Gear Minx

gear minx gear minx

Ve složeném stavu má hlavolam Gear minx, u něhož se můžeme setkat i s pojmenováním Gear Megaminx, tvar pravidelného dvanáctistěnu. Stejně tak jako u dalších hlavolamů obsahující ozubená kolečka, i Gear minx může v průběhu skládání částečně měnit svůj tvar. Cílem je jednak dosažení stavu, kdy na každé stěně bude znázorněna právě jedna barva, jakož i dosáhnout podoby, ve které všechny stěny budou hladké na omak.

Na této stránce najdete:

  • Gear minx - složení rohů a permutování středů
  • Gear minx - permutování středíků
  • Gear minx - orientace hranek
  • Gear minx - orientace středů
  • Gear minx - orientace středíků

Gear minx - složení rohů a permutování středů

V součinnosti s kapitolou nazvanou "Známý postup nad zlato" ve článku o tom, jak skládat hlavolamy, budeme při řešení používat kroky, které již byly zmíněny u některých hlavolamů dříve. Zároveň bude demonstrativně ukázáno, jak je nešikovné nazývat dvě věci (v našem případě typy dílků, resp. zápis tahů) různými názvy.

Začneme skládáním rohů. Protože mechanickými vlastnostmi se hlavolam shoduje s Gear cube, inspiraci můžeme hledat právě tam. Stručný postup: vybereme jeden trojbarevný roh, k němu přesuneme odpovídající roh (u něj se zprvu může zdát, že je možné ho umístit na jednu ze dvou pozic - pakliže si však uvědomíme, že ve složeném stavu je na každé stěně hlavolamu umístěn jen jeden nejvíce kulatý ozubený dílek, nacházející se "mezi" oněma dvěma rohy, jedna ze dvou možností výskytu druhého rohu je v návaznosti na barevné scháma (dvou rohů a kulatého dílku mezi nimi) vyloučena) a dojde automaticky ke složení zbylých tří párů rohů, načež jeden z nich (ten správný v návaznosti na barevné schéma hlavolamu) přesuneme k již složeným dvěma rohům. Tím dojde z hlediska rohů ke složení poloviny z nich (čtyřech z osmi). Pokud je to zapotřebí, jedním tahem doskládejte i zbylé 4 tak, aby všechny rohy byly, co se týče barev, poskládány.

Jako středy budeme u hlavolamu Gear minx chápat 6 dvoubarevných dílků, kterým bylo u hlavolamu Gear mastermorphix říkáno hrany. Nacházejí se i u Gear cube, tam jsou ovšem jednobarevné (a nesou označení středy).

Pro lepší názornost bude po zbytek návodu použito značení tahů Rubikovy kostky. Když jsou rohy složené, jeden pár přesuňte k odpovídajícímu středu (na orientaci středu v tomto kroku nemusí být brán zřetel). Druhý pár rohů se automaticky přesune také. Pokud je to potřeba, opakujte pro druhou osu (tzn. jak pro osu x, tak pro osu y - k zapotřebí jsou jen tahy D, případně R (resp. D2 a R2; nicméně v dalším textu bude použito jen prve zmíněné značení tahů)). Nyní by měly být složené jak všechny rohy, tak permutovány všechny středy.

Gear minx - permutování středíků

U hlavolamu Gear mastermorphix byly jako středíky nazývány nejvíce kulaté dílky. Nejinak tomu bude i pro Gear minx. Těm samým dílkům se u Gear cube říkalo hrany.

Protože se středíkům u Gear cube říkalo hrany, můžeme je poskládat s využitím tamnějšího návodu, viz poslední tři odrážky u návodu na Gear cube.

Gear minx - orientace hranek

Pod pojmem hranka si budeme představovat ten dílek, jemuž se u hlavolamu Gear mastermorphix říkalo U-dílek. Jedná se o tentýž dílek, kterému se říkalo hranka u hlavolamu Gear ball, takže můžeme využít tamnější návod na poskládání všech hranek.

Gear minx - orientace středů

V tomto kroku můžeme využít principiální postup, kterým se orientovaly hrany u hlavolamu Gear mastermorphix. Abychom dostali zcela totožný algoritmus pro oba hlavolamy (např. ten, který je uveden na stránce o hlavolamu Gear mastermorphix), ty musí být na začátku ve stejné orientaci. Nešikovné momentálně je, že tato podmínka není splněna - viz následující obrázek.

gear minx

Na něm je vidět, že bychom museli Gear minx jako takový zprvu pootočit (aby např. středy (pro Gear minx) korespondovaly s hranami (pro Gear mastermorphix). Obecně aby korespondovaly všechny typy dílků, ať už jsou nazývány jakkoli). Výhodou této konfigurace je menší výskyt tahů orientující hlavolam jako celek (y či y'), nevýhodou pak poněkud ošemetný způsob provedení těchto tahů na hlavolamu Gear minx (protože se nejdná o přirozený způsob držení hlavolamu).

Protože se Gear minx nacházi v počáteční orientaci tak, jak je znázorněno na obrázku níže, pro změnu orientace středů na pozicích F a B (tedy čelního a zadního středu) aplikujte následující tahy:

gear minx
  • (D R' D') U y' (D R' D') y U' (D R' D') y' L' y x' R y' L2 y R'

Zcela shodný algoritmus bychom mohli použít i pro Gear mastermorphix, kdyby byl zprvu pootočen tak, jak je ukázáno na obrázku. I když pro mě osobně by se jednalo o netypické držení hlavolamu Gear mastermorphix, v případě hlavolamů Gear minx nebo i Gear cube jde o zcela přirozený způsob. To zejména proto, že o středech (pro Gear cube a Gear minx) pak hovoříme jako o čelním, zadním, horním, dolním, levém a pravém - stejnou formu lze najít i u klasické Rubikovy kostky.

Podobně pro orientaci všech rohů kromě těch na pozicích F a B (čelního a zadního) platí postup znázorněný první z následujících dvou odrážek. Druhá je pro jednorázovou orientaci všech 6 středů.

  • (D R' D' y' L y)·2
  • (D R' D' R2')·2

Do složeného stavu hlavolamu zbývá už jen orientovat středíky.

Gear minx - orientace středíků

Za účelem posledního kroku můžeme využít řešení uvedené jak u hlavolamu Gear mastermorphix tak u Gear cube (kde se jedná o orientaci hran).Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu Gear minx, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.