5R Ball

5r ball 5r ball

5R Ball je hlavolam ve tvaru koule. Navrhovatelem designu je Zbyněk Pieter, výrobcem je Petr Obrtel - jedná se tudíž o český výrobek. Hlavolam se prodává pod obchodní značkou GloBall family, pod kterou spadá i Kytka, Hvězdolam, Metamorfix, Barel a GloBall.

Na této stránce najdete:

  • 5R Ball - využití návodu pro hlavolam Flowerminx

5R Ball - využití návodu pro hlavolam Flowerminx

Ačkoli tvarově jsou 5R Ball a Flowerminx rozdílné, jedná se o jeden a týž vnitřní mechanismus, který je stejný pro oba hlavolamy.

Stačí se podívat na obr. 1 na stránce o hlavolamu Flowerminx a uvidíte, že i 5R Ball se dá popsat čtyřmi prstenci po pěti dílcích. 5R Ball je tak možné složit pomocí postupu uvedeného u hlavolamu Flowerminx.

Podívejme se nejprve na varianty hlavolamu (viz obrázek níže, který je převzat z dnes již neexistujících stránek www.globall-family.com).

5R Ball
Varianty hlavolamu 5R Ball

5R Ball vlevo je ekvivalentem levé části obr. 1 na stránce o hlavolamu Kytka. Pojďme porovnat i zbylé dvě varianty obou hlavolamů - začneme s prostředními obrázky.

Ještě předtím se však raději odkážu na obr. 1 na stránce o hlavolamu Flowerminx, ať je terminologie jasnější. Na tamním obrázku je modře znázorněn první prstenec, červeně druhý, zeleně třetí a konečně žlutě čtvrtý. Ve druhém a třetím prstenci se u hlavolamu 5R Ball nacházejí pouze identické dílky a to tak, že dva vzájemně identické dílky nejsou ve stejném prstenci (na rozdíl od Kytky, kde se vzájemně identické dílky nacházejí v jednom prstenci). Pokud u Kytky vyměníte dva dílky např. ve druhém nebo třetím prstenci, ve čtvrtém to nepoznáte (protože tam jsou pouze identické dílky). Pokud ale vyměníte jednu identickou dvojici dílků u hlavolamu 5R Ball (z druhého do třetího prstence a naopak), ve čtvrtém prstenci vznikne situace, kdy je zapotřebí vyměnit dva dílky (které jsou v tomto případě od sebe rozlišitelné). Kdysi dávno jsem k tomu napsal i tento Odstavec pro Rubikovu kostku - nemůžete zkrátka vyměnit jen dva rohy.

Nyní k pravým obrázkům obou hlavolamů: u Kytky se identické dílky nevyskytují, naopak 5R Ball stále identické dílky má.

Čili pokud při skládání čtvrtého prstence hlavolamu 5R Ball narazíte na to, že zdánlivě potřebujete vyměnit jen dva dílky, musíte zkrátka vyměnit pozice dvou dílků - jeden ze druhého a druhý ze třetího prstence (ty jsou si, na rozdíl třeba od Kytky, navzájem identické). Intuitivních způsobů je vícero, za zmínku stojí třeba tahy F U' F2 (při pohledu jako na Rubikovu kostku), resp. F' U F2' - závisí na rozmístění dílků ve druhém a třetím prstenci (situace jsou symetrické, proto jsou symetrické i algoritmy). Po těchto tazích se jeden zelený dílek (už se zase odkazuju na obr. 1 na stránce o hlavolamu Flowerminx) dostane na pozici červeného dílku (což je ale v případě hlavolamu 5R Ball po složení dílků patřící do třetího prstence nerozeznatelné). Poté již bude možné složit všechny dílky ve žlutém prstenci.

Takže 5R Ball uprostřed a vpravo na obrázku výše jsou poněkud odlišné od Kytek uprostřed a vpravo na obrázku 1 na stránce o Kytce - ani ne tak mechanismem a počtem dílků jako spíš rozmístěním barevných nálepek (což je zase dáno tvarem hlavolamu - koule vs. dvanáctistěn). Pro 5R Ball uprostřed můžeme kromě jiného prohodit pořadí prstenců a dílky v jednotlivých prstencích je možno orientovat, aniž bychom spatřili rozdíl. 5R Ball vpravo může mít mimo jiné prohozené pořadí prstenců, ale dílky v prstencích musejí být správně orientované.

Z výše napsaného vyplívá, že všechny tři varianty hlavolamu 5R Ball mají více stavů, o kterých můžeme hovořit jako o složených. Mimochodem, pokud neznáte aspoň jeden složený stav hlavolamu, jenž je na obrázku výše úplně vpravo, a dostane se vám do ruky hlavolam rozmíchán, je poměrně obtížné přijít vůbec na to, co je vlastně cílem hlavolamu (alespoň v mém případě tomu tak bylo).Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu 5R Ball, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.