Cross-Cube

cross cube cross cube

Cross-cube je hlavolam tvořený Rubikovou kostkou 3x3x3, u níž jsou na všechny z její šesti stěn připojeny přídavné vrstvy 1x3x3. Vnitřní mechanismus hlavolamu nedovoluje během skládání změnu tvaru. Cílem je uspořádat dílky hlavolamu tak, aby byly v souladu s barevným schématem složené Rubikovy kostky 3x3x3.

Na této stránce najdete:

  • Cross-cube - značení
  • Cross-cube - složení hran
  • Cross-cube - složení rohů

Cross-cube - značení

cross cube

Za účelem lepší názornosti budou při řešení hlavolamu použity videonávody.

Cross-cube - složení hran

V návaznosti na kapitolu "Známý postup nad zlato" v článku o tom, jak skládat kombinatorické hlavolamy, využijeme již existujícího návodu na hlavolam X-cube.

U Cross-cube začneme se skládáním hran v první vrstvě 1x3x3, což by nemělo činit větší potíže (rozlišení mezi dvěma stejně barevnými hranami je věnována pozornost v návodu na X-cube). Následuje složení dvou hran v protilehlé vrstvě 1x3x3, přičemž třetí hrana se musí do oné vrstvy vložit na nesprávné místo. To proto, aby třetí hrana mohla být "vyšoupnuta" čtvrtou, přičemž po natočení vrstvy a provedení ivnerzního ("zašoupávacího") tahu dojde ke složení hran i ve druhé vrstvě 1x3x3 - více viz skládání hran u odkazované X-cube, či shrnující video níže.

Hrany ve třetí vrstvě 1x3x3 se skládájí obdobně jako hrany v první vrstvě 1x3x3. Nepřekvapí, že hrany ve čtvrté vrstvě se skládájí obdobně jako hrany v druhé vrstvě.

Hrany v páté vrstvě 1x3x3 poskládáme, stejně tak jako v případě X-cube, za pomoci sudého násobku tahu R2 (či jeho ekvivalentu). Důvod je zřejmý: nerozmícháme si tím již předtím složené hrany ve dvou vrstvách.

Konečně hrany v šesté vrstvě 1x3x3 řešíme totožně, včetně možného výskytu problému parity (nutnosti výměny jen dvou hran), jako u X-cube.

Cross-cube - složení rohů

V principu se skládání rohů neliší od postupu uvedeného v návodu na X-cube, čili použijeme komutátory, resp. konjugace a techniku pracovního rohu (viz návod na samotnou Rubikovu kostku 3x3x3). Rozdílem oproti X-cube je to, že stejnobarevné rohy jsou na Cross-cube 3 (namísto dvou u X-cube). Podobně jako u hran je i každý roh rozlišitelný - na místo, kam daný roh ve složeném stavu skutečně patří, se sice mohou dostat všechny tři stejnobarevné rohy, avšak dva z nich budou mít špatnou orientaci.

Problém parity rohů a jeho řešení naleznete opět na stránce o X-cube.Graficky stránku obohatil Boris Mouradov.