Babylonská věž

babylonska vez babylonska vez

Babylonská věž je hlavolam ve tvaru válce, v jehož vnitřku je v šesti horizontálně otočných vrstvách umístěno 36 různě barevných kuliček v 36 oddělených přehrádkách. Jedna další přehrádka, která se nachází v první vrstvě, slouží jako "odkládací prostor" a nepřímo tak dovoluje přesouvat jednotlivé kuličky v rámci hlavolamu. Cílem je uspořádat kuličky podle jejich barevných schémat tak, aby se v každém ze šesti vertikálních bloků vyskytovaly jen kuličky s podobnou barvou. Podobný hlavolam je Varikon a Whip-it.

Na této stránce najdete:

  • Babylonská věž - vložení kuličky patřící do první vrstvy do "odkládacího prostoru" + složení první až páté vrstvy
  • Babylonská věž - složení šesté vrstvy a vysunutí kuličky z "odkládacího prostoru"

Babylonská věž - vložení kuličky patřící do první vrstvy do "odkládacího prostoru" + složení první až páté vrstvy

Nejdříve je nutné umístit do "odkládacího prostoru" kuličku, aby bylo možné ostatní kuličky přesouvat po hlavolamu. Protože se odkládací prostor vyskytuje v první vrstvě, je výhodné do něj vložit kuličku patřící do stejné, tudíž první, vrstvy. Posléze je šikovné na stejné místo vložit kuličku, která má podobnou barvu jako ta v odkládacím prostoru a patří do druhé vrstvy (protože kulička patřící do první vrstvy je v odkládacím prostoru). To je možné učinit postupem popsaným u hlavolamu Varikon. Postupně přidávejte ostatní kuličky do první vrstvy, po složení první vrstvy i do dalších vrstev. Tímto lze složit celý hlavolam až na poslední vrstvu.

Podívejme se nyní na to, jak bude poslední vrstva označena na obrázcích:

babylonska vez

Nahoře vidíme hlavolam ve složeném stavu. Je možné si všimnout, že odkládací prostor se nachází pod kuličkami žluté barvy (indikátorem toho je černá čárka v dolní části obrázku). Dále je patrné, že na obrázku není potřeba barevně rozlišovat kuličky v prvních čtyřech vrstvách. To proto, že při skládání poslední vrstvy se pohybují jen kuličky v horních dvou vrstvách, dolní čtyři vrstvy zůstavají fixní. Šedě označené kuličky nejsou pro správný průběh skládání podstatné.

Babylonská věž - složení šesté vrstvy a vysunutí kuličky z "odkládacího prostoru"

Nechť máme poslední vrstvu složenou až na tři kuličky, viz první, resp. druhý obrázek níže. K tomu, abychom přemístili kuličku v rámci poslední vrstvy, můžeme využít následující vlastnosti:

1) kuličku patřící do šesté vrstvy umístíme do vrstvy páté
2) vyprázdníme si přehrádku, kam patří zmíněná kulička a tu pak přesuneme na své místo
3) opětovně složíme pátou vrstvu

A jak to vypadá v praxi? Zvolme si zelenou kuličku jako první, kterou chceme přesunout. Třetím a čtvrtým obrázkem ji dostaneme do páté vrstvy (viz bod 1 výše). Zelenou kuličku chceme přesunout na pozici nynější červené kuličky. Na pátém obrázku (z důvodu opětovného složení části šesté vrstvy) potřebujeme přesunout zelenou kuličku na pozici kuličky žluté. Proto žlutou kuličku vložíme do páté vrstvy (další dva obrázky) a poté šestou vrstvou otáčíme zpět, abychom zpětně složili již správně umístěné kuličky. Při stavu, kdy bude volná přehrádka nad zelenou kuličkou, zelenou kuličku vložíme do šesté vrstvy (první obrázek vpravo ve druhé řadě) a následně pak na své místo (viz bod 2 výše). Zbytek obrázků se věnuje bodu 3, tedy opětovnému složení páté vrstvy. Jedná se de facto o trojcyklus kuliček, který je v obměněné podobě popsán na stránce o hlavolamu Varikon. Tři body uvedené výše postupně aplikujeme na všechny kuličky v šesté vrstvě a pokud nepotřebujeme vyměnit jen dvě kuličky, složíme celý hlavolam.

babylonska vez

V případě, že je nutné vzájemně přesunout jen dvě kuličky, otočíme šestou vrstvou o 60 stupňů (jedno otočení) doprava anebo doleva - vysvětlení tohoto tahu hledejte v článku o problému parity. Dále, pakliže je to výhodné, otočíme o 120 nebo 240 stupňů (dvě nebo čtyři otočení) šestou vrstvou za účelem složení co nejvíce kuliček v šesté vrstvě. Poté již můžeme složit zbývající kuličky v šesté vrstvě postupem popsaným výše (bod 1, 2 a 3).