Helicopter Cube

helicopter cube helicopter cube

Helicopter cube, připomíná Rubikovu kostku 2x2x2, ale zdání klame. Pojmenování pochází od vrtule helikotpéry, protože stejným principem se otáčí i částmi hlavolamu. Na rozdíl od Rubikovy kostky 2x2x2 však nehýbeme vrstvami, ale bloky, které tvoří dva rohy a čtyři středové trojúhelníčky. Zajímavostí je, že v průběhu skládání může měnit hlavolam svůj tvar. Důsledkem je pak problém parity, jaký můžeme pozorovat např. u Square-1. Protože jak dospět ke změně tvaru hlavolamu není na první pohled zcela patrné, nebude v návodu tento problém uvažován (tudíž návod nenabízí řešení hlavolamu z jakkoli rozmíchané pozice - pouze ze všech pozic, které mohou být dosaženy bez toho, aby se měnil tvar hlavolamu). Variantou hlavolamu je Curvy Copter cube.

Na této stránce najdete:

  • Helicopter cube - značení
  • Helicopter cube - složení středu jedné barvy
  • Helicopter cube - složení "1/2" hlavolamu
  • Helicopter cube - složení zbylých rohů
  • Helicopter cube - složení zbylých středů

Helicopter cube - značení

helicopter cube

Helicopter cube - složení středu jedné barvy

helicopter cube

Každý střed je tvořen čtyřmi troúhelníčkovitými částmi. Po chvíli zkoušení by neměl být problém seskupit tři z nich, čtvrtý trojúhelníček přidáme k ostatním podobným způsobem, jako u hlavolamů Skewb či Dino cube. A sice následujícím způsobem: část středu dočasně přesuneme, vložíme zbývající trojúhelníček a poté přesuneme část středu zpět.

Helicopter cube - složení "1/2" hlavolamu

helicopter cube

Tento krok se dá rozdělit do dvou dílčích fází - zaprvé složíme jeden roh a za druhé ke složenému rohu umístíme dva trojúhelníčky (části středu). Tento proces opakujeme 4x.

Zatímco první skládaný roh můžeme umístit na jakoukoli ze čtyř možných pozicí, ostatní 3 rohy se řídí barevným uspořádáním prvně složeného rohu. Vybereme si roh, který chceme složit a umístíme ho tak, aby se vyskytoval pod místem, kam náleží. Mohou nastat tři případy (viz obrázky dole). Tmavě šedou barvou je znázorněna část hlavolamu, která se otáčí.

helicopter cube

Nyní můžeme přistoupit k druhé fázi ve druhém kroku řešení, čili spárování rohu s příslušnými trojúhelníčky. Postupovat můžeme takovýmto způsobem: 1) trojúhelníček dočasně přesuneme do bezpečného místa, kde nehrozí jeho přesunutí na nežádoucí pozici 2) to samé uděláme s rohem 3) trojúhelníček přesuneme zpět 4) roh přesuneme zpět 5) spárovaný roh a trojúhelníček vložíme na svá místa (viz obrázky dole - šedě označené jsou části hlavolamu se kterými se otáčí, pro lepší názornost je viditelný i roh s trojúhelníčkem v průběhu spárování).

helicopter cube

Jak již bylo řečeno, uvedený postup provádíme celkem 4x, tzn. pro každý roh zvlášt. Tím docílíme složení "1/2" hlavolamu.

Helicopter cube - složení zbylých rohů

helicopter cube

Krok lze opět rozdělit do dvou fází. V první z nich orientujeme (správně natočíme) zbylé rohy, ve druhém je permutujeme (přesuneme) na svá místa.

První fáze je intuitivní a při optimálním skládání zaujímá maximálně 4 tahy. Druhý krok je rovněž intuitivní, nicméně nebude na škodu, pokud bude doplněn názornou grafickou ukázkou. Pro permutaci dvou předních horních rohů postupujeme takto (viz obrázky dole):

helicopter cube

Jedná se de facto o konjugaci. Prvními dvěma tahy připravujeme rohy na přesun, třetím tahem rohy přesouváme, zbývajícími tahy vracíme rohy do složeného stavu. Několikanásobnou aplikací uvedeného postupu dospějeme ke složení všech rohů, a tak zbývá jen složení několika středů.

Helicopter cube - složení zbylých středů

helicopter cube

V posledním kroku řešení využijeme několika algoritmů. Prvním z nich je cyklus, který přesouvá 3 označené části středů (viz obrázky dole). Pakliže chceme trojúhelníčky přesunout po směru hodinových ručiček, použijeme:

helicopter cube

Pokud chceme přesouvat 3 trojúhelníčky proti směru hodinových ručiček, provedeme buď předešlý algoritmus dvakrát za sebou nebo algoritmus jemu inverzní. Ten vypadá následovně:

helicopter cube

Tímto trojcyklem však nejdou vyřešit všechny možné permutace trojúhelníčků. Proto využijeme následujícího algoritmu, který přesouvá 2+2 trojúhelníčky. Tento algoritmus je obecnější než předchozí dva uvedené, protože řeší všechny možné permutace trojúhelníčků (samosřejmě s použitím určitých nastavovacích tahů, provedení algoritmu a inverzních nastavovacích tahů):

helicopter cube

Pro zájemce jsou uvedeny algoritmy, řešící předchozí dva případy. Používají značení pro Rubikovu kostku. Pravotočivý trojcyklus: [y' (UF UR)·3 UB (UF UR)·3 UB], levotočivý trojcyklus: [y (UF UR)·3 UL (UF UR)·3 UL]

Konečně posledním algoritmem, či spíše variantou předchozího algoritmu, je řešení následující situace:

helicopter cube

A situace se převede na předchozí případ.