Pyramorphix

pyramorphix pyramorphix

Hlavolam Pyramorphix dokáže v průběhu skládání měnit svůj tvar. Ve složeném stavu jde o pravidelný čtyřstěn, přičemž každou stěnu tvoří právě jedna barva. Přestože to na první pohled není zřejmé, jedná se o variantu Rubikovy kostky 2x2x2. Stejně jako ona, i Pyramorphix se skládá ze čtyř trojbarevných rohů. Jednobarevné dílky jsou přitom ekvivalenty ke zbylým čtyřem rohům známých z Rubikovy kostky 2x2x2.

Na této stránce najdete:

  • Pyramorphix - podobnost s Rubikovou kostkou 2x2x2
  • Pyramorphix - složení jedné stěny
  • Pyramorphix - formace čtyřstěnu a orientace trojbarevného dílku
  • Pyramorphix - permutace jednobarevných dílků

Pyramorphix - podobnost s Rubikovou kostkou 2x2x2

Při každém tahu na Rubikově kostce 2x2x2 dochází k přemístění čtyř z celkových osmi dílků na ní umístěných. Totéž platí i pro Pyramorphix, přičemž u jednobarevných dílků nemůžeme ihned rozlišit správnou či špatnou orientaci - ta může, ale nemusí vyplynout až při konečné fázi řešení. Pokud by totiž tři jednobarevné dílky byly pootočeny o 120° po směru hodinových ručiček, hlavolam by se jevil jako složený. Pakliže by ale byly pootočeny dva jednobarevné dílky a jeden trojbarevný dílek např. proti směru hodinových ručiček, jevil by se nám jako špatně orientovaný pouze jeden trojbarevný dílek / roh. Vztahy mezi Rubikovou kostkou 2x2x2 a hlavolamem Pyramorphix ukazuje následující animace.

pyramorphix

Pyramorphix - složení jedné stěny

I přesto, že lze k poskládání hlavolamu Pyramorphix využít jakoukoliv metodu na složení Rubikovy kostky 2x2x2, díky vlastnostem hlavolamu (změna tvaru v půběhu skládání a nemožnost určení orientace u některých dílků) nebude níže použita intuitivní metoda.

Místo toho začneme se skládáním jedné stěny. Ke zvolenému jednobarevnému dílku po jednom přidáváme trojbarevné dílky v návaznosti na jejich barevném schématu, viz video níže.

Složení jedné stěny (třech trojbarevných dílků a jednoho jednobarevného) bylo upřednostněno před složením jedné vrstvy (složení dvou trojbarevných dílků a dvou jednobarevných) z toho důvodu, že by v případě složené vrstvy mohlo být v dalším kroku skládání zapotřebí orientovat oba nesložené trojbarevné dílky, přičemž ty by byly otočeny ve stejném směru hodinových ručiček (což u jednobarevných dílků nelze rozlišit). Důsledkem by bylo tahově náročnější řešení.

Pyramorphix - formace čtyřstěnu a orientace trojbarevného dílku

Jak dostat hlavolam do tvaru pravidelného čtyřstěnu je ukázáno na následujícím videu. Notace se řídí Rubikovou kostkou 2x2x2, což je de facto značení tahů pro Rubikovu kostku 3x3x3. Využívá se algoritmus známý mj. ze skládání Rubikovy kostky poslepu ve tvaru R2 U' R2 U R2 U D' R2 U R2 U' R2 D.

Pokud je třeba orientovat zbylý trojbarevný dílek, může být otočen po směru nebo proti směru hodinových ručiček. První odrážka níže ukazuje způsob, kterým se roh otáčí po směru hodinových ručiček, druhá odrážka otáčí druhý dílek (v našem případě jednobarevný) inverzně - tj. proti směru hodinových ručiček.

  • L D L' D' L D L'
  • L D' L' D L D' L'

Jinými slovy řečeno, pakliže potřebujete pootočit trojbarevný dílek po směru hodinových ručiček (a jednobarevný dílek proti směru hod. řučiček), použijte odrážky v daném pořadí. Pokud chcete orientovat trojbarevný dílek proti směru hod. ručiček (a jednobarevný dílek po směru hod. ručiček), aplikujte nejprve druhou a poté první odrážku (nebo dvakrát pootočte trojbarevný dílek po směru hod. ručiček způsobem uvedeným výše).

Mezi orientováním prvního a druhého dílku musí být proveden tah U. Inverzní tah U' je dělán v závěru celého procesu, kterému se říká komutátor.

Pyramorphix - permutace jednobarevných dílků

V návaznosti na kapitolu "Známý postup nad zlato" ve článku o tom, jak skládat kombinatorické hlavolamy, využijeme opět algoritmus R2 U' R2 U R2 U D' R2 U R2 U' R2 D. Tentokrát však budeme vyměňovat dva jednobarevné dílky.

K tomu, abychom tak mohli učinit, je nejprve nutné hlavolam dostat počátečním tahem do správné konfigurace. Po provedení algoritmu nezapomínejte na inverzní počáteční tah, aby se vrátil hlavolam zpět do tvaru tetraedru.Graficky stránku obohatil Boris Mouradov.