Skewb Ultimate

skewb ultimate skewb ultimate

Skewb ultimate je hlavolam ve tvaru dvanáctistěnu s podstavou pravidelného pětiúhelníku. Skládá se z osmi trojbarevných rohů a šesti čtyřbarevných středů. Většinou se na hlavolamu vyskytuje 6 různých barev, může jich však být až 12. Cílem je dosáhnout toho, aby se na každé stěně vyskytovala jen jedna barva (u šestibarevné verze jsou všechny protilehlé stěny ve složeném stavu stejnobarevné).

Na této stránce najdete:

  • Skewb ultimate - značení
  • Skewb ultimate - složení 1 středů a 4 rohů
  • Skewb ultimate - složení středů
  • Skewb ultimate - složení zbylých rohů

Skewb ultimate - značení

Porovnáme-li mezi sebou hlavolamy Skewb a Skewb ultimate, dojdeme k řadě podobností. Název nepočítaje, oba jsou tvořeny stejným počtem rohů, stejně tak jako středů. Vnitřní mechanismus je rovněž totožný, proto využijeme kapitolu "Známý postup nad zlato" ve článku o tom, jak skládat kombinatorické hlavolamy, a budeme se na Skewb ultimate dívat jako na Skewb. Pro ten již návod na řešení existuje.

Rozdílné jsou mezi oběma hlavolamy dvě věci. Tou první je tvar, druhou pak počet barev na středových dílcích. Podoba dvanáctistěnu může zapříčinit to, že se u řešitelů s nižší mírou prostorové představivosti jeví jako opticky složitější na poskládání oproti kostce/krychli. Co však dělá skutečně Skewb ultimate obtížnější jsou středy, u kterých je nutné rozeznávat jejich orientaci/natočení. Tato vlastnost u jednobarevných středů v případě hlavolamu Skewb odpadá.

I když nebude použita žádná nová technika skládání oproti návodu na Skewb (tam jsme si vystačili s psanou a obrázkovou formou), řešení pro Skewb ultimate bude vyjádřeno prostřednictvím názorných videí. Ty jsou zvolena právě z možnosti špatné interpretace dílků na hlavolamu obsažených (aneb kdo by řekl, že se krychle dá vyjádřit jako dvanáctistěn, že?).

První video vysvětluje značení tahů, stejně tak jako dílků - rohů a středů.

Skewb ultimate - složení 1 středu a 4 rohů

K libovolnému středu postupně přesuňte správně orientovaný první, druhý, třetí a posléze i čtvrtý roh. Na videu je ukázáno jak na to.

Skewb ultimate - složení středů

Oproti středům na hlavolamu Skewb můžou vzniknout dvě nové pozice: orientování dvou protilehlých středů a orientování dvou sousedních středů - vliv na to mají barvy středů; v případě hlavolamu Skewb se nám obě možné orientace všech středů jeví stejně.

Ačkoli je v následujících videích pro jednoduchost řečeno něco jiného, komutátor (L F' L' F)·2 mění mj. orientaci 4 středů (při pohledu jako na Skewb se jedná o středy čelní, horní, levý a pravý).

Z výše uvedeného plyne, že ony dvě nově vzniklé pozice jsou ve skutečnosti jen jedna pozice, protože jsou vzájemně zaměnitelné. Pokud budeme chtít orientovat jen horní a čelní střed (při pohledu jako na Skewb), principiálně nejdříve musíme čelní střed dostat na pozici horního středu (z níž přejde opětovně na pozici čelního středu, jen s tím rozdílem, že se správnou orientací). To uděláme prvním provedením algoritmu L F' L' F. Tím se však rozmíchal levý a pravý střed, takže si hlavolam pootočíme o 180° (v případě Rubikovy kostky by se jednalo o tah y2) a stejným algoritmem L F' L' F tyto dva středy opětovně složíme. Tím jsme však potřebný střed umístili na zadní pozici místo na horní, kde byl před provedením onoho druhého komutátoru. Střed z původní zadní pozice se ale dostal na pozici horního středu a tuto znalost využijeme v dalším skládání. Provedeme opět tah y2 a předešlý postup opakujeme. Po dalším tahu y2 dosáhneme původního cíle - a sice toho, že střed patřící na čelní pozici se nalézá na horní pozici, přičemž levý i pravý střed je složen. Vložíme střed se správnou orientací z horní pozice na čelní pozici, kam patří (buď (L F' L' F)·3 nebo inverzními tahy F' L F L'). Tím se zároveň rozmíchaly středy napravo a nalevo, nicméně po tahu y2 a vložení nynějšího horního středu na čelní pozici (opět buď (L F' L' F)·3 nebo inverzními tahy F' L F L') dojde jednak k opětovnému složení pravého i levého středu, stejně tak jako středu horního (protože nemůže nastat situace, kdy by byl jen jeden střed špatně orientovaný a všech zbylých 5 středů bylo již složeno). Celé tohle dlouhé povídání je pak znázorněno ve videu (ve kterém, jak již bylo zmíněno, je používáno zjednodušení za cenu toho, že výklad je nepřesný).

Ve videu má být mnohokrát řečeno fialová namísto oranžové. Dále v čase 1:44 mělo být řečeno dvanáctistěnem místo kostkou. V čase 5:38 a 6:57 má být řečeno střed místo roh.

Skewb ultimate - složení zbylých rohů

Rohy se u hlavolamů Skewb a Skewb ultimate skládají naprosto stejně. Jediným rozdílem tak jsou opět středy, které by byly po přesném dodržení návodu k hlavolamu Skewb na hlavolamu Skewb ultimate rozmíchané.

Při uvážení znalostí nabytých z minulého kroku řešení v kombinaci s postupem na složení rohů u hlavolamu Skewb by neměl být problém poskládat tyto dílky u hlavolamu Skewb ultimate (viz video níže). Tak jako v předešlých situacích si je dobré uvědomit prostorové rozmístění rohů vůči středu, abyste si již složené dílky nerozmíchaly (tj. abyste orientovali požadované/správné rohy).

V čase 0:36 má být řečeno za důsledek místo za příčinu. V čase 2:11 má zaznít rohy místo středy.Graficky stránku obohatil Boris Mouradov.
Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu Skewb ultimate, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.