Rubikova kostka 5x5x5

rubikova kostka 5x5x5 rubikova kostka 5x5x5

Rubikova kostka 5x5x5, či také "profesorova kostka" (professor's cube), někoho možná překvapí tím, že není složitější než Rubikova kostka 4x4x4. Pro svůj ohromný počet kombinací, který činí 282 870 942 277 741 856 536 180 333 107 150 328 293 127 731 985 672 134 721 536 000 000 000 000 000 pozic, je jen časově náročnější.

Na této stránce najdete:

  • Rubikova kostka 5x5x5 - seskupení 4 středů
  • Rubikova kostka 5x5x5 - seskupení zbylých 2 středů
  • Rubikova kostka 5x5x5 - spárování dílků v kompozitních hranách
  • Rubikova kostka 5x5x5 - redukce na kostku 3x3x3
  • videa světových rekordů

Rubikova kostka 5x5x5 - seskupení 4 středů

Shlukneme pospolu 4 ze šesti středů tak, aby zbylé 2 byly sousedící. Středem se zde rozumí vnitřních 3x3 polí na každé stěně kostky. Pořadí skládání na simulátoru: bílý, žlutý, zelený a oranžový střed.

Rubikova kostka 5x5x5 - seskupení zbylých 2 středů

Pomocí komutátorů shlukneme zbylé 2 středy. Pro X-středy (terminologie viz obr. 1 na stránce o počtu kombinací Rubikovy kostky NxNxN) lze použít r'urUr'u'rU', pro +středy pak MuM'UMu'M'U' (viz značení tahů), kde malá písmenka mají stejný význam jako velká, nicméně otáčejí se vnitřní vrstvy, nikoliv vnější.

Rubikova kostka 5x5x5 - spárování dílků v kompozitních hranách

Pro párování dílků v kompozitních hranách se taktéž hodí komutátory. Simulátor pro tento účel využívá převážně r'U'R2Ur a rU'R2Ur' (z definice komutátoru by měla sekvence končit R2', v daném případě však není třeba onen tah provádět - korektnější výraz než komutátor je ale potom konjugace). Z provedení algoritmů je patrné, že první tah páruje křídelní hranu s centrální hranou, druhým, třetím a čtvrtým tahem vyměníme již spárovanou křídelní hranu za nějakou nespárovanou, posledním tahem opětovně seskupíme pospolu středy.

Kromě situací uvedených na simulátoru (včetně párování křídelních hran s centrálními hranami v případě jen dvou (červeno-modré a červeno-zelené) zbylých kompozitních hran - viz tahy 93-110) může na hlavolamu nastat i tzv. OLL parity, kdy se zdá, že potřebujeme orientovat jen dvě křídelní hrany v rámci jedné kompozitní hrany. Omezíme se zde na pouhé řešení této konfigurace, protože vše podstatné (jak se ve 100% případů tzv. OLL parity na konci skládání vyhnout nebo jaká je příčina vzniku tohoto jevu) se dá najít ve článku o problému parity, jehož součástí je i metoda Cage.

Vyjma nicneříkajícího algoritmu typu r2 B2 U2 l U2 r' U2 r U2 F2 r F2 l' B2 r2 můžeme tzv. OLL parity řešit i intuitivně. Rozmícháme a opětovně seskupíme pospolu středové dílky tak, aby provedený počet tahů s vnitřními vrstvami (přičemž tahy M, E a S nejsou pro uvažovaný model (fixních středů) povoleny) byl roven lichému číslu - viz poslední simulátor. Sice tak vzniknou nespárované dílky v kompozitních hranách (po devátém tahu), ale jejich následným spárováním a redukcí hlavolamu na kostku 3x3x3 již na tzv. OLL parity nenarazíme. Párování křídelních hran s centrálními hranami samozřejmě nemusíte provádět v pořadí, v jakém tyto dílky skládá simulátor - jestli vás však tento sled zaujal, jeho vysvětlení hledejte v prvním videu na dříve odkazovaném článku o problému parity.

Rubikova kostka 5x5x5 - redukce na kostku 3x3x3

Nyní lze využít návod na Rubikovu kostku 3x3x3, viz obrázek níže.

rubikova kostka 5x5x5

Videa světových rekordů

Stejně tak jako má fotbal FIFA nebo atletika IAAF, i Rubikova kostka 5x5x5 má jakýsi výbor, který organizuje soutěže po celém světě. Jedná se o WCA - World Cube Association. Takže se dá ve skládání Rubikovy kostky 5x5x5 oficiálně závodit. Soutěží ve dvou formátech: jednotlivém nejrychlejším složení hlavolamu a potom i průměrném složení. Jako průměr se zde bere pět po sobě jdoucích časů jednoho kola skládání, přičemž nejlepší a nejhorší čas se neuvažuje a ze zbylých tří časů se vypočte aritmetický průměr.

disciplína: 5x5x5 jednotlivé složení
jméno: Max Park (USA)
výsledek: 34.92 s
rozmíchání: dostupné na požádání
složení: dostupné na požádání
typ kostky: ---
metody skládání: redukce, pak CFOP
osobní názor na použité metody: viz níže
závod: Houston Winter; 25. 1. 2020; USAdisciplína: 5x5x5 průměrné složení
jméno: Max Park (USA)
výsledek: 39.65 s
rozmíchání: dostupná na požádání
složení: dostupná na požádání
typ kostky: QiYi MoFangGe Valk 5
metoda skládání: redukce, pak CFOP
osobní názor na použité metody: viz níže
závod: CubingUSA Western Championship; 22-23. 6. 2019; USA

Rubikova kostka 5x5x5 se skládá i poslepu. Videa světových rekordů je možné zhlédnout v sekci o skládání poslepu.

Pokud vás rychlostní skládání (tzv. speedcubing) zaujalo, přečtěte si článek o tom, kde koupit Rubikovu kostku, jaká kostka je nejlepší a jak skládat rychleji.Osobní názor k metodám skládání při světových rekordech


Rubikova kostka 5x5x5:

Zatímco u menších kostek (2x2x2 - 4x4x4) lze najít vícero používaných metod, u kostky 5x5x5 v oblasti rychlostního skládání zcela dominuje redukce a poté metoda na kostku 3x3x3 - nejčastěji CFOP, pro top kostkaře taky s využitím ZBLL. Případně jinou variantou složení poslední vrstvy, jako je např. COLL + EPLL. Metody založené na skládání nejprve hran s rohy a poté středy (při pohledu jako na kostku 3x3x3) podle mě nejsou tak výhodné v porovnání třeba s kostkou 4x4x4. Jinou metodu používá jen mizivé procento špičkových kostkařů.

Po shluknutí středů pospolu dojde k párování dílků v kompozitní hraně, přičemž se obvykle současně párují obě křídelní hrany s centrální hranou a to takovým způsobem, který dovoluje ponechávat zdánlivě rozmíchané středy. Tento proces proběhne 8x, pak dojde k opětovnému seskupení středů a poslední 4 kompozitní hrany se řeší tak, aby již nedošlo k rozmíchání středů.Graficky stránku obohatili Michael Feather a Conrad Rider.