Compy Cube

compy cube compy cube

Compy cube je hlavolam ve tvaru krychle. Kromě 6 jednobarevných a fixních středů obsahuje ještě 8 vrcholů, které je možné otáčet o násobky 120 stupňů. Každý vrchol je tvořen nejenom jedním trojbarevným rohem, ale i třemi dvoubarevnými hranami, přičemž 1 hrana je vždy "společná" pro dva sousedící vrcholy. Celkový počet hran na hlavolamu je tak 12. Cílem je uspořádat všechny pohyblivé hrany a rohy tak, aby každá stěna hlavolamu byla tvořena právě jednou barvou.

Na této stránce najdete:

  • Compy cube - značení
  • Compy cube - složení jedné vrstvy
  • Compy cube - složení zbylých rohů a prostřední vrstvy
  • Compy cube - složení zbylých hran

Compy cube - značení

compy cube

S ohledem na relativní jednoduchost hlavolamu nebude zaváděna notace tahů. Místo ní využijeme videonávody.

Compy cube - složení jedné vrstvy

Vybereme si jeden střed a k němu orientujeme rohy. To zabere vždy nanejvýš 4 tahy. Poté skládáme postupně hrany patřící do oné vrstvy tak, že je nejprve přemístíme do prostřední vrstvy, a potom aplikujeme komutátor. Na videu níže se začíná se skládáním bílé vrstvy.

Compy cube - složení zbylých rohů a prostřední vrstvy

Poskládáme, opět maximálně čtyřmi tahy, zbylé rohy. Následně z horní vrstvy vkládáme hrany na svá místa do vrstvy prostřední. Video ukazuje jak - pomocí komutátorů.

Compy cube - složení zbylých hran

Nyní se nacházíme ve fázi, kdy v návaznosti na kapitolu Známý postup nad zlato ve článku o tom, kterak řešit kombinatorické hlavolamy, můžeme s výhodou použít návod k hlavolamu Dino cube, viz tamější sekce "složení třetí vrstvy".Graficky stránku obohatil Boris Mouradov.