Alpha Cube

alpha cube alpha cube

Hlavolam Alpha cube mění v průběhu skládání svůj tvar, nicméně ve složeném stavu má podobu kostky (krychle). Tvoří jej čtyři vrstvy, každá o 6 dílcích. Vnitřní mechanismus dovoluje zaměňovat dílky z první a čtvrté vrstvy, stejně tak jako dílky z druhé a třetí vrstvy. V každé vrstvě mohou rovněž dílky rotovat o násobky 60°. Cílem hlavolamu je poskládat jednotlivé dílky k sobě v závislosti na jejich barevném schématu.

Na této stránce najdete:

  • Alpha cube - značení
  • Alpha cube - aplikování řešení pro hlavolam Delta cube

Alpha cube - značení

alpha cube

Z obrázku výše je patrné, že na Alpha cube můžeme pohlížet jako na kombinaci dvou hlavolamů Delta cube. Jak vnější Delta cube, tak i vnitřní Delta cube se sice liší počtem barev na některých dílcích od dílků vyskytujících se na hlavolamu Delta cube, princip skládání je však totožný.

Alpha cube - aplikování řešení pro hlavolam Delta cube

Hlavolamy Alpha cube a Delta cube jsou si ekvivalentní, řešení pro prve zmíněnou variantu je jen časově náročnější. Po složení horní vrstvy vnější Delta cube (viz případně odkazovaný návod na Delta cube) nicméně doporučuji neobracet hlavolam vzhůru nohama a pokračovat ve skládání horní vrstvy vnitřní Delta cube. To proto, že složená horní vrstva vnější Delta cube nám lépe charakterizuje barevné schéma horní vrstvy vnitřní Delta cube oproti dolní vrstvě vnější Delta cube.

K tomu, abyste si během skládání horní vrstvy vnitřní Delta cube nerozmíchali již složenou horní vrstvu vnější Delta cube, je třeba provést sudý násobek tahu | (viz značení pro hlavolam Ufo). Pakliže jste tudíž složili horní vrstvu vnitřní Delta cube a zároveň se rozmíchala horní vrstva vnější Delta cube, jednoduše pootočte dolní vrstvou vnější Delta cube o 180° (tzn. o 3 dílky), proveďte tah | a postup zopakujte.

Po složení horní vrstvy vnější Delta cube i horní vrstvy vnitřní Delta cube hlavolam obraťte vzhůru nohama. Následně vyřešte problém parity pro nynější horní vrstvu vnitřní Delta cube, načež tuto vrstvu složte (viz návod na Delta cube). Analogicky postupujte s poslední nesloženou vrstvou.Graficky stránku obohatil Boris Mouradov.