiálně totožných sérií překlápění (1. série: obrázky 1-7, 2. série: obrázky 8-17, 3. série: obrázky 18-28). Dalo by se řící, že platí pravidlo "překlápěj dokud můžeš - když nemůžeš, přetoč a překlápěj dokud můžeš". Prvním překlápěným dílkem je roh vpravo nahoře.

Červený obrys obrázku značí to, že se v daném kroku nepřeklápěly dílky, ale orientoval se hlavolam jako celek (zároveň se i přetáčel na druhou stranu).

rubiks magic

Do původní podoby vrátíme hlavolam zpětným postupem.