Bandaged 4x4x4 | B334

bandaged 4x4x4 | B334 bandaged 4x4x4 | B334

Bandaged 4x4x4 (typ B334) není těžké vyrobit z obyčejné Rubikovy kostky 4x4x4 slepením některých dílků. Cílem je sestavit každou stěnu z právě jedné barvy takovým způsobem, aby bylo možné otáčet i jednou polovinou hlavolamu.

Na této stránce najdete:

  • Bandaged 4x4x4 | B334 - značení
  • Bandaged 4x4x4 | B334 - složení dvou vnějších vrstev
  • Bandaged 4x4x4 | B334 - složení dvou vnitřních vrstev

Bandaged 4x4x4 | B334 - značení

bandaged 4x4x4 | B334

Středy na dvou stěnách jsou dvakrát větší než na zbylých čtyřech stěnách. Z tohoto důvodu budou větší středy označovány jako velké středy, zatímco menší středy jako malé středy. Obdobná notace bude použita i pro hrany - na hlavolamu se nachází 8 velkých hran a 4 dvojice malých hran. Značení tahů se bude řídit značením tahů pro Rubikovu kostku.

Bandaged 4x4x4 | B334 - složení dvou vnějších vrstev

Cíl kroku je znázorněn na obrázku níže.

bandaged 4x4x4 | B334

Do tohoto stavu se lze dostat za využití jakékoliv metody na skládání Rubikovy kostky 3x3x3 - třeba i té intuitivní. Pokud si vyberete právě ji, začněte skládat 4 velké hrany tak, aby skládaná vrstva obsahovala velký střed (na obrázku výše tudíž máte na výběr ze dvou možností - bílá a žlutá). Rozdíl je však ve dvou věcech. Zatímco u Rubikovy kostky 3x3x3 nezáleží na orientaci středů, u B334 záleží na orientaci 8 malých středů. Ty totiž po složení hran v první vrstvě už musejí být správně orientováné. Inspiraci, jak toho dosáhnout, lze hledat u Supercube, protože tam rovněž záleží na orientaci středů.

Další odlišností oproti Rubikově kostce je možný výskyt problému parity, který plyne z nemožnosti rozeznání správné permutace u malých hran v průběhu skládání. Prohození jen dvou rohů (což je ekvivalentní s prohozením jen dvou hran) se řeší tím, že jednu dvojici malých hran vyměníte za dvojici druhou (tak, aby se zbytek kostky pokud možno nerozmíchal - tedy např. tahy R U R' (y' U D') R U' R').

Shrnutí prvního kroku řešení je k nahlédnutí v následujícím videu.

Bandaged 4x4x4 | B334 - složení dvou vnitřních vrstev

Nadále budeme pokračovat v duchu metody Cage, což znamená, že nejprve poskládáme malé hrany a následně malé středy.

Pojďme se řídit i článkem o tom, jak skládat hlavolamy, konkrétně kapitolou "Známý podstup nad zlato". Taková kostka 3x3x4 se od této chvíle řeší stejně, tudíž můžeme použít návod právě pro ni. Lehce odlišná strategie skládání malých středů je pak ukázána na následujícím videu (ti, kteří umí kostku skládat metodou corners first oba používané algoritmy již znají - viz algoritmy č. 17 a 18 na odkazované stránce).Graficky stránku obohatil Boris Mouradov.
Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu Bandaged 4x4x4 | B334, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.