Ufo

ufo ufo

Hlavolam Ufo má podobu pravidelného šestibokého hranolu. Tvoří ho dvě vrstvy, každá o šesti dílcích. Dílky ve svých vrstvách mohou rotovat o násobky 60°. Kromě toho lze vzájemně zaměňovat i dílky z obou vrstev. Cílem hlavolamu je poskládat jednotlivé dílky k sobě v závislosti na jejich barvě.

Na této stránce najdete:

 • Ufo - značení
 • Ufo - složení jedné vrstvy
 • Ufo - vyřešení problému parity
 • Ufo - složení druhé vrstvy

Ufo - značení

ufo

Krátce ke značení: znak "+1" znamená pohyb všech dílků v horní vrstvě o 60 stupňů po směru hodinových ručiček, "-1" značí pohyb všech dílků v horní vrstvě o 60 stupňů proti směru hodinových ručiček, symbol "|" vyjadřuje překlopení pravé poloviny hlavolamu o 180 stupňů. Na posledním obrázku ve značení je znázorněno 6 pozic, které dílky v horní vrstvě mohou zaujímat.

Ufo - složení jedné vrstvy

Zprvu si najdeme jeden dílek v horní vrstvě, ke kterému připojíme barevně odpovídající dílek. Stejným způsobem přidáme k této dvojici dílků i další příslušný dílek, takže bude složena jedna polovina horní vrstvy.

Uchopíme hlavolam tak, aby se složené dílky v horní vrstvě tahem | nikam nepřesouvaly. Pokud je to potřeba, do dolní vrstvy přemístíme tahem | dílky patřící do horní vrstvy.

Umístíme si nějaký dílek patřící do horní vrstvy pod pozici dílku č. 4. Pomocí tahů v dolní vrstvě a tahů | postupně utvoříme pod pozicemi č. 4 - 6 trio dílků, které následně přesuneme do horní vrstvy, čímž se tato složí. Během zmíněné formace tria dílků můžeme využít pravou polovinu horní vrstvy jako jakýsi odkládací prostor, kam lze vložit nepotřebné dílky. Dílky z horní vrstvy se nejlépe párují v dolní vrstvě pomocí tahu |. Pakliže proto budete chtít spárovat dílek nacházející se pod pozicí č. 4 s dílkem patřící na pozici č. 3 nacházejícím se na pozici číslo

 • 1, proveďte tah |
 • 2, přesuňte dílek pod pozicí č. 4 pod pozici č. 3, pak proveďte |, poté přesuňte dílek pod pozicí č. 2 pod pozici č. 3, pak proveďte |, následně přesuňte dílek pod pozicí č. 3 pod pozici č. 4 a postupujte dle případu výše
 • 3, přesuňte dílek pod pozicí č. 4 pod pozici č. 3, pak proveďte |, poté přesuňte dílek pod pozicí č. 1 pod pozici č. 3, pak proveďte |, následně přesuňte dílek pod pozicí č. 3 pod pozici č. 4 a postupujte dle případu výše
 • někde v dolní vrstvě, proveďte tahy potřebné k dání jednoho dílku do horní vrstvy při současném ponechání druhého dílku v dolní vrstvě a postupujte dle případu výše

Podobně, pokud budete chtít spárovat dílek nacházející se pod pozicí č. 4 s dílkem patřící na pozici č. 5 nacházejícím se na pozici číslo

 • 3, přesuňte dílek pod pozicí č. 4 pod pozici č. 6, pak proveďte |
 • 2, přesuňte dílek pod pozicí č. 4 pod pozici č. 3, pak proveďte |, poté přesuňte dílek pod pozicí č. 2 pod pozici č. 1, pak proveďte |, následně přesuňte dílek pod pozicí č. 3 pod pozici č. 4 a postupujte dle případu výše
 • 1, přesuňte dílek pod pozicí č. 4 pod pozici č. 3, pak proveďte |, poté přesuňte dílek pod pozicí č. 3 pod pozici č. 1, pak proveďte |, následně přesuňte dílek pod pozicí č. 3 pod pozici č. 4 a postupujte dle případu výše
 • někde v dolní vrstvě, proveďte tahy potřebné k dání jednoho dílku do horní vrstvy při současném ponechání druhého dílku v dolní vrstvě a postupujte dle případu výše

Obdobně postupujte i v případě přidání třetího dílku (na právě spárované duo dílků v dolní vrstvě pohlížejte jako na jeden dílek - to aby nedošlo k rozmíchání již složených dílků), přičemž zkompletované trio umístěte pod pozice dílků č. 1 - 3, s následným provedením tahu |.

