Tower Cube

tower cube tower cube

Tower cube není ve své podstatě nic jiného než Rubikova kostka 2x2x3. Pojem "kostka" je zde mírně matoucí, neboť místo kostky (krychle) má hlavolam tvar kvádru (anglicky se tomu říká cuboid). Naneštěstí ale nic jako "Rubikův kvádr" neexistuje. Můžeme se také setkat s označením "Rubikova věž", nicméně v takovém případě je spíše myšlena Rubikova kostka 2x2x4.

Na této stránce najdete:

  • Tower cube - složení prostřední vrstvy
  • Tower cube - umístění rohů do svých vrstev
  • Tower cube - složení rohů

Tower cube - složení prostřední vrstvy

Použijeme-li značení pro Rubikovu kostku, vidíme, že na Tower cube nemůžeme provádět tahy M a S. Zbylé tahy jsou částečně možné, a tak bude použito značení právě jako pro Rubikovu kostku 3x3x3.

Na složení prostřední vrstvy nejsou zapotřebí více než 3 tahy. Můžeme postupovat tak, že se nejprve snažíme složit dvě hrany (proveditelné do 2 tahů) a k nim přidáme zbylé 2 (maximálně jedním tahem).

Tower cube - umístění rohů do svých vrstev

Nyní je zapotřebí zjistit, do jakých vrstev patří rohy. To provedeme tak, že aplikujeme tah U do té doby, než se nad hranou v prostřední vrstvě vyskytuje roh o stejných barvách (jako má ta hrana). Pokud spolu tvoří blok o rozměru 1x1x2, je to znamení, že do horní vrstvy musíme umístit takové 4 rohy, které mají tu barvu, jakou má roh v onom bloku 1x1x2. Pokud hrana s rohem blok 1x1x2 netvoří (barvy hrany a rohu jsou sice stejné, ale jsou navzájem prohozené), pak tento roh musí být umístěn do spodní vrstvy. Na základě umístění jednoho rohu je rozmístění zbývajících 7 rohů jednoznačně určeno.

K umístění rohů do svých vrstev doporučuji provádět tahy U a D s následným R2, sloužícím jako výměna 2 a 2 rohů (2 pravých horních a 2 pravých dolních). Je nutné, aby počet tahů R2 bylo sudé číslo. Jen v takovém případě nedojde k rozmíchání již složené prostřední vrstvy.

Tower cube - složení rohů

Pro složení rohů v jednotlivých vrtstvách využijeme algoritmus, který můžeme znát ze skládání jiných hlavolamů, např. Rubikova domina. Využívá se také při skládání Rubikovy kostky poslepu a má tvar R2 U' R2 U R2 U D' R2 U R2 U' R2 D. Při provedení tohoto algoritmu si pozice vzájemně vymění dva horní pravé rohy. Natáčením horní vrstvy (tahy U) a aplikováním zmíněného algoritmu lze dospět ke složení rohů horní vrstvy. Poté stačí hlavolam jako celek otočit o 180 stupňů tak, aby se původní dolní vrstva stala horní. Dále pokračujeme se skládáním vrstvy stejným postupem, dokud není hlavolam kompletně složen.Graficky stránku obohatil Michael Gottlieb.