Varikon

varikon varikon

Varikon je hlavolam ve tvaru válce, v jehož vnitřku je ve čtyřech horizontálně otočných vrstvách umístěno 16 kuliček v 16 oddělených přehrádkách. 17. přehrádka, která se nachází v páte vrstvě, slouží jako "odkládací prostor" a dovoluje přesouvat jednotlivé kuličky v rámci hlavolamu. Cílem je seřadit kuličky tak, aby se v každém ze čtyř vertikálních sloupců vyskytovaly jen kuličky stejné barvy. Variantou hlavolamu je Whip-it, podobný hlavolam je Babylonská věž.

Na této stránce najdete:

  • Varikon - složení tří vrstev
  • Varikon - složení čtvrté vrstvy

Varikon - složení tří vrstev

Čtyři vzájemně různobarevné kuličky patřící do první (horizontální) vrstvy se buď již v první vrstvě náchází, více pravděpodobněji je tam ale musíme umístit. K tomu, aby se kulička dostala do první vrstvy, je zapotřebí ji přemístít nejdříve do vrstvy druhé. To lze provést několika způsoby v závislosti na výskytu kuličky v různých vrstvách. Může se totiž nacházet jak v druhé (což je žádoucí), tak ve třetí nebo čtvrté vrstvě. Poslední dva případy je potřeba převést na ten, kdy se kulička nachází v druhé vrstvě, viz obrázky dole.

Na obrázcích jsou zelenou barvou znázorněny kuličky, které nejsou pro skládání podstatné. Cílem je dostat žlutou kuličku do první vrstvy na pozici nynější bílé kuličky. Kam se přesune bílá kulička není v dané chvíli důležité, ale pro lepší názornost je na obrázcích bílá kulička stále vykreslena.

Případ, kdy je žlutá kulička ve druhé vrstvě:
varikon
Případ, kdy je žlutá kulička ve třetí vrstvě:
varikon
A situace se převede na případ výše
Případ, kdy je žlutá kulička ve čtvrté vrstvě:
varikon
A situace se převede na případ výše

Varikon - složení čtvrté vrstvy

Aplikováním principu zobrazeném na obrázcích výše je možno složit celý hlavolam, přesto je pro úplnost návodu věnována pozornost i řešení čtvrté vrstvy, viz obrázky dole.

varikon

Z obrázků níže je patrné, že jde o trojcyklus bílých kuliček patřících do třetí (B3) a čtvrté vrstvy (B4) s červenou kuličkou patřící do vrstvy čtvrté (Č4). Protože B3 a B4 jsou, narozdíl od Babylonské věžě, vzájemně nerozeznatelné (kvůli stejné barvě), je důležitý zejména přesun dvou sousedních kuliček - konkrétně Č4 a B3 - do svých sloupců (k ostatním kuličkám stejné barvy).

Čtenářovi je ponechán úkol výměny dvou protilehlých kuliček ležících ve čtvrté vrstvě k vlastnímu řešení, inspiraci lze hledat na stránce o hlavolamu Whip-it.