Ufo - vyřešení problému parity

Obraťte hlavolam vzhůru nohama tak, aby dolní vrstva byla složená a ta horní nesložená.

Otáčejte horní vrstvou tak dlouho, než budou složeny alespoň dva dílky se v ní vyskytující (v návaznosti na barevném schématu dílků v dolní vrstvě).

V duchu si spočítejte, kolik vzájemných výměn 2 dílků v horní vrstvě a dané konfiguraci byste museli provést, abyste obdrželi složený hlavolam. Pokud vám vyjde liché číslo, narazili jste na problém parity. Vyřešíte ho tak, že pootočíte horní vrstvu o 60, 180 nebo 300 stupňů (podle toho, kdy bude složeno nejvíce dílků) a přejdete na další krok řešení. Pokud vám vyšlo sudé číslo (např. potřebujete provést 2, 4 nebo 6 výměn dvou dílků v horní vrstvě za účelem složení hlavolamu), problém parity vám na hlavolamu nenastal a tudíž přejděte rovnou na následující krok řešení.

Ufo - složení druhé vrstvy

V souladu s kapitolou nazvanou "Známý postup nad zlato" ve článku o tom, jak skládat kombinatorické hlavolamy, můžeme nyní na hlavolam nahlížet jako na Puk.

Zkrátka, jestliže chcete provést cyklus dílků na pozicích č. 6 → 4 → 5 → 6, aplikujte tahy (-1 | +1 |)·3 -1 (-1 | +1 |)·3 -1 (zjednodušeně zapsáno jde o [(-1 | +1 |)·3 -1]·2). Když byste chtěli tytéž dílky cyklit v opačném pořadí (čili 6 → 5 → 4 → 6), stačila by udělat inverzní sekvence, jmenovitě se jedná o [+1 (| -1 | +1)·3]·2, nebo můžete využít předešlou sekvenci provedenou dvakrát za sebou.

Protože se cyklí tři dílky v levé polovině horní vrstvy, je výhodné složit si nejdříve dílky na pozicích 1, 2 a 3. Z tohoto důvodu hlavolamem jako celkem pootočíme tak, aby byl složen alespoň dílek na pozici č. 3. K němu postupně budeme přidávat další dílky (vždy na pozici č. 4), přičemž po každém přidání hlavolamem jako celkem pootočíme tak, aby byly v konečném důsledku složeny právě zmiňované dílky na pozicích 1 až 3.

Pokud se nachází dílek patřící na pozici č. 4 na pozici 5 nebo 6, výše popsaným postupem jej ihned složíme (a hlavolamem pootočíme tak, aby byly složené dílky na pozicích č. 2 a 3). Pokud se ale nachází skládaný dílek zprvu na pozici 1 či 2, pootočíme celým hlavolamem tak, aby po provedení sekvence uvedené výše bylo možno vrátit hlavolam zpět do původní konfigurace s tím rozdílem, že nyní již půjde skládaný dílek spárovat s dílkem na pozici č. 3 (takže po závěrečném pootočení hlavolamu budou opět složeny dílky na pozici č. 2 a 3).

Celý proces opakujeme (ke složeným dílkům na pozicích č. 2 a 3 přidáme náležitý dílek patřící opět na pozici č. 4), včetně pootočení hlavolamu tak, aby po utvoření třech složených dílků v horní vrstvě došlo k jejich umístění na pozice č. 1 až 3. Zbylé tři dílky poskládáme s využitím sekvence uvedené výše.

Pokud zbývá vyměnit jen 2 dílky v horní vrstvě, buď jste špatně určili počet dvojycklů v minulém kroku řešení nebo jste nepostupovali přesně podle daných instrukcí v současném kroku. Ať tak či tak, vraťte se o jeden krok zpět (neboť jen dva vyměněné dílky jsou příznakem problému parity).Graficky stránku obohatil Boris Mouradov.