Delta Cube

delta cube delta cube

Hlavolam Delta cube mění v průběhu skládání svůj tvar, nicméně ve složeném stavu zaujímá tvar krychle. Skládá se ze dvou vrstev, přičemž v každé z nich se nachází šest dílků. Vnitřní mechanismus hlavolamu umožňuje dílkům ve svých vrstvách rotovat o násobky 60°. Stejně tak lze vzájemně zaměňovat i dílky z obou vrstev. Cílem hlavolamu je poskládat jednotlivé dílky k sobě v závislosti na jejich barevném schématu.

Na této stránce najdete:

  • Delta cube - značení
  • Delta cube - složení jedné vrstvy
  • Delta cube - vyřešení problému parity a složení druhé vrstvy

Delta cube - značení

delta cube

Jak vyplývá z obrázku výše, hlavolam se na první pohled zdá být tvořený dvěma typy dílků. Při porovnání s hlavolamem Ufo (viz značení Ufa) ale docházíme k závěru, že ve skutečnosti jde o jen jeden typ dílků, lišící se pouze tvarem a počtem barevných nálepek na jednotlivých dílcích. Hlavolamy Ufo a Delta cube jsou si tudíž ekvivalentní.

Delta cube - složení jedné vrstvy

V souladu s kapitolou "Známý postup nad zlato" ve článku o tom, jak skládat kombinatorické hlavolamy, můžeme již publikované řešení pro hlavolam Ufo aplikovat i na hlavolam Delta cube.

Začneme tím, že si hlavolam jako celek natočíme tak, aby o něm bylo možné říci, že 6 dílků se vyskytuje v horní vrstvě a zbylých 6 dílků se nachází ve vrstvě dolní. Dále si najdeme, ve které vrstvě je bílý jednobarevný dílek, a případně jej umístíme do horní vrstvy. K němu následně připojíme z obou stran příslušné bílo-nějaké trojbarevné dílky (je vidět, že zbylý bílo-nějaký trojbarevný dílek patří do dolní vrstvy), takže bude složena jedna polovina horní vrstvy (za zmínku stojí fakt, že jednobarevné a trojbarevné dílky v rámci každé z vrstev musejí být ve složené stavu hlavolamu rozmístěny na přeskáčku).

Dílky patřící do druhé poloviny horní vrstvy jsou jednoznačně určeny barvami složených trojbarevných dílků, neboť zbývající dva jednobarevné dílky musí mít stejnou barvu jako je jedna z barev na doposud složených trojbarevných dílcích, a zbývající trojbarevný dílek musí korelovat s barvami sousedících jednobarevných dílků v horní vrstvě.

Zbytek první vrstvy poskládáme totožným způsobem, který lze nalézt v dříve odkazovaném návodu na hlavolam Ufo.

Delta cube - vyřešení problému parity a složení druhé vrstvy

Za účelem složení druhé vrstvy, včetně případného výskytu problému parity, můžeme využít princip uvedený u řešení hlavolamu Ufo.Graficky stránku obohatil Boris Mouradov.