Ufo

ufo ufo

Hlavolam Ufo je tvořen čtyřmi vystouplými kolečky. Každé kolečko je složeno ze čtyř dílků. V jednotlivém kolečku se pozice dílků může měnit otáčením (celočíselného) násobku 90 stupňů. Navíc se pozice dílků v rámci hlavolamu může měnit otáčením násobku 90 stupňů jedné poloviny hlavolamu vůči jeho středové ose. Cílem je seřadit všechny dílky s ohledem na barevné schéma a počet puntíků - v jednom kolečku se musí vyskytovat jen jedna hodnota puntíků.

Na této stránce najdete:

  • Ufo - značení
  • Ufo - složení třech koleček
  • Ufo - složení čtvrtého kolečka

Ufo - značení

ufo

Ufo - složení třech koleček

Skládání prvních dvou koleček (8 dílků) by neměl být problém, přesto bude nastíněn základní postup. Zprvu hlavolam uchopíme tak, aby kolečka směřovala nahoru, dolů, vpřed a vzad. Poté na horním kolečku složíme jeho jednu stranu (levou nebo pravou) a na nějakém jiném kolečku složíme druhou stranu. Pak obě strany přisuneme k sobě. Totéž platí pro skládání druhého kolečka (musíme si však dát pozor na to, abychom nerozmíchali již složené první kolečko). Nezáleží na tom, jestli dvě složené kolečka budou sousedící nebo diagonální.

U skládání třetího kolečka můžeme postupovat tak, že s využitím čtvrtého kolečka správně sestavíme levou (nebo pravou) stranu kolečka. Poté umístíme jeden z dílků patřící do pravé (nebo levé) strany třetího kolečka na špatnou pozici - tedy tam, kam nepatří. Zároveň se ujistíme, že zbylý dílek patřící do třetího kolečka je v kolečku čtvrtém. Následovně spárujeme špatně orientovaný dílek ve třetím kolečku s dílkem ve čtvrtém kolečku tak, aby po vložení těchto dílků do třetího kolečka byla složena tři kolečka a tím i první krok řešení.

Ufo - složení čtvrtého kolečka

Až doposud bylo možné postupovat zcela intuitivně, na složení čtvrtého kolečka však použijeme algoritmus. Ponecháme hlavolam v předešlé orientaci, čili kolečka jsou umístěna směrem nahoru, dolů, dopředu a dozadu. Natočíme hlavolam tak, aby horní kolečko bylo nesložené. Zkusme si nyní na okamžik představit, že horní a dolní kolečka jsou jednobarevné rohy (přední a zadní kolečka můžeme ignorovat). K permutaci (prohození) horních pravých rohů např. u hlavolamu Rubikovo domino nebo Square-1 bylo použito algoritmu, který můžeme aplikovat i na Ufo. Jedná se o R2 U' R2 U R2 U D' R2 U R2 U' R2 D, kde R2 = R R a význam užívaných písmen v zapsaném algoritmu lze najít ve značení pro Rubikovu kostku. Tento algoritmus permutuje dva horní pravé dílky a s jeho použitím je možné složit čtvrté kolečko a zároveň tak celý hlavolam. Krom toho se zmíněný algoritmus hodí i pro skládání Rubikovy kostky poslepu.