Rubikova věž

rubikova věž rubikova věž

Jako Rubikova věž je označována Rubikova kostka 2x2x4. Pojem "kostka" je zde mírně matoucí, neboť místo kostky (krychle) má hlavolam tvar kvádru (anglicky se tomu říká cuboid). Naneštěstí ale nic jako "Rubikův kvádr" neexistuje. Rubikova věž bývá často zaměňována s Babylonskou věží, příp. s Varikonem.

Na této stránce najdete:

  • Rubikova věž - formace tvaru 2x2x4
  • Rubikova věž - složení vnitřní kostky 2x2x2
  • Rubikova věž - umístění rohů do svých vrstev
  • Rubikova věž - složení rohů

Rubikova věž - formace tvaru 2x2x4

V úvodu je třeba zmínit, že Rubikova kostka 2x2x4 je hlavolam měnící svůj tvar. Prvním krokem skládání je tak dostat tvar hlavolamu na rozměr 2x2x4.

Jelikož Rubikovu věž fyzicky nevlastním (řešil jsem hlavolam pouze na simulátoru IsoCubeSim) a simulátor nepodporuje některé tahy, které jsou možné na reálné kostce, nejsem si jist, jak hlavolam dostat právě do tvaru kostky 2x2x4. Představuju si to tak, že každá dvojice hrana-roh u Rubikovy věže se dá v prvním přiblížení nahradit rohem u Rubikovy kostky 2x2x2. Proto bych pro složení hlavolamu do rozměru 2x2x4 použil nějakou metodu na skládání Rubikovy kostky 2x2x2. Budete si s tím muset poradit sami, ale věřím, že to zvládnete.

Edit: měl jsem možnost otáčet s fyzickým hlavolamem. Do rozměru 2x2x4 se dá opravdu dostat jako skládním kostky 2x2x2. Stačí si představit, že vrcholové dílky 2x2x4 (na obrázku níže označené šedě) jsou kostičky kostky 2x2x2. Vrcholy 2x2x4 v rozmíchaném stavu najdeme podle počtu barevných nálepek - dvě barvy jsou na hlavolamu méně často zastoupeny (kostičky s těmito barvami tvoří vrcholy hlavolamu) než zbylé čtyři barvy (kostičky bez dříve zmíněných dvou barev tvoří vnitřní kostku 2x2x2 ve složeném hlavolamu - na obrázku níže jde o barevně označené kostičky). Zní to krkolomně, ale tvaru 2x2x4 můžeme dosáhnout při použití jakékoliv metody na Rubikovu kostku 2x2x2. Čili ještě jednou zjednodušeně: najděte vrcholy a složte je jako Rubikovu kostku 2x2x2 (nemusíte je úplně poskládat - stačí, když hlavolam dostanete do tvaru 2x2x4).

Rubikova věž - složení vnitřní kostky 2x2x2

Dalším krokem řešení je složit vnitřní kostku 2x2x2, čili po dokončení by měl hlavolam vypadat následovně.

rubikova věž

Na vnitřní kostku 2x2x2 se dá pohlížet jako na rohy hlavolamu Rubikovo domino. Hodit se bude značení tahů a algoritmus na výměnu dvou horních pravých rohů R2 U' R2 U R2 U D' R2 U R2 U' R2 D. V tomto algoritmu však musíte za U a D použít správnou vrstvu - tedy takovou, v níž se "rohy" nacházejí.

Způsobů, jak složit vnitřní kostku 2x2x2, je nespočet. Já doporučuju začít se skládáním "dvou rohů" v jedné vrstvě a k nim přidat (třeba i nesložené) zbylé dva "rohy", které do vrstvy patří. Pokud je zapotřebí dva horní pravé "rohy" vyměnit, aplikujte algoritmus. Tím dojde ke složení jedné vrtvy vnitřní kostky 2x2x2. Druhou vrstvu složíte analogicky po obrácení hlavolamu o 180 stupňů.

Rubikova věž - umístění rohů do svých vrstev

Pokud nyní budeme nahlížet na vnitřní kostku 2x2x2 jako na jednu vrstvu, hlavolam se redukuje na rozměr 2x2x3. Pro umístění rohů do svých vrstev tudíž můžeme postupovat dle návodu právě pro kostku 2x2x3, nazývanou Tower cube.

Rubikova věž - složení rohů

Stejně jako pro předešlý krok, i v tomto je možné použít návod na Tower cube. Pokud si nevíte se skládáním rohů rady, klikněte na předešlý odkaz.Graficky stránku obohatil Michael Gottlieb.
Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu Rubikova věž, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.