Master Skewb

master skewb master skewb

Master skewb je hlavolam ve tvaru krychle. Obsahuje 8 vrcholů, které je možné otáčet o násobky 120 stupňů. Každý vrchol je tvořen třemi dvoubarevnými hranami, třemi jednobarevnými středy, třemi trojbarevnými rohy a devíti jednobarevnými růžky. Zároveň jsou 2 rohy, 4 růžky, 2 středy a 1 hrana vždy "společné" pro dva sousedící vrcholy. Cílem je uspořádat všechny dílky tak, aby každá stěna hlavolamu byla tvořena právě jednou barvou.

Na této stránce najdete:

  • Master skewb - značení
  • Master skewb - složení 4 rohů a 1 středu
  • Master skewb - složení 8 hran
  • Master skewb - složení středů
  • Master skewb - složení zbylých hran
  • Master skewb - složení zbylých rohů
  • Master skewb - složení růžků

Master skewb - značení

master skewb

Pro rohy, středy a hrany bude užito názvosloví v návaznosti na značení pro Rubikovu kostku 3x3x3.

Master skewb - složení 4 rohů a 1 středu

master skewb

Určete si jeden střed a k němu po jednom skládejte rohy. Postup je ekvivalentní s prvním krokem návodu k hlavolamu Skewb.

Master skewb - složení 8 hran

Krok bude dvoufázový. Protože se na obrázku výše přidávaly bílé rohy k bílému středu, v první fázi se budou skládat bílé hrany (tj. hrany obsahující bílou barvu). Ve druhé fázi se budou skládat hrany patřící do druhé vrstvy.

Složení bílých hran je intuitivní. Složte si tři ze čtyř hran (alespoň se tak seznámíte s vlastnostmi hlavolamu). Čtvrtá hrana se může vyskytovat na osmi pozicích (nepočítáme-li tu devátou, na níž je hrana složená). Budou uvedeny 3 pozice, na nichž může být bílá hrana umístěna. Zbylých 5 případů je buď symetrických nebo se dá jednoduše (do 4 tahů) převést právě na ony 3 ukázané (pokud nevíte jak, podívejte se o pár řádků níže na skládání hran ve druhé vrstvě - tam je v závislosti na výskytu zeleno-oranžové hrany uvedeno např. šestitahové řešení).

master skewb
master skewb
master skewb

Černá barva představuje tu část hlavolamu, která se otáčí, bílá šipka pak znázorňuje směr otáčení. Třetí případ se principiálně řeší jako ten první, jen je prvním tahem udělán nastavovací tah, který je posledním tahem vrácen.

Po složení 4 hran hlavolam obrátíme vzhůru nohama.

master skewb

Z horní vrstvy (čísla 4-7) budeme skládat hrany patřící do druhé vrstvy. Pokud z pozice na obrázku provedeme komutátor R L' R' L, dojde k cyklení hran 7 => 4, 4 => 6, 6 => 7. Jestliže hrany chceme cyklit v opačném směru, můžeme aplikovat zmíněný komutátor 2x za sebou, nebo situaci řešit symetricky tahy L' R L R' (cyklení v tom případě probíhá takto: 4 => 7, 7 => 6, 6 => 4). Vidíme, že se nemění pozice 1 ani 5.

Pokud se skládaná hrana patřící na pozici 1 vyskytuje na pozici 4 nebo 5, otočením hlavolamu jako celku (pakliže je to nutné) a provedením komutátoru ji přesuneme na pozici číslo 6 nebo 7.

Když se skládaná hrana vyskytuje na pozici číslo 6, provedeme nastavovací tah, kterým hranu číslo tři přesuneme na pozici číslo 5 (hrana na pozici 1 se přesune na pozici č. 7) a aplikujeme komutátor takový, aby po vrácení nastavovacího tahu došlo ke složení hrany na pozici číslo 1.

Když se skládaná hrana vyskytuje na pozici číslo 7, provedeme nastavovací tah, kterým hranu číslo dva přesuneme na pozici číslo 4 (hrana na pozici 1 se přesune na pozici č. 6), uděláme tah y (aby se nerozmíchala zeleno-bílá hrana) a aplikujeme komutátor takový, aby po vrácení nastavovacího tahu došlo ke složení hrany na pozici číslo 1.

Jestliže se skládaná hrana nevyskytuje v horní vrstvě, právě uvedeným postupem (tedy s využitím konjugace = nastavovacím tahem, komutátorem a inverzním nastavovacím tahem) ji tam vložíme.

Master skewb - složení středů

Stejným způsobem jako u hlavolamu Skewb složíme středy. Na konci tohoto kroku by měl vypadat hlavolam tak, jak je znázorněno na obrázku níže.

master skewb

Master skewb - složení zbylých hran

Poskládat hrany v horní vrstvě je trošku záludné. Komutátory používané při skládání hran v druhé vrstvě cyklí tři hrany v horní vrstvě (a rozmíchají se středy), přičemž při dvojím aplikování stejného komutátoru dojde k cyklení stejných tří hran a opětovnému složení středů.

Právě tahle vlastnost (tj. že dvojí aplikování komutátoru nerozmíchá středy a zároveň cyklí hrany) bude využita. Pokud není v horní vrstvě složená ani jedna hrana, 2x za sebou aplikujte komutátor (tzn. 2x4 tahy) známý ze skládání hran prostřední vrstvy. Tím dojde v horní vrstvě ke složení právě jedné hrany.

Složenou hranu v horní vrstvě umístěte (pootočte hlavolamem jako celkem) na pozici UF. Nyní v závislosti na tom, jak se zbylé tři hrany v horní vrstvě vyskytují, proveďte takový komutátor, který při dvojím aplikování ony tři hrany skládá. Hlavolam by měl na konci vypadat jako na obrázku níže.

master skewb

Master skewb - složení zbylých rohů

V horní vrstvě se nacházejí správně permutované rohy. Pakliže některý z nich je špatně orientován, umístíme ho na pozici URF (pootočením hlavolamu jako celku) tak, aby po otočení o 120° po směru hodinových ručiček byl onen roh složený (tím pádem roh na pozici ULB potřebuje být otočen o 120° proti směru hodinových ručiček).

Provedeme poněkud delší algoritmus (R' L R L' y2)·2 (R' L R L') y (R' L R L' y2)·2 (R' L R L').

Pokud je to zapotřebí, roh opět umístíme roh na pozici URF tak, aby byl po otočení o 120° po směru hodinových ručiček složený. Dále znovu aplikujeme algoritmus.

Jeden způsob, jak si předešlý algoritmus lépe zapamatovat je to, že si řeknete, že se budete snažit vyměnit protilehlé středy v prostřední vrstvě (což se vám sice nepodaří, ale rohy tím složíte).

Master skewb - složení růžků

Algoritmem [F (L' R L R') ]·6 složíme růžky a tím i celý Master skewb. Jak na to a které růžky se v algoritmu prohazují je popsáno u skládání rohů pro hlavolam Rex cube.

Inuitivní řešení skládání růžků (jakož i skládání rohů) velmi pěkně popsal příznivce intuitivního skládání hlavolamů SuperAntoniovivaldi ve svém videu.Graficky stránku obohatil Paul Smet.
Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu Master skewb, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.