Jing's Pyraminx

jing's pyraminx jing's pyraminx

Jing's pyraminx může zaujímat tvar pravidelného čtyřstěnu. Jak název napovídá, má společné rysy s hlavolamem Pyraminx. Vnitřní mechanismus je totožný, avšak typy dílků obou zmíněných hlavolamů jsou rozdílné. Cílem je dosáhnout stavu, kdy je každá stěna tvořena právě jednou barvou.

Na této stránce najdete:

  • Jing's pyraminx - značení
  • Jing's pyraminx - složení rohů
  • Jing's pyraminx - složení jedné stěny bez jedné hrany a středu
  • Jing's pyraminx - složení zbylých hran
  • Jing's pyraminx - složení středů

Jing's pyraminx - značení

jing's pyraminx

Jing's pyraminx - složení rohů

V souladu s kapitolou "Známý postup nad zlato" ve článku o tom, kterak skládat kombinatorické hlavolamy, využijeme při řešení hlavolamu Jing's pyraminx již nám dobře známé postupy.

První tři kroky jsou už vysvětleny u návodu k hlavolamu Pyraminx.

Nenechte se ale zmýlit - pod pojmem "rohy" se u obou hlavolamů rozumí rozdílné typy dílků. To, čemu říkáme roh u hlavolamu Jing's pyraminx, bychom v případě hlavolamu Pyraminx nazývali středem. Z toho plyne, že ke složení rohů budeme vždy potřebovat nanejvýš 4 intuitivní tahy.

Jing's pyraminx - složení jedné stěny bez jedné hrany a středu

Trochu krkolomný název druhého kroku odráží skutečnost, že dále poskládáme dvě libovolné hrany v jedné stěně. Pojem "hrana" je na rozdíl od minulého případu pro oba hlavolamy shodný - označuje se jím jeden z celkových šesti dvoubarevných dílků na hlavolamech se nacházejících.

Jak složit dvě hrany v jedné stěně se tudíž dá najít na stránce k hlavolamu Pyraminx.

Jing's pyraminx - složení zbylých hran

I třetí krok je ekvivalentní s postupem skládání zbylých hran v návodu na složení hlavolamu Pyraminx, proto případnou pomoc hledejte právě tam.

Jing's pyraminx - složení středů

Protože ekvivalent dílků označených jako středy (u Jing's pyraminx) bychom na hlavolamu Pyraminx hledali marně (podobně bychom nenašli ani ekvivalent rohů známých z hlavolamu Pyraminx na hlavolamu Jing's pyraminx), musíme se po řešení porozhlédnout jinde.

V tuto chvíli mohou nastat dvě možnosti - buď jsou středy náhodně složeny nebo je na nich nutné provést dva dvojcykly (pokud netušíte co je dvojcyklus, nelamte si s tím hlavu - středy jsou zkátka buď složené nebo složené nejsou).

Pakliže středy potřebují složit, uchopte hlavolam v konfiguraci, v níž je nutné prohodit levý a pravý střed, a současně i čelní s dolním středem (viz poslední video k návodu na hlavolam Master pyraminx - tam se pro zmatení nepřítele říká našim středům středíky). Poté stačí aplikovat vhodný komutátor - na odkazované stránce má podobu (L R' L' R)·3.Graficky stránku obohatil Boris Mouradov.